پنجمين سالگرد پيروزي حزب الله لبنان برگزار شد

مراسم پنجمين سالگرد پيروزي حزب ‌الله لبنان در برابر رژيم متجاوز صهيونيستي در تهران برگزار شد.

در اين نشست كه عصر روز يكشنبه در دانشگاه تربيت مدرس تهران برگزار شد، عبدالله صفي‌الدين نماينده حزب الله لبنان، حامد حسن‌ سفير سوريه در ايران، علي الحباب كاردار سفارت لبنان و محمد حسن اختري دبيركل مجمع جهاني اهل بيت به ايراد سخنراني پرداختند.

نماينده حزب‌الله لبنان در اين نشست گفت: ‌قبل از پيروزي عقب نشيني در مقابل سازمانهاي بين المللي تيتري بود براي رسانه‌هاي ما و فرهنگي بود براي كساني كه ما را تحقير مي‌كردند، اما پس از پيروزي سلاح مقاومت عنوان و نشاني بر عزت و آزادي است و بيانگر حق در مقابله باطل و شكست دادن آن است.

عبدالله صفي‌الدين افزود: دراين مراسم بزرگ اعلام مي‌داريم كه تلاشهايي براي خارج كردن حزب الله از صحنه مقابله همگاني و وسيع كه ملت فلسطين، عراق، سوريه، ايران و افغانستان دچار آن هستند، ترفندي براي حذف الگوي مبارزه و مقاومت از صحنه است.

همچنين در اين نشست كاردار سفارت لبنان گفت: همه ما مي‌دانيم كه پيروزي هنوز به طور كامل محقق نشده و تهديدات اسراييل به طور روزانه ادامه دارد و هرگز نبايد از يادمان برود كه هنوز بخشي از خاك كشورمان در مزارع شعبا و سه نقطه ديگر در زير اشغال قرار دارد.

علي الحبحاب افزود: لازم است اين پيروزي با تقويت وحدت ملي حفظ گردد و لبنان خواستگاه گفت و گوي اديان و تمدنها باشد.

گفتني است؛ در اين نشست صلاح زواوي سفير فلسطين و جمعي از لبناني‌هاي مقيم ايران حضور داشتند.

 

Logo
https://old.aviny.com/News/84/03/09/03.aspx?&mode=print