اسلام هراسی روند رو به رشدی را در اروپا طی می کند

در همایش تساهل دینی انگلستان مطرح شد:

یک امام جماعت انگلیسی در یک کنفرانس خبری ، درباره تساهل دینی گفت: پس از حملات یازدهم سپتامبر تبعیض علیه مسلمانان در اروپا افرایش یافته است ، همچنین اتحادیه اروپا از اعضای خود خواست تأثیرات این رویداد را بر جوامع مسلمان خود ارزیابی کنند.

"عبدالجلیل ساجد" در همایش تساهل دینی که از سوی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شده بود گفت : نتیجه این ارزیابی و بررسی نشان داد که انزجار و ارتکاب جرم علیه مسلمانان بشدت افزایش یافته است. امام "ساجد" گفت: بعنوان موضوع مورد بحث نژاد پرستی ، اسلام هراسی ، جایگزین یهودستیزی در اروپا شده است. این امام جماعت همچنین رونوشت نهایی بیانیه ای را که در این همایش دوروزه آماده شده بود، اما به واژه اسلامی هراسی اشاره ای نکرده ، مورد انتقاد قرار داد و گفت : اروپا راه دیگری جز رویارویی با این حقیقت که میلیون ها نفر از جمعیت این قاره را مسلمانان تشکیل می دهند، ندارد. وی افزود کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظامی را برای کنترل و یا ثبت جرایم علیه مسلمانان ایجاد نکرده است.

نماینده سازمان کنفرانس اسلامی نیز در این همایش گفت : اسلام هراسی دارای ریشه های تاریخی است اما بواسطه حملات یازدهم سپتامبر تقویت شده است.

Logo
https://old.aviny.com/News/84/03/21/04.aspx?&mode=print