فصل سوم : جهاد و دفاع

موضوع: جهاد و دفاع

فرهنگ جنگ و دفاع مقدس

عجب محكی بود این جنگ، در تمییز حق از باطل. هنرمندان حقیقی اهل ادعا و تفاخر و تبختر نیستند، اما مدعیان روشنفكری و هنر نشان دادند كه وابسته تفكر و فرهنگ غرب هستند. مقصود این سخن آنانند كه تنشان اینجاست، اما جانشان پیوسته با جانِ غرب است. آنها در این جنگ همان خطری را احساس كردند كه قدرت‌های استكباری و… دریافتند كه دور آن به سر آمده است و این عهد دیگری است كه آغاز می‌شود.

نام مقاله : جنگ در آینه نقاشی متعهد

برای پرداختن به جنگ، عللی سه‌گانه لازم بود كه اگر در وجود هنرمند این هر سه جمع می‌آمد، خود را در برابر جنگ مكلف می‌دانست و اگر نه، نه. نخست آنكه لازم بود هنرمند دیندار و انقلابی باشد، و بعد لازم بود كه هنر را عین تعهد بداند، و اگر آن دو محقق می‌شد، می‌ماند اینكه هنرمند رابطه جهاد و مبارزه و دفاع را با حقیقت اسلام و انقلاب اسلامی دریابد تا خود را نسبت به جنگ متعهد بداند …

نام مقاله : جنگ در آینه نقاشی متعهد

جنگ ممكن است كه باشد یا نباشد، اما مبارزه تمامی ندارد. تحقق اسلام در جهان و بر قراری عدالت در گرو مبارزه حق و باطل است. جهاد حافظ بقای سایر اصول و فروع دین است و آنان كه این معنی را نمی پذیرند، یا باید بشر را در این فلاكتی كه بدان گرفتار آمده است رها كنند و یا وضع كنونی بشر را مودّی به عدل و صلح بدانند و منتظر باشند تا استمرار همین وضع به استقرار عدالت و صلح حقیقی بر سطح كره زمین منتهی شود.

نام مقاله : منشور تجدید اهل هنر

سرّ پيروزي ما در جبهه‌هاي جنگ با ابرقدرت‌ها همين است كه ما هرگز متكي به سلاح نيستيم. اتكاي ما به ايمان خود و امدادهاي غيبيي است كه ايمان ما مجاري نزول آنهاست و اگر اينچنين نبود و پيروزي ما موكول به همپايي با قافله‌ي نظام اقتصادي و صنعتي غرب مي‌شد، همان طور كه عرض شد، امروز حتي يادگارهاي انقلاب اسلامي را نيز از كتاب‌هاي رسمي تاريخ شسته بودند

نام مقاله : ديكتاتوری‌ اقتصاد

مبارزه و انتظار_

دست ما اگر به نخل بلند وجود او (امام زمان) نمی رسد، دست خمینی که می رسید. او آمد تا معنای «انتظار» را به این امت بیا موزد، در آینه وجود خود که اسوه مصادیق منتظران بود، و اکنون دیگر دور افلاک را مرادی نیست جز آنکه منتظر مهدی باشد.

 نام مقاله : داغ بی تسلّی

امام «ره» به ما آموخت که «انتظار در مبارزه است» و این بزرگترین پیام او بود، و پس از او، اگر باز هم امیدی ما را زنده میدارد همین است که برای ظهور آخرین حجت حق مبارزه کنیم. امام «ره» ما را آموخت که « عرفان را با مبارزه جمع کنیم»و خود بهترین شاهد بود  که بر این مدعا که  عرفان عین مبارزه است،

نام مقاله : داغ بی تسلّی

او (امام) کتاب و سنت را در وجود خویش تفسیر کرد و مجهولات شریعت و طریقت رابا مفتاح مبارک حیات خویش گشود و ما می دانستیم که جهاد اصغر شرط لازم جهاد اکبر است و اولیای مقرب خدا در تمام طول تاریخ همواره بر همین شیوه زیسته اند

نام مقاله : داغ بی تسلّی

همه‌ی احكامی كه امروز در كتاب‌های علوم انسانی به نام علم در سراسر جهان اشاعه می‌یابد مع‌الاسف از ظلمات كنونی فرهنگ غرب منشأ گرفته است و راه جز به تركستان نمی‌برد. بازنگری این احكام و گشودن حقایق در پرتو نور قرآن و روایات قسمت اعظم از وظیفه‌ای است كه ما در جهاد اعتقادی بر عهده داریم.

نام مقاله :  نوح نبی (ع) و تاریخ تمدن


Logo
https://old.aviny.com/Article/Aviny/maghalat/ghesar/03.aspx?&mode=print