تجليل از مربيان قرآنی استان مازندران

به منظور تجليل از مربيان قرآن ، مسئولين مراکز تشکلهای قرآنی مردمی و مسئولين کانونهای قرآن ، 25 ارديبهشت ماه همايشی در بابل برگزار می شود .

در اين همايش که  250  نفر از فعالان قرآنی استان مازندران حضور خواهند داشت ، از برترين های عرصه آموزش علوم مختلف قرآنی و همچنين مسئولان کانونهای قرآن اين استان ، تجليل و تقدير می شود .

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان تبليغات اسلامی استان مازندران ارج نهادن به فعاليت تلاشگران اين عرصه و همچنين تشويق و ترغيب برای فعاليت بهتر و بيشتر در زمينه آموزش علوم مختلف قرآنی ، از جمله اهداف اين همايش اعلام شده است .

 

Logo
https://old.aviny.com/News/84/02/24/06.aspx?&mode=print