مجموعه روشهای سوالات هنری احکام


مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

جواب من مثبت است یا منفی [112]

1. آیا تیمم به دیوار خاکی جایز است؟

2. آیا طلا برای پسران در غیر نماز اشکال دارد؟

3. آیا جواب سلام در نماز واجب است؟

4. آیا بدون عذر می توان نماز را تا آخر وقت به تاخیر انداخت؟

5. آیا می توان در ذکرهای نماز بر پیشنماز سبقت گرفت؟

6. آیا می توان به اسمهایی که همنام خدا و پیامبران است، بدون وضو دست زد؟

7. آیا زن برادر می تواند جلو برادر شوهرش بدون پوشش بیاید؟

8. آیا دخترخاله به پسرخاله نامحرم است؟

 

کدام بهتر است؟ [113]

در این قسمت جلو هر یک از عبارات زیر که بهتر است علامت بگذارید!

1. قرض دادن / صدقه دادن

2. نماز خواندن / نماز را بر پا کردن

3. نماز با کسالت / نماز با نشاط

4. علم با عمل / علم بدون عمل

5. زیبایی مسجد / معنویت مسجد

6. خدمت به مردم / بندگی خدا

7. خشنودی خلق / خشنودی خداوند

8. دیگری وصی انسان باشد / خود انسان، وصی خود باشد

9. سلام دادن / جواب سلام

10. از نعمتها استفاده کنیم تا عبادت نماییم / زنده بمانیم تا بخوریم و بیاشامیم

11. کناره گیری از مردم و عبادت / در میان مردم و عبادت

12. ما برای تفریح / تفریح برای ما

13. ما برای دنیا / دنیا برای ما

14. خوب بودن در میان خوبان / خوب بودن در میان بدان

 

به نماز خود نمره دهید! [114]

1. آیا احکام نماز را می دانید؟

2. آیا اول وقت نماز می خوانید؟

3. آیا نمازتان را به جماعت برگزار می کنید؟

4. آیا ترجمه و معنای نماز را می دانید؟

5. آیا نمازتان را با توجه می خوانید؟

6. آیا دیگران را به نماز دعوت می نمایید؟

7. آیا نماز را با اذان و اقامه شروع می کنید؟

8. آیا بعد از نماز دعا هم می خوانید؟

9. آیا نماز در زندگی شما نقشی دارد؟

10. آیا بعد از نماز، دیگران را نیز دعا می کنید؟

11. آیا نماز را آرام می خوانید؟

12. آیا قراءت نماز شما صحیح است؟

 

به من بگو کدام است

1. کدام آب است که اگر بجوشد، حرام می شود؟

2. کدام ادرار و مدفوعی پاک است؟

3. کدام انسانی است که نجس می باشد؟

4. کدام قسمت از بدن حیوان مرده پاک است؟

5. کدام خونی پاک است؟

6. کدام حیوان حلال گوشت حرام است؟[115]

7. کدام سگ و خوکی پاک است؟

8. کدام آب راکدی است که با ملاقات نجس نجس نمی شود؟

9. کدام نجس به وسیله خورشید پاک می شود؟

10. کدام نماز واجب را نمی توان به جماعت خواند؟

11. کدام سوره را نباید در نماز بخوانیم؟

12. کدام شخصی است که نه تقلید می کند و نه مجتهد است؟

13. کدام نماز مستحبی را می توان به جماعت خواند؟

14. کدام جزء نماز را از روی فراموشی یا اشتباه به جا نیاوریم، نماز باطل می شود؟

15. کدام شکی نماز را باطل می کند؟

16. کدام غسلی را می توان در استخر نیز انجام داد؟

17. کدام نمازی است که بعد از عشا خوانده می شود؟

18. کدام نمازی است که برای هر مسجدی می توان خواند؟

19. کدام مستحبی است که در بعضی از ماهها واجب و در دو عید بزرگ اسلامی حرام می شود؟

20. با کدام آب وضو گرفتن باطل است؟

21. کدام نماز است که فقط حمد در آن خوانده می شود (آن هم به صورت آهسته) ؟

22. کدام غسلی است که در آن ترتیب و موالات شرط نیست؟

23. کدام واجب نماز است که جزء نماز نیست، ولی باید در نماز رعایت شود؟

24. کدام نمازی است که به تنهایی نمی شود خواند؟

25. کدام نجسی است که با یک بار شستن پاک می شود؟

26. کدام نجسی است که باید دو بار شسته شود؟[116]

