بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
  مجموعه روشهای سوالات هنری احکام


مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

سؤالهایی از یک نماز دو رکعتی

1. به من بگو که در نماز چند تا یکی است؟

2. به من بگو که در نماز چند دو تاست؟

3. به من بگو که در نماز چند سه تاست؟

4. به من بگو که در نماز چند چهارتاست؟

5. به من بگو که در نماز چند پنج تاست؟

6. به من بگو که در نماز چند هفت تاست؟

7. به من بگو که در نماز چند یازده تاست؟

پاسخنامه سؤالهایی از یک نماز دو رکعتی

1: چهار تا - نیت، تکبیرة الاحرام، قنوت و تشهد.

2: چهار تا - دو سجده، دو رکوع، دو حمد و دو سوره.

3: یکی و آن سلام است (سه سلام بعد از تشهد در نماز) .

4: یکی و آن چهار سجده در کل نماز است.

5: یکی (ارکان نماز) .

6: یکی ( هفت عضوی که در سجده باید به زمین بیاید. )

7: یکی؛ مقارنات نماز (کل واجبات نماز) .

 

اسمش چیست؟

1. آن چیست که بعد از حمد می خوانند و انواع زیادی دارد؟[93]

2. آن چیست که در نماز می گیرند؟

3. آن چیست که قبل از نماز آن را می گیرند؟

4. آن چیست که اگر به دروغ بخوریم، هم گناه بزرگی کرده ایم و هم باید کفاره بدهیم؟

5. کدام وضویی است که در آن قسمتی از اعضای وضو را نمی شوییم؟

6. به کسی که به امام جماعت اقتدا می کند چه می گویند؟

7. چه چیزی است که در همه عبادات باید باشد و بدون آن اعمال انسان فایده ای ندارد؟

8. نام عملی که ترک آن نیکوست چیست؟

9. نظریه مجتهد را چه می گویند؟

10. زکات عمومی که در آخرین روز ماه رمضان کنار می گذارند چه نام دارد؟

11. یکی از مقدمات نماز که از دو طرف خوانده می شود، چیست؟

12. یکی از ارکان نماز که نقطه ندارد، کدام است؟

13. دو واجبی که باید در نماز رعایت بشوند ولی جزو نماز نیستند کدامند؟

14. آن چیست که بر هر مسلمان غیر مجتهد، واجب است؟

15. یکی از راههای جلوگیری از فساد که راه پیامبران و امامان - علیهم السلام است و رهبر عالیقدرمان آن را احیا کرد، چیست؟

16. به مجتهدی که دیگران از او تقلید می کنند، چه می گویند؟

17. نام نمازی که در هر مسجدی مستحب است خوانده شود، چیست؟

18. نام سجده ای که برای کلام بی جا در نماز بعد از نماز انجام می شود، چیست؟

19. لباس و یا کتابی که در اختیار ما می گذارند و نباید از آنها استفاده کنیم، چه نام دارد؟[94]

20. وسیله یا کتابی را که می گیریم تا ازآن استفاده کنیم و سپس برگردانیم نام این کار چیست؟

21. سجده ای که برای تشهد و یاسجده فراموش شده انجام می دهیم چه نام دارد؟

22. پذیرش رای و فتوای مجتهد و عمل کردن به آن را چه می گویند؟

23. نام چیزی که با آن زخم و محل شکستگی را می بندند، چیست؟

24. نوعی ناپاکی که با مس آن وضو باطل نمی شود، ولی غسل بر انسان واجب می شود؟

25. نام سهمی که بازماندگان از شخص میت می برند، چیست؟

26. به واجبی که باید همه انجام دهند چه می گویند؟

27. کدام واجبی است که اگر بعضی انجام دهند بر دیگران واجب نیست؟

28. به اعمالی که انجام دادن و ندادن آن مساوی است، چه می گویند؟

29. جریمه گناهان و ترک واجبات را چه می نامند؟

30. نام آبی که در حین شستن نجس ریخته می شود چیست؟

31. نام چوب یا علامتی که به وسیله آن وقت را تعیین می کنند چیست؟

32. اقلیتهای مذهبی پذیرفته شده در کشورهای اسلامی را چه می گویند؟

33. نام نمازهای مستحبی روزانه چیست؟

34. طولانی ترین و کوتاه ترین نافله کدام است؟

35. کدام نمازی است که باید فوری و سریع خوانده شود؟

36. نام این ذکر: «سبحان الله والحمدالله ولااله الاالله والله اکبر» چیست؟

37. نام دیگر «وظیفه» که بر شخص بالغ واجب می شود چیست؟

38. نام دیگر «پنهان کاری» در برابر دشمنان دین و مذهب چیست؟

39. کدام نمازی است که بدون وضو هم می توان آن را خواند؟

40. نام اولین قسمت رساله های عملیه چیست؟[95]

41. نام دعا و شعاری که حجاج در مراسم حج سر می دهند چیست؟

42. نام طهارت اضطراری چیست؟

43. نام نوعی دزدی که ممکن است آن را بعضی از دانش آموزان انجام دهند چیست؟

44. نام های دو اصل از فروع دین که به معنای «دوستی با خوبان» و «دشمنی با بدان» می باشند چیستند؟

45. نام یکی از پاک کننده ها که اولش «ت» می باشد چیست؟

46. خاک کدام مکانی بهترین مهر و خاک تیمم است؟

47. آن چیست که ترک عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند؟

48. نام لباس ندوخته ای که حجاج در ایام حج می پوشند چیست؟

49. مالی که در جنگ از دشمن به دست می آید چه نام دارد؟

50. یک پنجم مالی را که به مرجع تقلید می دهند چه نام دارد؟

پاسخنامه اسمش چیست؟

1: سوره.

2: قنوت.

3: وضو.[217]

4: قسم.

5: جبیره.

6: ماموم.

7: نیت.

8: مکروه.

9: فتوا.

10: فطریه.

11: وضو.

12: رکوع.

13: موالات و ترتیب.

14: تقلید.

15: امر به معروف.

16: مرجع تقلید.

17: تحیت یا نماز تحیت.

18: سهو.

19: امانت.

20: عاریه.

21: سهو.

22:تقلید.

23: جبیره.

24: میت.

25: ارث.

26: واجب عینی (مانند نماز) .

27: واجب کفایی ( مثل دفن میت. )[218]

28: مباح.

29: کفاره.

30: غساله.

31: شاخص

32: اهل ذمه.

33: نافله.

34:طولانی ترین نافله، نمازجعفر طیار و کوتاهترین نماز نافله، نافله عشا است که وتیره نام دارد.

35: نماز آیات برای خورشید گرفتگی.

36: تسبیحات اربعه.

37: تکلیف.

38: تقیه.

39: نماز میت.

40: تقلید.

41: تلبیه.

42: تیمم.

43: تقلب.

44: تولی و تبری.

45: تبعیت.

46: کربلا.

47: رکن.

48: احرام.

49: غنیمت.

50: خمس.

 

احکام اعدادی

در این قسمت از عدد یک شروع می کنیم و شاگردان باید مواردی از آن را بگویند و می توان به آنان وقت داد تا از رساله پیدا کنند و در این جا از باب نمونه، قسمتی از احکام اعدادی را برای مربیان می آوریم:

1. حج در طول عمر یک بار واجب است.

خمس مال یک بار واجب است.

نیت برای هر عبادتی یک بار واجب است.

تکبیرة الاحرام نماز یک بار است.

2. آب بر دو قسم است مضاف و مطلق (مساله 15) .

نماز وحشت دو رکعت است (مساله 638) .[96]

غسلها را دو گونه می توان انجام داد: ترتیبی و ارتماسی.

سجده در هر رکعت، دو تاست.

نماز آیات دو رکعت است.

نماز جمعه و عید فطر دو رکعت است.

3. مجتهد را از سه راه می توان شناخت (مساله 3)

راههای ثابت شدن نجاست سه تاست (مساله 121) .

راههای شناخت اعلم سه تاست.

ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست (مساله 150) .

زمین با سه شرط ته کفش را پاک می کند.

واجب است میت را سه غسل بدهند (مساله 550) .

میت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری می گویند کفن کنند (مساله 570) .

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نماز گزار پاک باشد سه تاست (مساله 848) .

تسبیحات اربعه سه بار (طبق فتوای امام) مستحب است.

سجده سهو برای سه چیز است (مساله 1236) .

فطریه برای هر نفر سه کیلو از غلات است (مساله 1991) .

نشانه های بلوغ سه چیز است (مساله 2252) .

کفاره قسم سه روز روزه است (مساله 2670) .

4. به دست آوردن فتوای مجتهد از چهار راه است (مساله 5) .

در چهار جا ادرار کردن حرام است (مساله 64) .

آب با چهار شرط پاک می کند (مساله 149) .

در تیمم چهار چیز واجب است (مساله 700) .

سوره هایی که سجده واجب دارند چهار تاست (مساله 1093) .[97]

نماز آیات به واسطه چهار چیز واجب می شود (مساله 1491) .

شرایط امر به معروف چهار چیز است.

مراتب امر به معروف چهار چیز است.

5. آب مطلق پنج قسم است (مساله 15) .

آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست، روی نجس ریخته می شود، با پنج شرط پاک است (مساله 27) .

پنج چیز بر جنب حرام است (مساله 355) .

نماز میت پنج تکبیر دارد (مساله 608) .

نمازهای یومیه در پنج وقت است.

در پنج نماز، اذان ساقط می شود (مساله 922) .

ارکان نماز پنج تاست (مساله 942) .

اقسام سجده پنج تاست.

نماز آیات در هر رکعت پنج رکوع دارد (مساله 1507) .

راههای ثابت شدن اول ماه پنج چیز است (مساله 1730) .

6. آفتاب با شش شرط پاک می کند (مساله 191) .

برای شش چیز وضو گرفتن واجب است (مساله 316) .

برای بچه شش سال به بالا نماز میت لازم است (مساله 596) .

لباس نمازگزار شش شرط دارد (مساله 798) .

شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد شش تاست (مساله 1167) .

شرایط فروشنده شش تاست (مساله 2081) .

7. ظرفی را که خوک ازآن چیز روانی بخورد با آب قلیل باید هفت مرتبه شست (مساله 152) .

ظرفی را که شراب در آن بوده هفت بار باید شست. (مساله 153) .

هفت چیز وضو را باطل می کند (مساله 323) .[98]

غسلهای واجب هفت تاست.

در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد (مساله 648) .

در سجده باید هفت عضو به زمین برسد.

خمس در هفت چیز است.

8. شرایط محرم شدن از طریق شیردادن هشت تاست (مساله 2474) .

شکهای باطل هشت تاست.

9. نه چیز زکات دارد.

شکهای صحیح نه تاست.

10. فروع دین ده تاست.

11. نجاسات یازده تاست.

واجبات نماز یازده تاست.

در یازده مورد می توان معامله را به هم زد (مساله 2124) .

12. پاک کننده ها دوازده تاست (مساله 148) .

مبطلات نماز دوازده تاست، (مساله 148) .

13. شرایط وضو سیزده تاست.

14. برای پاک شدن کف پا و ته کفش، بهتر است پانزده قدم یا بیشتر روی زمین راه بروند (مساله 185) .

غسلهای مستحبی پانزده تاست (مساله 647) .

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved