بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
  مجموعه روشهای سوالات هنری احکام


مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

اولین ها

1. اولین کسی که «بسم الله» نوشت، چه کسی بود؟

2. اولین مسجدی که بعد از ظهور اسلام در نزدیکی مدینه ساخته شد چه نام دارد؟

3. اولین کاری که در نماز انجام می دهیم چیست؟

4. اولین از فروع دین کدام است؟

5. اولین رکنی که در نماز به زبان می آوریم چیست؟

6. اولین کاری که در وضو بعد از نیت انجام می دهیم چیست؟

7. اولین مقدمات نماز کدام است؟

8. اولین قبله مسلمانان کجاست؟

9. اولین کسی که نماز خواند، چه کسی بود؟

10. اولین کسی که نماز جمعه را اقامه کرد، چه کسی بود؟

11. اولین شهید محراب صدر اسلام کیست؟[102]

12. اولین شهید محراب انقلاب اسلامی کیست؟

13. اولین کسی که روزه گرفت، چه کسی بود؟

14. اولین کسی که زکات داد، چه کسی بود؟

15. اولین مساله در رساله های عملیه درباره چیست؟

پاسخنامه اولین ها

1: حضرت سلیمان.

2: قبا.

3: دستها را به نیت گفت تکبیرة الاحرام به بالا می بریم تا برابر گوشها.[221]

4: نماز.

5: تکبیرة الاحرام.

6: شستن صورت.

7: طهارت.

8: بیت المقدس.

9: حضرت آدم.

10:مصعب بن عمیر در مدینه.

11: حضرت علی.

12: شهید قاضی طباطبایی.

13: حضرت آدم که سه روز در هر ماه روزه می گرفت.

14: هابیل.

15: تقلید.

 

احکام آخرین

1. آخرین رکن نماز چیست؟

2. آخرین واجب در نماز کدام است؟

3. آخرین مرحله امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

4. آخرین چیزی که به روزه دار واجب است؟

5. آخرین کاری که در مراسم حج باید انجام شود چه نام دارد؟

6. آخرین چیزی که از نجاسات است؟

7. آخرین پاک کننده ها کدام است؟

8. آخرین شرط از شرایط وضو چیست؟

9. آخرین غسلی که باید اعدامی بکند، کدام است؟

10. آخرین سفارشهای قبل از مرگ را چه می گویند؟

11. آخرین موردی که باید تیمم نمود کدام است؟

12. آخرین نماز از نمازهای واجب کدام است؟

13. آخرین کار از مراسم عید فطر چیست؟

14. آخرین لباس انسان چه نام دارد؟

پاسخنامه احکام آخرین

1: سجده.

2: سلام.

3:توسل به زور.

4: افطار.

5: رمی جمرات.

6: عرق شتر نجاستخوار.

7: غایب شدن مسلمان.

8: در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.

9: غسل میت.[222]

10: وصیت.

11: وقت تنگ باشد.

12: نمازی که بوسیله نذر وقسم واجب می شود.

13: دیدار مؤمنان.

14: کفن.

 

چه کلمه ای هستم؟ [103]

1. نیت، تکبیر، قیام ، رکوع و سجده را ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . می گویند.

2. خم شدن در نماز را ... ... ... ... ... ... ... ..... می گویند.

3. قیام قبل از رکوع را قیام ... ... ... ... ... ... ... ..... می گویند.

4. نمازها را باید به طرف ... ... ... ... ... ... ... ..... بخوانیم.

5. مکان نمازگزار نباید ... ... ... ... ... ... ... ..... باشد.

6. محل سجده نباید ... ... ... ... ... ... ... ..... باشد.

7. برای شروع نماز باید ابتدا ... ... ... ... ... ... ... ..... بگوییم.

8. خواندن حمد را ... ... ... ... ... ... ... ..... می گویند.

9. قبل از نماز ... ... ... ... ... ... ... ..... می گوییم.

10. قبل ازنماز ... ... ... ... ... ... ... ..... می گیریم.

11. کارهای نماز را باید ... ... ... ... ... ... ... ..... انجام بدهیم.

12. لباس نمازگزار مرد باید از جنس ... ... ... ... ... ... ... ..... نباشد.

13. بهتر است نماز را با حالت ... ... ... ... ... ... ... ..... بخوانیم.

14. برای شروع نماز، اول ... ... ... ... ... ... ... ..... می کنیم.

15. خوردن و آشامیدن، نماز را ... ... ... ... ... ... ... ..... می کند.

16. نمازی که حمد وسوره اش را نمی خوانیم... ... ... ... ... ... ..... می گویند.

17. در حال نماز باید بدن ... ... ... ... ... ... ... ..... داشته باشد.

18. می توانیم در رکعت سوم و چهارم به جای تسبیحات اربعه ... ... ... ... ... ... ... ..... بخوانیم.

