همایش معنوی انتظار در کرج برگزار می شود

همایش معنوی " انتظار" ، روز جمعه 20 خرداد ماه در دارلعلوم فاطمیه کرج برگزار می شود .

طی این همایش  یکروزه درباره  امام خمینی (ره)  و نقش ایشان در احیاء فرهنگ انتظار صحبت خواهد شد .

نود و هفتمین همایش معنوی " انتظار"جمعه 20 خرداد ماه ساعت 5/10 صبح در مسجد فاطمیه، خیابان فاطمیه کرج برگزار می شود.

 

Logo
https://old.aviny.com/News/84/03/18/07.aspx?&mode=print