در موسسه نگاه معاصر
«دانشنامه ادیان » در حال ترجمه است
« دانشنامه ادیان » وبستر که یکی از مهمترین دانشنامه ها در گستره دین پژوهی است توسط عده ای از مترجمان در حال ترجمه است .

 موسسه انتشاراتی نگاه معاصر که در گستره فلسفه و دین پژوهی به نشر کتاب می پردازد ، « دانشنامه ادیان » وبستر را  با ترجمه عده ای از مترجمان و ویراستاری استاد مصطفی ملکیان در دست تهیه دارد .

گفتنی است که این موسسه به تازگی کتابهای  سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی ، با بازنویسی دکتر سید جواد طباطبایی؛  ترجمه هستی و ذات از توماس آکویناس،  بیداری ایمان در مهایانه ؛ گابریل مارسل ، نوشته سم کین را به بازار عرضه کرده است .

Logo
https://old.aviny.com/News/82/07/15/03.aspx?&mode=print