نقاشی چهره شهید محمود صارمی

برای دریافت تصویر با کیفیت روی عکس کلیک نمایید

بازگشت به صفحه اصلی شهدای شاخص

شهید,نقاشی چهره,شهید محمود صارمی,شهید صارمی,خبرنگار,افغانستان,روز خبرنگار,17 مرداد,دانلود عکس,عکس چهره

94/05/17

Logo
https://old.aviny.com/Album/tasvir-sazi/shakhes/pages/shahid-mahmod-saremi.aspx?&mode=print