قطعنامه سازمان ملل درباره اينترنت

تعدادي از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد كه چين، برزيل، هند، روسيه و عربستان سعودي هدايت و رهبري‌شان را برعهده دارند، در تلاشند با تصويب قطعنامه‌اي اينترنت را تحت كنترل سازمان ملل متحد يا كشورهاي عضو اين سازمان درآورند.به گزارش روزنامه «واشنگتن ‌تايمز» اين طرح در حالي دنبال مي‌شود كه ايالات متحده و ساير كشورهاي پيشرفته با آن به شدت مخالفت‌ مي‌كنند. اين موضوع در آستانه برگزاري نشست جامعه اطلاعاتي كه قرار است 10 تا 12 دسامبر در ژنو برگزار شود و هدف از برگزاري آن توسعه و نحوه مديريت استفاده از اينترنت در سطح جهان به ويژه در كشورهاي فقير عنوان شده،‌ مطرح شده است. هيأت‌هاي نمايندگي كشورهاي توسعه يافته در آخرين نشست مشترك براي بررسي موضوع نظارت سازمان ملل بر اينترنت كه روز جمعه گذشته برگزار شد كماكان دچار اختلاف نظر بودند. ديويد گراش، رييس هيأت نمايندگي آمريكا و از مخالفان طرح مورد نظر گفت: ما كماكان به مبارزه خود براي حصول اطمينان از اينكه مديريت اينترنت در دست سهامداران اين پديده باقي مانده و توسط بخش خصوصي مديريت شود، ادامه مي‌دهيم. به رغم مخالفت صريح آمريكا با اين طرح برخي كشورهاي توسعه يافته اعتقاد دارند دولت‌ها بايد نقش گسترده‌تري در مديريت و تعيين خط‌مشي اينترنت ايفا كنند در حالي كه ژاپن، اتحاديه اروپا و آمريكا مي‌گويند مداخله دولت‌ها ممكن است به ايجاد موانعي بر سر راه توسعه اين پديده منجر شده و موجب از بين رفتن تحرك و پويايي آن شود.

Logo
https://old.aviny.com/News/82/08/28/05.aspx?&mode=print