بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در صبحگاه مشترك نيروهاى نظامى و انتظامى استان كرمان‏

15/ 2/ 84

بسم الله الرحمن الرحیم

خداى متعال را شاكر و سپاسگزارم كه جمع نظاميان سلحشور اين استان را - از سازمان‏هاى ارتش و سپاه و نيروى انتظامى و بسيج مردمى - با اين شكل آراسته در اين ميدان ملاقات مى‏كنم.

حضور نيروهاى مسلح، آمادگى آنها، ابتكار عمل آنها در طراحى‏هاى گوناگون و وحدت كلمه‏ى آنها، يكى از نعمتهاى بزرگ الهى است كه هرجا از آن برخورداريم، بايد خدا را سپاس بگوييم.

بحمداللَّه سوابق افتخارآميز رزمندگان اين استان در تاريخ روزهاى دشوار اين كشور ثبت شده است. لشكر 41 ثاراللَّه، لشكر خطشكن، پيروز، آماده‏به‏كار در همه‏ى ميدان‏ها، با فرماندهان شجاع و لايق و انديشمند در طول دوران جنگ و پس از آن، خاطره‏هاى خوبى را به ياد گذاشته است. يگان‏هاى ارتشى هم در سطح اين استان، هر كدام وظايف بزرگى را در زمينه‏هاى مختلف انجام داده‏اند و من از سالها قبل با وضعيت يگان‏هاى نظامى در اين استان از نزديك آشنا بوده‏ام.

آنچه براى نيروهاى مسلح - چه سپاه و چه ارتش و چه نيروهاى انتظامى - مهم است، اين احساس است كه آنها مدافعان امنيت ملى اين كشورند. در عرصه‏هاى گوناگون، اين امنيت با وظايف مختلف، ميان سازمانهاى گوناگون تقسيم شده است. امنيت، بسيار مقوله‏ى مهمى است و بدون امنيت، يك كشور در همه‏ى عرصه‏ها و صحنه‏هاى فعاليت و تلاش، دچار مشكل است؛ در مقوله‏ى علم، در مقوله‏ى پيشرفتهاى اقتصادى، در مقوله‏ى مسايل معيشتى و شهروندى، در مقوله‏ى سازندگى كشور، در همه‏ى مقولاتى كه مى‏تواند افتخارات بزرگ ملى را براى يك كشور به ارمغان بياورد، پيش‏نياز اصلى و اساسى عبارت است از امنيت. اين امنيت را نيروهاى مسلح تأمين مى‏كنند.

بخشى از اين امنيت، مربوط به امنيت مرزهاست. مرزهاى هر كشورى در معرض تهديد و شكسته شدن به‏وسيله‏ى نيروهاى متجاوز و متعرض و زياده‏خواه و قدرتهاى جهانگشا قرار دارد. انسانهايى در طول تاريخ هميشه پيدا شده‏اند كه بقاى خودشان را با فناى ملتهاى ديگر همراه و ملازم دانسته‏اند. همين كرمان شما در طول تاريخ، در معرض هجمه‏هاى فراوان و ترك‏تازى‏هاى فراوان قرار گرفته است. كشور عزيز ما، ايران، در طول قرن‏هاى متمادى بارها و بارها مورد تعرض قرار گرفته. براى ما مردم ايران، اين مسايل، ديگر مسايل تاريخى نيست.

در زمانِ خود ما، يك همسايه‏ى متجاوز، متعرض، زياده‏خواه، دچارِ جنونِ قدرت‏طلبى و قدرت‏خواهى، با تشويق قدرتهايى كه با اسلام مخالف بودند و قصد سلطه‏ى بر ايران عزيز را داشتند، به كشور ما حمله كرد و اين ملت دفاع جانانه‏يى كرد.

