در دانشگاه فردوسی مشهد
مراسم «نکوداشت امام خمینی (ره) با مباحثی در عرفان» برگزار می شود
مراسمی با عنوان "نکوداشت امام خمینی(ره) با مباحثی در عرفان" در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

مراسم نکوداشت حضرت امام خمینی (ره) با مباحثی در عرفان از روز گذشته در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد.

این مراسم شنبه ها و دوشنبه های هر هفته (به مدت سه هفته) در آمفی تاتر دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

گفتنی است، مراسم نکوداشت امام خمینی (ره) ویژه خواهران دانشجو و طلبه برگزار می شود

منبع:خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/02/26/07.aspx?&mode=print