27. کدام نجسی است که باید سه بار شسته شود؟

28. کدام نجسی است که باید هفت بار شسته شود؟

29. کدام منی پاک است؟

30. کدام عرقی پاک است؟

31. کدام نماز قنوتش بعد از رکوع است؟

32. کدام نجسی به واسطه تبعیت پاک می شود؟

33. کدام قسمت از دعای کمیل را جنب نمی تواند بخواند؟

34. کدام جاهلی است که عذرش پذیرفته نیست؟

35. کدام معامله ای است که پول را زودتر می دهند؟

36. کدام مبطل روزه، نوشتنی است؟

37. کدام مبطل روزه اشاره ای است؟

38. کدام مبطل روزه گفتنی است؟

39. کدام مبطل روزه مربوط به نوعی ورزش است؟

40. کدام روزه ای است که می توانیم عمدا بخوریم؟

41. کدام ناپاکی است که می توان با آن روزه گرفت، ولی نمی توان با آن نماز خواند؟

42. کدام ناپاکی است که هم باید روزه بگیرد و هم نماز بخواند؟

43. کدام روزه داری است که اگر افطار کند روزه اش باطل نمی شود؟

44. کدام روزه داری است که به زیر آب می رود و کفاره بر او واجب نیست؟

45. کدام روزه داری است که کفاره اش یک مد طعام است؟

46. کدام مبطلی است که یک کفاره دارد؟

47. کدام مبطلی است که کفاره جمع دارد؟

48. کدام شخصی است که باید سه روز روزه بگیرد؟

49. کدام خوردنی را روزه دار می تواند بخورد؟[117]

50. بر کدام روزه خوار فقط قضای روزه بر او واجب است؟

51. . کدام شخصی است که نباید روزه بگیرد؟

52. کدام مسافری است که باید روزه اش را بگیرد؟

پاسخنامه به من بگو کدام است؟

1: آب انگور.

2: حیوان حلال گوشت.

3: کافر.

4: مو و ناخن.

5: غیر جهنده و خونی که داخل بدن حیوانات حلال گوشت پس از ذبح وجود دارد.[228]

6: نجاستخوار.

7: دریایی.

8: کر.

9: زمین و اشیای غیر منقول.

10: احتیاطی.

11: سوره های سجده.

12: محتاط.

13: نماز عید فطر و عید قربان در زمان غیبت و نماز استسقا.

14: اجزایی که رکن نماز هستند.

15: شک بین 1 و 2.

16: ارتماسی.

17: وتیره.

18: تحیت.

19: روزه.

20: مضاف و غصبی.

21: احتیاط.

22: ارتماسی.

23: موالات.

24: جمعه.

25: متنجس به ادرار پسر بچه شیرخوار.

26: ادرار.

27: ظرف نجس.

28: ظرفی که خوک از آن چیز روانی خورده باشد.

29: از حیوان غیر جهنده (و تخم مرغ) .[229]

30: عرق نعناع.

31: رکعت دوم نماز جمعه.

32: سنگ استنجا و ظرفی که در آن انگور بعد از غلیان، سرکه می شود.

33: افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا (زیرا از آیه های سجده دار قرآن است) .

34: مقصر.

35: سلف.

36: نسبت دروغ به خدا و پیامبر (ص) دادن .

37: نسبت دروغ به خدا و معصومین (ع) .

38: نسبت دروغ به خدا و معصومین (ع) .

39: سر به زیر آب بردن.

40: مستحبی و قبل از ظهر.

41: مس میت.

42: استحاضه.

43: روزه داری که سهوا افطار کند.

44: نجات غرق.

45: کسی که روزه گرفتن برایش مشقت دارد.

46: افطار با حلال.

47: با حرام.

48: کسی که به قسم خود عمل نکرده است (البته اگر نتواند ده نفر را اطعام کند یا لباس بپوشاند.

49: غم و غصه و قسم.

50: مسافر و مریض.

51: مریض.

52: دایم السفر.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved