همایش جهان اسلام و ضرورت وحدت مسلمانان برگزار می شود

فرهنگسرای علوم همایش جهان اسلام و ضرورت وحدت مسلمانان را برگزار می کند .

در این همایش که روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه در فرهنگسرای انقلاب برگزار خواهد شد ، صاحبنظران تاریخ اسلام، ریشه‌های تفرقه و عواملی که باعث اختلاف مذاهب مختلف اسلام شده را تجزیه و تحلیل کرده و راهکارهای برقراری اتحاد بین مسلمین و موانع موجود در این راه را مورد بررسی قرار می‌ دهند.

بر اساس اعلام فرهنگسرای علوم ، علاقمندان می ‌توانند جهت شرکت در این همایش به فرهنگسرای انقلاب در خیابان کمیل شرقی، تقاطع نواب صفوی مراجعه کنند

 

Logo
https://old.aviny.com/News/84/02/12/09.aspx?&mode=print