بعد از سالهاى متمادى، اولين‏بار بود كه ملت ما توانست در مقابل تجاوزِ بيگانه، فاتحانه و سربلند از ميدان جنگ خارج بشود. دويست سال بود كه در هر حمله‏ى نظامى كه به كشور ما مى‏شد، ملت ما شكست مى‏خورد؛ مردم ما منفعل مى‏شدند؛ دشمن به داخل خانه‏ى ما نفوذ مى‏كرد؛ اما اين اولين‏بار بود كه به بركت اسلام و به بركت انقلاب اسلامى، ملت و نيروهاى مسلح ما توانستند افتخار بيافرينند؛ توانستند دشمن را ناكام كنند؛ آن هم دشمنى كه فقط با نيروى خود و با موجودى خود وارد ميدان نشده بود، بلكه موجودىِ دنياى مستكبر پشت سر او بود و بسيارى از آنها در خدمت او. ملت ما و نيروهاى مسلح ما بر چنين دشمنى پيروز شدند؛ البته زحمت كشيدند، تلاش كردند.

اين تصويرهاى مباركى كه اطراف اين ميدان را پوشانده است، هر كدام نماد يك دنيا فداكارى‏اند؛ هر كدام كوهى از عشق و شور و شوق هستند براى دفاع از حق؛ براى دفاع از ايران؛ براى سربلند كردن پرچم برافراشته‏ى اسلام عزيز در اين كشور. ملت ما پيروز شد؛ امنيت را به مرزهاى ما برگرداند؛ دشمن از حمله‏ى مجدد به اين كشور تا مدتها نوميد شد.

امروز هم على‏رغم گنده‏گويى‏هاى سران استكبار، همه‏شان در برابر عزم پولادين ملت ايران و نيروهاى مسلح ايران، دچار تزلزلند؛ همه‏شان مى‏دانند كه تهاجم نظامى به اين كشور برايشان بسيار گران تمام خواهد شد؛ آرزوهايشان را به گور خواهند برد. بنابراين، امنيت مرزها، يك بخش مهم از امنيت ملى است.

بخش ديگر، امنيت شهروندى است. ملت احتياج دارد در محيط زندگى خود از امنيت شهروندى برخوردار باشد و متجاوزان، سركشان، فتنه‏گران، آشوبگران، ستون‏هاى پنجم نيروهاى بيگانه و دشمن در درون كشور، نتوانند مقاصد دشمنان را در اين كشور و به زيان اين ملت برآورده كنند. امنيت داخل كشور حايز اهميت بسيار است. بخشى از تلاش نيروهاى مسلحِ عزيز ما - چه سپاه، چه بسيج، چه نيروى انتظامى - مصروف حفظ امنيت شهروندى مى‏شود؛ خانه‏هاى مردم، محيط زندگى مردم، محيط كسب و كار مردم، محيط تحصيل مردم، بايد امن باشد. مردم بايد خاطرجمع باشند كه نيروهاى مسلح ما در محيط شهروندى خودشان، بتوانند در مقابل دشمنان فتنه‏گر، دشمنان آشوبگر، اغتشاش‏آفرينان، كسانى‏كه از آبِ گل‏آلود مى‏خواهند ماهى بگيرند، كسانى‏كه بقاى خود را در برهم زدن فضاى امن و آرام كشور مى‏دانند، ايستادگى كنند. اين امنيت را نيروهاى مسلح به بهترين‏وجه تأمين مى‏كنند.

يك بخش ديگر، امنيت فرهنگى و امنيت اخلاقى است. مردم به جوانان و به فرزندان خود علاقه‏مندند و از اين‏كه آنها دچار اعتياد بشوند، دچار فساد اخلاق بشوند، دچار وسوسه‏هايى بشوند كه آنها را از مسير درست زندگى دور بيندازد، نگرانند. اين نگرانى و دغدغه را چه كسى برطرف مى‏كند؟ چه چيزى برطرف مى‏كند؟ امنيت فرهنگى. امنيت فرهنگى را هم در بخش عظيمى، نيروهاى بسيج، نيروهاى مؤمن، جان بر كف، تأمين مى‏كنند.

تركيب نيروهاى مسلح در كشور ما يك تركيب منطقى و عالى است. ارتش در جاى خود، سپاه در جاى خود، بسيج در جاى خود، نيروى انتظامى در جاى خود؛ هر كدام با وظايف مشخص مشغول كارند و محصول همه‏ى اينها عبارت است از امنيت كشور. و آن وقتى كه دشمن قصد تهاجم داشته باشد - چه تهاجم فرهنگى، چه تهاجم شهرى و شهروندى، چه تهاجم از بيرون مرزها - حضور اين نيروها براى اين ملت مايه‏ى افتخار است؛ مايه‏ى سربلندى و عزت است.