19. گفتن عمدی کلمه اضافی در نماز، آن را ... ... ... ... ... ... ... ..... می کند.

20. حمد و سوره را باید در نماز ظهر و عصر ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... بخوانیم.[104]

21. نماز ... ... ... ... ... ... ... ..... را باید آهسته و بدون سوره بخوانیم.

22. کنار گذاشتن 10% از غلات برای مستمندان را ... ... ... ... ... ... ... ..... می گویند.

23. خونی که از لای دندان می آید ... ... ... ... ... ... ... ..... است.

24. رنگ خون و نجاسات دیگر بعد از شسته شدن ... ... ... ... ... ... ... ..... است.

25. خونی که، در زیر ناخن کوبیده شده، اگر به آن ... ... ... ... ... ... ... ..... نگویند، پاک است.

26. تسبیحات اربعه باید ... ... ... ... ... ... ... ..... خوانده شود.

27. در حال گفتن تکبیرة الاحرام ... ... ... ... ... ... ... ..... است که دستها را تا برابر گوشها بالا ببرند. (مساله 955) .

28. در حال تکبیر باید بدن ... ... ... ... ... ... ... ..... باشد.

29. تکبیرة الاحرام جزو ... ... ... ... ... ... ... ..... نماز است.

30. امام جماعت باید ... ... ... ... ... ... ... ..... از ماموم باشد.

31. فاصله صفهای جماعت نباید بیش از ... ... ... ... ... ... ... ..... باشد.

32. میان امام و ماموم نباید ... ... ... ... ... ... ... ..... باشد.

33. مکان امام جماعت نباید از ماموم ... ... ... ... ... ... ... ..... باشد.

34. در مواقع اضطراری به جای غسل و وضو می توان... ... ... ... ... ... ... ... ... نمود.

35. به هنگام خسوف و کسوف نماز ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... باید خواند.

36. مس اسامی پیامبر و امامان معصوم - صلوات الله علیهم بدون وضو در صورتی که بی احترامی هم نباشد ... ... ... ... ... ... ... ..... است.

37. جای مسح باید ... ... ... ... ... ... ... ..... باشد.[105]

38. تنها نماز مستحبی که می توان آن را در هر زمان با جماعت خواند نماز ... ... ... ... ... ... ... ..... است.

39. نمازهای واجب را ... ... ... ... ... ... ... ..... می گویند.

40. نمازهای مستحبی را که در شبانه روز انجام می شود ... ... ... ... ... ... ... ... می گویند.

41. با یک دست ... ... ... ... ... ... ... ..... هر دو پا را مسح نمود.

42. آبی که برای پاک کردن چیز نجس استعمال می شود و از متنجس جدا می شود ... ... ... ... ... ... ... ..... می گویند.

43. روزه روز مبعث جزو روزه های ... ... ... ... ... ... ... ..... است.

44. روزی که انسان شک دارد که اول رمضان است یا آخر شعبان ... ... ... ... ... ... ... ..... روزه بگیرد؟

45. بو کردن گیاهان معطر بر روزه دار ... ... ... ... ... ... ... ..... است.

46. کسی که نمی داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و بعد از افطار بفهمد، روزه اش ... ... ... ... ... ... ... ..... است.

47. اگر زکات فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، فطره بر خود انسان واجب ... ... ... ... ... ... ... ..... ؟

48. مسافرت عمدی در ماه رمضان برای فرار از روزه ... ... ... ... ... ... ... ..... است؟

پاسخنامه چه کلمه ای هستم؟

1: ارکان نماز.

2:رکوع.

3: متصل به رکوع.

4: قبله.

5: غصبی.

6: نجس.

7: تکبیر.

8: قراءت.

9: اذان و اقامه.

10: وضو.

11: به ترتیب.

12: طلاباف و ابریشم خالص.

13: خشوع.

14: نیت.

15: باطل.

16: جماعت.[223]

17: آرامش.

18: حمد.

19: باطل می کند.

20: آهسته بخوانیم.

21: احتیاط.

22: زکات.

23: نجس.

24: پاک.

25: خون.

26: آهسته.

27: مستحب.

28: آرام.

29: ارکان.

30:جلوتریاحداقل موازی باشد.

31: یک قدم بزرگ باشد.

32: مانع و حایل.

33: بلندتر.

34: تیمم.

35: نماز آیات.

36: حرام.

37: خشک.

38: نماز استسقا (نماز باران) .

39: فرایض.

40: نوافل.[224]

41:می توان (باهرکدام که باشد) (1).

42: غساله.

43: مستحب.

44: نباید.

45: مکروه.

46: صحیح است (مساله 1719) .

47: نیست.

49: مکروه.
1. عروة الوثقی، ج 1، ص 209، مساله 24.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved