گزارشی از مراسم افتتاحيه نمايشگاه هنر معنوی

نمايشگاه هنر معنوی، عصر روزشنبه با حضور احمد مسجدجامعی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد.

در ابتدای اين مراسم  " سيد محمد فدوی " مديرعامل بنياد آفرينش های هنری نياوران گفت : هنر معنوی هنری پوچ نيست ، بلکه هنری ارتقاء يافته از صورت اصلی خود در عالم برتر است و هنرمند در اين عرصه تلاش می کند مصداق هايی از صورت معنا و حقيقت عالم هستی را در قالب و ساختاری محسوس بيان کند.

وی افزود: در واقع تلاش هنرمندان درکشف شهود و تببين حقايق و ملکوت اشياء و پديده های عالم است . نمايشگاه هنرمعنوی اولين حرکت دبيرخانه هنر معنوی است که با وجود يک فرصت 45 روزه جهت برپايی آن قابل ارائه در عرصه بين الملل است.

مديرعامل بنياد آفرينش های هنری نياوران تصريح کرد : بيش از 1200 دعوت نامه برای هنرمندان ارسال کرديم و بيش از هزار پاسخ گرفتيم که اين پاسخ ها رامی توان نشانه تائيد و استقبال هنرمندان از مقوله هنر معنوی دانست.

وی گفت : در کنار 160 اثر نقاشی ، 26 اثر حجم و 22 اثر هنر مفهومی ، 5 اجرای موسيقی فولکلوريک ، آئينی و مقامی ، سه اجرا ی تئاتر و چها رنمايشنامه خوانی معنوی تدارک ديده شده است .

" فدوی "از هنرمندان  شورای انتخاب آثار و استادان نيز سپاسگذاری کرد و از  تلاش های خبرنگاران و نمايندگان رسانه های گروهی تقدير کرد.

سپس " احمد مسجد جامعی " نيز گفت : اين که هنرمندان امروز اين قدر به مقوله های معنوی توجه نشان می دهند، قابل ستايش است.

پس از افتتاح نمايشگاه هنر معنوی توسط وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامی ، 160 اثر ازهنرمندان کشور در معرض نمايش عموم قرار گرفت. اين آثار تماما با مفاهيم و درونمايه های عرفانی و معنوی کار شده بود و  " گردونه مهر " از " محمدزضا ذبيح الله زاده ، " مشق الف " از " محمود شعيبی " ، " کوير " از " مرتضی حبيب پور" ، " تمثال آقا حسين ع " از" شهرام سيف " و... از جمله آثار راه يافته به اين نمايشگاه بودند.

در گوشه ای لزنمايشگاه ، اثری از "پرويز کلانتری " نقاش برجسته معاصر به چشم  می خورد که با گل کار شده بود و به جای عنوان با شعر : من ملک بودم و فردوس برين جايم بود"  تزيين شده بود.

" سهراب هادی " خالق تابلوی  " محمد وجود " در گفت و گو با خبرنگار مهر در توضيح بيشتر اثر خود گفت: اثری که پيش روی داريد درواقع به ارزش های معنوی انسان معاصر پرداخته شده است . همان طور که می دانيد انسان در زمان تولد ، بسيار پاک است و قصد ستيزه با تيرگی ها را دارد .

وی افزود: اين کار که بی شباهت به نگارگری  ايرانی نيست به فطرت های درونی انسانی می پردازد و سفيدی هايی که در تابلو به چشم می خورد به نهاد و ضمير روشن انسان اشاره دارد.

" هادی " در پاسخ به اين سوال که اساسا هنر معنوی به چه معنی است گفت: اگر دقت داشته باشيد می بينيد که با رواج تفکر غربی ، هنر شرقی  تاحدود زيادی به فراموشی سپرده شده است . اين رخداد ها که دربرهه های مختلف زمانی به وجود آمد گرچه نتايج سوئی نيز در برداشت اما در نهايت سبب شد تا ما بتوانيم هنر ايرانی را با هنر شرق منطبق کنيم . در حقيقت ما برای جستجوی هنر معنوی به عرفان موجود در کتابهای " ملاهادی سبزواری " ، " ملاصدرا " و ... متصل شديم .

اين نقاش تصريح کرد: اين نمايشگاه قدمی جهت  احيای شرق و بيداری انسان شرقی است که اگرتداوم يابد می تواند تاثيرات به سزايی بر حوزه تجسمی ما بگذارد.

" مهدی محمدی " که اثر " بشارت مريم " را در اين نمايشگاه ارائه کرده بود نيز گفت : اين اثر به لحظه ای اشاره دارد که  جبريئل به  "مريم" نازل می شود.

وی افزود: من دو کا ربه نمايشگاه هنر معنوی دادم که در نهايت يکی ازا ين دوکا رانتخاب شد. من فکر می کنم نمايشگاه هنر معنوی در فرصت کوتاهی که برای دعوت هنرمندان و جمع آوری آثار آنها داشت ، خوب عمل کرد و گرچه بسياری از کارها تکراری بود اما نمايشگاه هنر معنوی می تواند بستر مناسبی برای رشد اتفاقات خوشايندی در زمينه هنرهای تجسمی باشد.

" بهنام کامرانی " ديگر هنرمند شرکت کننده در نمايشگاه نيز گفت : اثری که از من در نمايشگاه به نمايش درآمد ، يک کار درزمينه نقاشی و يک کار در زمينه حجم بود که  درفضا جاسازی شده بود که من به دلخواه خودو بنا به رای هيات داوران اثر حجم را انتخاب کردم .

وی که نام اثر خود را " لباسی برای جبرئيل " ناميد در ادامه افزود : اين سوال را که چرا نام نمايشگاه هنر معنوی است بايد از سياست گذاران ومسئولان اين نمايشگاه بپرسيد . اما من به شخصه  فکر می کنم نمايشگاه هنر معنوی بايد در ارتباط با معنويت و عرفان باشد .

شايان ذکراست نمايشگاه هنر معنوی تا ساعت 21 در نگارخانه فرهنگسرای نياوران برپابود . هم چنين ، حاج قربان سليمانی و پسرش نيز به اجرای موسيقی فولکلوريک پرداختند.

منبع:خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/03/17/12.aspx?&mode=print