به بهانه شهادت فرهاد نیک بخش ، جانباز دوران دفاع مقدس
صورتحساب قدم زدن

باید صورت حساب جنگ را درآورد و به جوانان ارائه کرد تا بدانند هزینه زندگی آرام و به دور از سلطه بیگانگان چقدر بوده است.

متن ذیل مطلبی است در مورد جانباز و آزاده شهید فرهاد نیک بخش به قلم ابراهیم زاهدی که روزنامه همشهری امروز در صفحه شش منتشر کرد :

باید محاسبه کرد و صورت حساب داد که 8 سال جنگ با چه رقمی به پایان رسیده است (به نقل از دوست عزیزم مرتضی سرهنگی در مصاحبه ای که با او داشتم).

منظور آقا مرتضی هزینه های ریالی جنگ نبوده و نیست. صورت حساب جنگ، بچه های پاک و عزیز و پاکباخته ای هستند که حالا یا نیستند و یا - مطابق آمارها و معیارهای ما - با 40درصد،50 درصد65درصد و... درصدهای دیگر از سلامت جسمشان و روح شان در کنار ما زندگی می کنند.

جمعه شب، حضرت حق یکی از آن برگهای مقدس صورت حساب را به ما داد؛ جانباز و آزاده «فرهاد نیک بخش» از کنار ما رفت. او تنها پسر خانواده بود که در سن 16سالگی گرد و خاک جبهه را و یکسال و نیم بعد اردوگاه های اسارت را به مدت 7سال به عشق آزاد ماندن مردم و سرزمینش تجربه کرد.

جانباز و آزاده و شهید پاکباز فرهاد نیک بخش، جمعه شب پس از چهار سال مداوم بستری شدن در بیمارستان، پیش از آنکه کودک 5 ساله خود را به آغوش بکشد، جاودانگی را در آغوش گرفت تا...

...تا بدانیم و به یاد داشته باشیم چه هزینه ای پرداخته شده تا ما دست فرزند 5 ساله مان را بگیریم و به دور از جنگ و ناامنی در خیابانها و پارکها قدم بزنیم.

منبع: گروه دفاع مقدس خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/01/29/09.aspx?&mode=print