‏ديدار جامعه اسلامى دانشجويان با رهبر معظم انقلاب اسلامی

15/ 11/ 83

 بسم الله الرحمن الرحيم

رهبر معظم انقلاب در ديدار جامعه اسلامى دانشجويان تحرك و نشاط، توانايى، قدرت فراگيرى و نوآورى و بهره‏مندى از پاكيزگى باطنى و درونى را از جمله ويژگيهاى جوانى برشمردند و افزودند: هنگامى كه خصوصيات جوانى با ويژگيهاى دانشجويى و محيطهاى دانشگاهى و ايمان و تقواى الهى در هم آميخته مى‏شود تركيب بسيار ممتاز و كاملاً تأثيرگذارى بوجود مى‏آيد كه نعمتى الهى است و بايد آن را حفظ كرد.

ايشان با اشاره به مظلوميت تاريخى ملت ايران افزودند: الان هم ملت ايران و جمهورى اسلامى بعلت اعلام حمايت از مظلومان و مقابله با ستمگران مورد هجوم ظالمان جهانى قرار دارد و آنها در يك نبرد واقعى و غيرنظامى تلاش مى‏كنند از هر راه ممكن قدرت پيشرفت و ابتكار را از ملت با استعداد ايران بگيرند و او را از هستى ساقط كنند اما ملت ايران نه تنها با زورگويان جهانى مقابله مى‏كند بلكه دنياى اسلام را هم به اين باور رسانده است كه مقابله پيروزمند با استكبار امكان‏پذير است.

حضرت آيت‏الله خامنه‏اى با اشاره به استقبال پرشور ملتها از مقامات عاليرتبه ايران از جمله در سفر اخير رئيس جمهور به كشورهاى افريقايى افزودند: رمز استقبال بياد ماندنى ملتها از مسؤولان ايرانى - جذابيت آرمانهاى انقلاب اسلامى - حمايت ملت ايران از مظلومان و پايدارى اين ملت در مقابل سيطره استكبار است كه بيارى پروردگار اين استقامت تاريخ ساز به همت ملت و مسؤولان كشور ادامه خواهد يافت.

رهبر معظم انقلاب با تشريح سرنوشت ملتهاى مختلف در دوران استعمار كهنه و نو افزودند: مستكبران با ورود به مرحله اسعمار فرانو با استفاده از ابزارهاى تبليغى و تأثيرگذارى روحى روانى بر روى آحاد ملتها - خريدن عناصر زبده و فعال و تأثيرگذار جوامع و روشهاى پيچيده ديگر، همان اهداف استعمارى قديم را دنبال مى‏كنند.

حضرت آيت‏الله خامنه‏اى با تشبيه امريكا به يكى از سرهاى بزرگ اژدهاى هفت سر استكبار افزودند: مغز هدايتگر اين اژدها كمپانى‏ها و سرمايه‏داران صهيونيست و غيرصهيونيست هستند كه براى تأمين منافع خود رئيس جمهور فعلى امريكا را برسركار آورده‏اند.

ايشان خاطرنشان كردند: بوش پنجمين رئيس جمهور امريكاست كه مى‏خواهد ملت ايران و جمهورى اسلامى را ريشه‏كن كند اما - هر قدر كه كارتر - ريگان - بوش پدر و كلينتون توانستند او هم خواهد توانست.

رهبر معظم انقلاب پيشرفت‏هاى ملت ايران را در برخى عرصه‏ها واقعاً شگفت‏انگيز خواندند و افزودند: اين پيشرفتها حقيقتاً دنيا را متوجه ايران كرده اما بايد توجه داشت كه تحقق كامل اهداف انقلاب - نيازمند كار و تلاش بى‏وقفه و همگانى چندين نسل متوالى است.

ايشان نسل جوان دانشگاهى را مديران و سازندگان حال و آينده كشور برشمردند و افزودند: جوانان مؤمن و صالح در اين راه تكاليف سنگينى بر عهده دارند.

حضرت آيت‏الله خامنه‏اى محيط دانشجويى را محيط روشنفكرى، نوانديشى و آينده‏نگريهاى آرمانگونه خواندند و خاطرنشان كردند: بى‏خبرى از سياست و اقتصاد و اجتماع و بى‏اطلاعى از تحولات داخلى و خارجى در محيطهاى دانشجويى بى‏معناست.

حضرت آيت‏الله خامنه‏اى جهت‏گيرى صحيح را باعث قوام، استحكام و تعميق تشكلهاى دانشجويى خواندند و با اشاره به ضرورت حفظ انسجام، همكارى و برادرى در اين تشكلها افزودند: علم و تحقيق - بينش سياسى - آگاهى از وضع جامعه - تحرك و نشاط جوانى - توجه و تكيه بر پروردگار و اميد به آينده - زمينه‏ساز تحقق نقش بسيار مهم دانشجويان در سرنوشت حال و آينده كشور است.

در اين ديدار قبل از سخنان رهبر معظم انقلاب آقاى شمشيرى دبير جامعه اسلامى دانشجويان مطالبى بيان كرد.

 

 

 

 
 
https://old.aviny.com/Bayanat/83/11_15.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved