جزييات آزمون سراسرى ۸۴ اعلام شد
آزمون سراسرى ۱۳۸۴ در روزهاى پنجشنبه، جمعه و شنبه ۹ الى۱۱ تير ماه با شركت بيش از يك ميليون و هفتصد هزار داوطلب به طور همزمان در سراسر كشور برگزار مى شود.

دكتر حسين رحيمى رييس سازمان سنجش آموزش كشور با اعلام اين خبر افزود: كارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون سراسرى سال ۸۴ در روزهاى دوشنبه و سه شنبه ششم و هفتم تير ماه در سراسر كشور توزيع مى شود.

وى با اعلام اينكه نتايج مرحله اول آزمون سراسرى به همراه كارنامه و فرم انتخاب رشته اواسط مرداد ماه منتشر مى شود گفت: در مرحله اول كنكور حدود سه برابر ظرفيت پذيرش از هر گروه آزمايشى كه داراى بالاترين نمره هستند اعلام مى شود و كسانى كه در اولويت انتخاب رشته قرار نگرفته اند رد شده قطعى كنكور تلقى مى شوند.

رييس سازمان سنجش اظهار كرد: در آزمون سراسرى ۱۳۸۴ در مجموع يك ميليون و ۳۸۷ هزار و ۴۰۷ نفر ثبت نام كرده اند كه نسبت به سال گذشته حدود ۴۹۲ هزار و ۳۸ نفر كاهش يافته است. وى با اشاره به امكان شركت داوطلبان در چند گروه آزمايشى كنكور گفت: داوطلبان گروه هاى آزمايشى رياضى، تجربى و انسانى همزمان مى توانند داوطلب گروه هاى هنر و زبان نيز باشند. رييس سازمان سنجش همچنين خبر داد: آزمون سال ۱۳۸۴ آخرين سالى است كه از كتب نظام ترمى - واحدى سوال طرح مى شود و از سال آينده سوالات منحصرا از كتب نظام سالى ـ واحدى طرح خواهد شد.

 

Logo
https://old.aviny.com/News/84/03/16/05.aspx?&mode=print