يك جانباز 70 درصدی: مزار شهداي خرمشهر را نمي‌توان پيدا كرد
محمدعلي نوراني، جانباز 70 درصد گفت: بعد از گذشت 16 سال از جنگ تحميلي، مادران شهداي خرمشهر از اينكه مزار فرزندشان مشخص نيست، دلگير و ناراحتند.

محمد علي نوراني رزمنده تمام سالهاي دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: هر سال در سالروز دفاع آزادي خرمشهر سمينار برپا كرده، سخنراني مي‌كنند و ... اما سوم خرداد كه تمام شد هر كسي به دنبال كار خودش مي‌رود ومشكلات مردم خرمشهر همچنان باقي مي‌ماند.

وي اضافه كرد: وضعيت بهداشتي، آموزشي و معيشتي مردم خرمشهر بسيار بد و اسفناك است همه اينها قابلا تحمل است به غير از آنكه به شهدا اهانت شود.

نوراني ادامه داد: مرحوم مادر من وقتي به گلزار شهداي خرمشهر مي رفت و نمي‌توانست مزار برادرم را پيدا كند، مدتها اشك مي‌ريخت.


وي افزود: امروز مزار قهرمانان بزرگي كه در 45 روز مقاومت خرمشهر بودند، معلوم نيست و اين خيلي دردناك است. آمدن سنگ قبرها را برداشتند كه بسازند بعضا حتي قبر شهدا را كندند و همانگونه رها كردند.

اين جانباز اظهار داشت: نه به ما جواب درستي مي‌دهند و نه خود اقدامي مي‌كنند. اگر نمي‌خواهند به گلزار شهداء رسيدگي كنند، بگويند مردم خرمشهر خود اين كار را خواهند كرد.

وي اظهار داشت: در روزهاي اول جنگ، عراق ديوانه‌‌وار شهر را زير آتش گرفته بود و خيلي از مردم شهيد شدند. بخش عمده اي از شهداي خرمشهر، شهداي گمنام هستند.

نوراني گفت: يادم مي‌آيد خانمي در گلزار شهداي خرمشهر بود كه كارش دفن شهدا بود يك روز در ميان شهدا پسر خودش را آوردند و او به طور ناگهاني چشمش به پسرش افتاد و او را با دست خود دفن كرد.

 

Logo
https://old.aviny.com/News/84/03/01/08.aspx?&mode=print