امروز شما جوانان عزيز ما، جوانان مؤمن و سلحشور و غيور ما توانسته‏ايد افتخار را براى اين ملت به‏وجود بياوريد. شما در برابر اين همه توطئه عليه اين كشور، اين همه تحريك عناصر مريض، اين همه مزدورسازى به وسيله‏ى پول - كه دولت غدار امريكا تصريح مى‏كند كه به مزدوران خود در ايران پول مى‏رساند، اين مسير خطرناك كاروان‏هاى مواد مخدر - توليد مواد مخدر زيرچشم امريكايى‏ها ده برابر قبل از آمدن آنها شده است - و در مقابل اين كاروان‏هاى اشرار، ايستاده‏ايد. نيروهاى مسلح ما هوشيارانه اين همه توطئه، اين همه فتنه و اين مرزهاى طولانى را مهار كردند؛ اين افتخار دارد.

بدانيد كه آمادگى‏هاى خودتان را بايد روزبه‏روز افزايش بدهيد. آنچه تاكنون از امنيت تأمين شده است، باارزش است؛ اما استقرار امنيت در سرتاسر كشور بايد به نحوى باشد كه هيچ نگرانى از هيچ سو براى ملت ما وجود نداشته باشد. امنيت، دغدغه‏ى بسيار مهم اين ملت است و بايد دغدغه‏ى بسيار مهم دولتهاى ما و مسؤولان ما باشد. از مهمترين مسايلى كه مى‏تواند معيارهاى مهمى را در اختيار ما بگذارد براى تعيين دولت آينده، مسأله‏ى امنيت است. امنيت، جزو اولين نيازهاى اين كشور است. بايد آن كسانى‏كه متصدى امور كشورند، معناى امنيت، اهميت آن و راه‏هاى تحصيل امنيت براى اين كشور را بدرستى بدانند و بفهمند كه امنيت براى كشور چقدر اهميت دارد.

شما بايد خودتان را آماده كنيد؛ آمادگى علمى، آمادگى عملى، آمادگى تجربى، رزمايش‏هاى گوناگون، حفظ نظم و انضباط، آمادگى از لحاظ تجهيزات - سلاح و مهمات و بقيه‏ى تجهيزاتى كه براى نيروهاى مسلح لازم است - وحدت و برادرى ميان سازمان‏هاى گوناگون نيروهاى مسلح.

فرماندهان و مسؤولان، برنامه‏ريزى‏ها را بايد به‏روز كنند؛ به‏طور نوبه‏نو با حوادث و تغييرات مختلف - كه صحنه‏ى نياز كشور را دم‏به‏دم متغير و متبدل مى‏كند - خودشان را تطبيق كنند؛ برنامه‏ها را به‏طور دايم مورد بازنگرى قرار بدهند؛ برنامه‏ى عملى، برنامه‏ى مؤثر، برنامه‏ى فراگير و جامع در اختيار فرماندهان باشد. هركدام از رده‏هاى گوناگونِ مسؤولان نيروهاى مسلح - از بالا تا پايين - مسؤوليتهايى دارند كه اگر اين مسؤوليتها بخوبى شناخته بشود و اجرا بشود، مقوله‏ى امنيت - كه بسيار مقوله‏ى مهمى است - تأمين خواهد شد.

پروردگارا! اين جوانان عزيز ما و اين مردان فداكارى را كه جان‏بركف گرفته‏اند براى دفاع از اسلام عزيز، براى دفاع از مقدسات اين ملت، براى دفاع از ميهن اسلامى عزيزمان، مشمول رحمت و بركت و تفضل و دستگيرى خود قرار بده.

پروردگارا! دشمنان اين ملت را بيش از پيش خوار و ذليل بگردان. پروردگارا! افتخارات اين ملت را در سايه‏ى فداكارى‏ها و مجاهدتهاى مجاهدان راهت روزبه‏روز افزون‏تر بفرما.

پروردگارا! ارواح مطهر و مقدس شهيدان ما را - كه زندگى، امنيت، عزت و استقلال ما، امروز مرهون خونهاى پاك و مطهر آنهاست - با اوليايشان محشور بگردان.

 

والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته‏

 

 
 
https://old.aviny.com/Bayanat/84/02_15.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved