بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
  مجموعه روشهای سوالات هنری احکام


مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

راه...

در این قسمت از عدد یک شروع می کنیم و شاگردان باید مواردی از آن را بگویند و می توان به آنان وقت داد تا از رساله پیدا کنند و در این جا از باب نمونه، قسمتی از احکام اعدادی را برای مربیان می آوریم:

1. حج در طول عمر یک بار واجب است.

خمس مال یک بار واجب است.

نیت برای هر عبادتی یک بار واجب است.

تکبیرة الاحرام نماز یک بار است.

2. آب بر دو قسم است مضاف و مطلق (مساله 15) .

نماز وحشت دو رکعت است (مساله 638) .[96]

غسلها را دو گونه می توان انجام داد: ترتیبی و ارتماسی.

سجده در هر رکعت، دو تاست.

نماز آیات دو رکعت است.

نماز جمعه و عید فطر دو رکعت است.

3. مجتهد را از سه راه می توان شناخت (مساله 3)

راههای ثابت شدن نجاست سه تاست (مساله 121) .

راههای شناخت اعلم سه تاست.

ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست (مساله 150) .

زمین با سه شرط ته کفش را پاک می کند.

واجب است میت را سه غسل بدهند (مساله 550) .

میت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری می گویند کفن کنند (مساله 570) .

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نماز گزار پاک باشد سه تاست (مساله 848) .

تسبیحات اربعه سه بار (طبق فتوای امام) مستحب است.

سجده سهو برای سه چیز است (مساله 1236) .

فطریه برای هر نفر سه کیلو از غلات است (مساله 1991) .

نشانه های بلوغ سه چیز است (مساله 2252) .

کفاره قسم سه روز روزه است (مساله 2670) .

4. به دست آوردن فتوای مجتهد از چهار راه است (مساله 5) .

در چهار جا ادرار کردن حرام است (مساله 64) .

آب با چهار شرط پاک می کند (مساله 149) .

در تیمم چهار چیز واجب است (مساله 700) .

سوره هایی که سجده واجب دارند چهار تاست (مساله 1093) .[97]

نماز آیات به واسطه چهار چیز واجب می شود (مساله 1491) .

شرایط امر به معروف چهار چیز است.

مراتب امر به معروف چهار چیز است.

5. آب مطلق پنج قسم است (مساله 15) .

آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست، روی نجس ریخته می شود، با پنج شرط پاک است (مساله 27) .

پنج چیز بر جنب حرام است (مساله 355) .

نماز میت پنج تکبیر دارد (مساله 608) .

نمازهای یومیه در پنج وقت است.

در پنج نماز، اذان ساقط می شود (مساله 922) .

ارکان نماز پنج تاست (مساله 942) .

اقسام سجده پنج تاست.

نماز آیات در هر رکعت پنج رکوع دارد (مساله 1507) .

راههای ثابت شدن اول ماه پنج چیز است (مساله 1730) .

6. آفتاب با شش شرط پاک می کند (مساله 191) .

برای شش چیز وضو گرفتن واجب است (مساله 316) .

برای بچه شش سال به بالا نماز میت لازم است (مساله 596) .

لباس نمازگزار شش شرط دارد (مساله 798) .

شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد شش تاست (مساله 1167) .

شرایط فروشنده شش تاست (مساله 2081) .

7. ظرفی را که خوک ازآن چیز روانی بخورد با آب قلیل باید هفت مرتبه شست (مساله 152) .

ظرفی را که شراب در آن بوده هفت بار باید شست. (مساله 153) .

هفت چیز وضو را باطل می کند (مساله 323) .[98]

غسلهای واجب هفت تاست.

در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد (مساله 648) .

در سجده باید هفت عضو به زمین برسد.

خمس در هفت چیز است.

8. شرایط محرم شدن از طریق شیردادن هشت تاست (مساله 2474) .

شکهای باطل هشت تاست.

9. نه چیز زکات دارد.

شکهای صحیح نه تاست.

10. فروع دین ده تاست.

11. نجاسات یازده تاست.
1. راه نجس شدن چیزهای پاک کدام است؟

2. راه ثابت شدن نجاست چیست؟

3. راه شناخت مجتهد اعلم کدام است؟[99]

4. راه به دست آوردن فتوای مجتهد چیست؟

5. راه شستن لباس نجس به چه صورت است؟

6. راه فهمیدن آب کر چگونه است؟

7. راه نذر کردن چیست؟

8. راه محرم شدن از طریق «شیر» چگونه است؟

9. راه صحیح بودن اعمال کدام است؟

10. راه شستن ظرفی که سگ و خوک از آن چیز روانی خورده باشند چیست؟

11. راه شکار با اسلحه چیست؟

12. راه یقین پیدا کردن به این که در مجرای ادرار چیزی باقی نمانده چیست؟

13. راه پاک شدن کافر چیست؟

14. راه حلال شدن آب انگوری که جوشیده چیست؟

15. راه فرار از خمس چیست؟

16. راه و روش امر به معروف و نهی از منکر چگونه است؟

17. راه پاک کردن ظرف و بدن نجسی که چرب است چیست؟

18. راه پاک کردن چیزی که به ادرار نجس شده، به وسیله آب قلیل چیست؟
واجبات نماز یازده تاست.

در یازده مورد می توان معامله را به هم زد (مساله 2124) .

12. پاک کننده ها دوازده تاست (مساله 148) .

مبطلات نماز دوازده تاست، (مساله 148) .

13. شرایط وضو سیزده تاست.

14. برای پاک شدن کف پا و ته کفش، بهتر است پانزده قدم یا بیشتر روی زمین راه بروند (مساله 185) .

غسلهای مستحبی پانزده تاست (مساله 647) .

پاسخنامه راه... [219]

1: تماس همراه با تری.

2: یقین خود انسان؛ کسی که چیزی در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است. شهادت دو نفر عادل و بنابر احتیاط واجب اگر یک نفر هم بگوید کافی است.

3:شهادت دو عادل اهل خبره، شهرت علمی و یقین خود انسان با توجه به شناخت علمی که دارد.

4: دیدن از رساله درست و بی غلط، شنیدن از خود مجتهد، شنیدن از دو نفر عادل، شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست.

5: بعد از بر طرف کردن عین نجاست، دوبار باید شسته شود و غساله آن خارج شود (یعنی باید بعد از شستن لباس آن را فشار بدهند) .

6: 1 وزن آب 377. 419 کیلو گرم باشد؛ 2 طول و عرض و عمق ظرف هر یک 5/3 وجب بایدباشد.

7: به فارسی یا عربی بگوید - برای خدا بر من واجب است که مثلا صد تومان به مسجد بدهم، اگر مریض من خوب شود.

8: پانزده مرتبه یا یک شبانه روز به او باید شیر کامل بدهند یا شرایط دیگری که در مساله 2474 گفته شده است.

9: به خاطر خدا و همراه با آگاهی از احکام باشد.

10: ظرفی که سگ از آن چیز روانی خورده یا آن را لیسیده ابتدا باید خاکمال شود و سپس با آب کر یا جاری دوبار شسته شود ولی در خوک خاکمال لازم نیست و باید هفت مرتبه با آب قلیل شسته شود (مساله 152) .

11: باید با کارد یا نیزه تیز یا شمشیر برنده باشد و شکارچی مسلمان باشد و با [220] نام خدا آن را بکشد و... ( مساله 2601) .

12: استبرا.

13: اسلام آوردن.

14: کم شدن دو سوم آن.

15: قبل از رسیدن سرسال، نیازهای واقعی خود را بخرد و یا به نزدیکان خود ببخشد.

16: باعمل، با نرمش و با آگاهی دادن و محبت .

17: ابتدا باید چربی ظرف و بدن را بر طرف کرد و بعد آب کشید.

18: دوبار با آب قلیل شسته شود (مساله 160) .

 

اعداد زیر مربوط به کدام یک از احکام دین است؟

الف) 23 ه) 61 ب) 10 و) 9 ج) 13 ز) 31 د) 15 ح) 6

 

سرگرمیهایی از احکام [100]

1در این قسمت، اعدادی از احکام طبق سؤالهایی که مطرح شده را باید در این جدول قرار داد و با پرنمودن این جدول، حاصل جمع هر یک از ستونهای افقی و عمودی بیست خواهد شد.

1. تعداد رکعات نمازهای یومیه.

2. تعداد سلامها در نماز.

3. تعداد رکوع در نماز آیات.

4. اعضای سجده.

5. ارکان نماز.

6. تعداد رکعات نماز عصر.

7. سوره های سجده دار قرآن.

8. تعداد رکعات نماز عید قربان.

9. تعداد نمازهای واجب.

10. رکعتهای نماز مغرب.

11. تعداد تکبیرات نماز میت.

12. واجبات نماز.

13. تعداد رکعات نماز عشا.

14. تعداد پاک کننده ها.

15. تعداد شرایط لباس نمازگزار.

پاسخنامه:

6 - 10 - 4 - 11 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 - 4 - 5 - 7 - 10 - 3 - 17

 

واحد بعضی از احکام [101]

1. واحد کتاب چیست؟

2. واحد مسجد چیست؟

3. واحد نماز چیست؟

4. واحد تیمم و وضو چیست؟

5. واحد روزه چیست؟

6. واحد شکیات چیست؟

پاسخنامه واحد بعضی از احکام؟

1: جلد.

2: باب.

3: رکعت.

4: دفعه و مرتبه.

5: روز.

6: شک.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved