بیست و ششمین روز قدس فرارسید
امروز جهان"فلسطین" را فریاد می کند؛ مرگ بر اسرائیل

امروز مقارن است با آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز قدس.از 16 مرداد 1358‌ ، این بیست و ششمین روز قدس که در جهان اسلام خلق می شود.


یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تصریح یاد شده است ، دستگیری و حمایت از ملت های مظلوم و استکبار ستیز  جهان بوده است .  پس از  پیروزى انقلاب اسلامى ایران  ،  به پیشنهاد  حضرت امام خمینى (ره) و به منظورحمایت  از قیام مقدس مردم مظلوم فلسطین علیه رژیم اشغالگر قدس ،  روز جمعه آخر ماه مبارك رمضان  1358به نام روز قدس نامگذاری شد و از آن پس آخرین  جمعه  ماه مبارک رمضان  هرسال به نام روز جهانی قدس مزین گشت .
امام خمینى(ره) پس از پیروزى انقلاب اسلامى در  پیامى كه به همین مناسبت صادر نمودند ، فرمودند:

بسم الله الرحمن الرحیم

من طى سالیان دراز،  خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم كه اكنون ،  این روزها به حملات وحشیانه خود به برادران و خواهران فلسطینى شدت بخشیده است و به ویژه در جنوب لبنان به قصد نابودى مبارزان فلسطینى پیاپى خانه و كاشانه ایشان را بمباران مى كند. من از عموم مسلمانان جهان و دولت هاى اسلامى مى خواهم كه براى كوتاه كردن دست این غاصب وپشتیبانان آن  به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را دعوت مى كنم آخرین جمعه ماه مبارك رمضان را كه ازایام قدر است و مى تواند تعیین كننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد ،  به عنوان روز قدس  انتخاب و طى مراسمى همبستگى بین المللى مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونى مردم مسلمان فلسطین اعلام نمایند.  ازخداوند متعال پیروزى مسلمانان را بر اهل كفر خواستارم . 
 
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

روح‌الله موسوی الخمینی
قم :  16 مرداد 1358‌ برابر با  13رمضان 1399


از این پس مسلمانان  کشورهای مختلف جهان با
 اتحاد   وکنار گذاردن  اختلاف عقیده و مذهب ، در صدد بر آمدند تا در چنین روزی با شعار های خود به حمایت مسلمانان مبارز فلسطینی بر خیزند . همه ساله در این‌ روز  ملت‌ مسلمان‌ و روزه‌ دارایران اسلامی، با فریاد  های مرگ‌ بر اسراییل  و مرگ‌ بر آ مریكا  ، حمایت‌ معنوي‌ و همه‌ جانبه‌ خویش‌ را از مسلمانان‌ تحت‌ ستم‌ فلسط‌ین‌ و فرزندان‌ انتفاضه‌ اعلام‌ می كند.  در این روز ایران‌ اسلامي‌ شاهد حضور جمعیت چند‌ میلیوني‌ مردمی است  كه‌ یك‌ صدا فریاد آزادي‌ قدس‌ را سر می دهند  و بیدارى جهان اسلام را در برابر تجاوز و غارتگرى رژیم اشغالگر اسرائیل و حامیان استکباری اش  یاد آور می شوند . 
قدس  نخستین قبله  مسلمانان جهان  سرزمین اصلى و وطن میلیون ها آواره مسلمان فلسطینى است كه استكبار جهانى با همکاری صهیونیسم جنایتكار از سال   1948آن سرزمین را از دست ساكنانش خارج ساخت و تحت سلطه نیروهاى اشغالگر قدس قرارداد.
اساس پایه گذاری روز قدس ، کشاندن مسئله و مشکل فلسطین و طرح آن درمیان امت اسلامی است با تحکیم مبارزات مردمی با اشغال فلسطین . تا دولت ها نتوانند بدون توجه به افکار عمومی تن به سازش بدهند. این راهبرد کلیدی امام خمینی ، تجربه موفق در انفلاب اسلامی بود و در جهان اسلامی نیز کارآمدی خود را نشان داد ، زیرا روز قدس همچنان زنده است و هر سال نیز

 پررونق تر می شود و حاصل آن در سرزمین های اشغالی نیز به روشنی خود را برواقعیت های سیاسی رسمی تحمیل کرده است وانتفاضه سراسری و اسلامی مردمی دمار از روزگار اشغالگران بر آورده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

چ

Logo
https://old.aviny.com/News/82/08/30/03.aspx?&mode=print