بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
  مجموعه روشهای سوالات هنری احکام


مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

بازی با اعداد [83]

در این قسمت مربی عدد خاصی را در نظر می گیرد و شاگردان باید از احکامی که به آن عدد مربوط می شود مطرح نمایند به عنوان مثال عدد پنج را در نظر می گیریم.

1. انواع آب پنج تاست: 1. جاری؛ 2. کر؛ 3 . قلیل؛ 4. باران؛ 5. چاه.

2. تعداد کتابهای آسمانی پنج تاست: 1 . زبور؛ 2 . تورات؛ 3. صحف؛ 4. انجیل؛ 5. قرآن.

3. تعداد پیامبران اولواالعزم پنج تاست: 1. عیسی؛ 2. موسی؛ 3. نوح؛ 4. ابراهیم؛ 5. محمد (ص) .

4. آل عبا پنج تن می باشند: 1. محمد (ص) ؛ 2. علی - علیه السلام؛ 3. فاطمه (س) ؛ 4. حسن - علیه السلام؛ 5. حسین - علیه السلام.

5. مدت حکومت علی - علیه السلام در کوفه پنج سال است.

6. تعداد شهدای محراب پنج نفر است: 1. قاضی طباطبایی؛ 2. مدنی؛ 3. دستغیب؛ 4. اشرفی اصفهانی؛ 5. صدوقی.

7. شرایط ذبح کردن و سربریدن حیوان پنج تاست (مساله 2594) .

8. شرایط روشنایی دل پنج تاست: 1. تلاوت قرآن؛ 2. کم خوردن؛ 3. نماز شب؛ 4. رفتن به مسجد؛ 5. همنشینی با علما.

9. اصول دین پنج تاست: 1. توحید؛ 2. عدل؛ 3. نبوت؛ 4. امامت؛ 5. معاد.

10. نماز میت دارای پنج تکبیر است.[84]

11. احکام وقت نماز پنج تاست.

12. انواع احکام پنج تاست: 1. واجب؛ 2. مستحب؛ 3. حرام؛ 4. مکروه؛ 5. مباح.

13. ارکان نماز پنج تاست: 1. نیت؛ 2. تکبیرة الحرام؛ 3. قیام؛ 4. رکوع؛ 5. دو سجده.

14. شرایط لباس نمازگزار پنج تاست: 1. پاک باشد. 2. مباح باشد (یعنی غصبی نباشد) . 3. از حیوان حرام گوشت نباشد. 4. اگر نمازگزار مرد است، لباسش از ابریشم خالص و طلا باف نباشد. 5. از اجزای مردار نباشد.

15. نمازهای یومیه پنج تاست: 1. صبح؛ 2. ظهر؛ 3. عصر؛ 4. مغرب؛ 5. عشا.

 

درباره من چه می دانید

1. احتیاط واجب

2. مرجع تقلید

3. ولایت فقیه

4. مجتهد

5. استفتا

6. فتوا

7. سجده سهو

8. عهد

9. آب مضاف[85]

10. آب قلیل

11. آب کر

12. حکم

13. کفاره

14. خمس

15. تولی

16. تبری

17. جزیه

18. تقلید

19. وقف

20. امربه معروف و نهی از منکر

21. زکات

22. رهن

23. احتیاط

24. اهل ذمه

25. مکروه

26. ربا

27. رشوه

28. غصب

29. اجتهاد

پاسخنامه درباره من چه می دانید

1: فتوای مجتهد است که به حد قطع نرسیده و می توان در چنین مسائلی از شخص دیگری تقلید نمود.

2: مجتهدی که مورد توجه و تقلید گروهی است که در افعال و تکالیف شرعی خود به او رجوع می کنند.

3: رهبری سیاسی و مذهبی و فقیه و آشنا به مبانی اسلامی که توسط خبرگان از بین مجتهدان برگزیده می شود.

4: کسی که قدرت استنباط و استخراج احکام را دارد.

5: طلب فتوا و سؤال از فقیه را گویند.

6: نظریه مجتهد را گویند.

7: سجده ای که به خاطر اشتباه در نماز بعد از نماز انجام می شود.

8: پیمانی است با خدا همچون نذر که اما بدون شرط و درخواست.

9: آبی که به آن آب تنها نمی گویند، بلکه از چیزی گرفته شده یا با چیزی[211] مخلوط شده است.

10: آبی که کمتر از کر باشد.

11: مقدار آبی که از نظر وزن 377. 419 کیلو گرم و از نظر حجم، هر یک از طول و عرض و عمق آن 5/3 وجب باشد.

12: دستور و نظریه مقام معظم رهبری است که باید همه مردم و حتی فقهای دیگر از آن متابعت کنند.

13: جریمه ای برای ترک عبادات و یا فعل حرام است.

14: خارج کردن یک پنجم مالی که خمس به آن تعلق می گیرد و باید آن را درزمان غیبت به مراجع تقلید داد.

15: دوست داشتن معصومین و صالحان و مؤمنان (دوستان خدا) .

16: دشمنی با دشمنان دین و اهل بیت - علیهم السلام.

17: مالیاتی است که اهل ذمه می پردازند.

18: پیروی از فتاوای مجتهد است.

19: حبس مال و مصرف کردن منافع آن در اموری که واقف معین کرد ه است؛ مثل وقف خانه برای مسافران یک شهر یا زیارتگاه.

20: امر به معروف یعنی وادار کردن دیگران به کارهایی که از نظر دین مطلوب است و نهی از منکر، جلوگیری از کارهایی است که از نظر اسلام ناپسند است.

21: عبارت است از کنار گذاشتن و بخشیدن درصد معینی از غلات و چیزهایی که زکات دارد، اگر به حد نصاب برسند.

22: گرو گذاشتن کالایی که به اندازه ارزش آن چیزی قرض کنند.

23: مراعات جوانب حکم و اختیار بهترین راه.

24: کسانی هستند که در کشور اسلامی زندگی مسالمت آمیز دارند و به عنوان اقلیتهای مذهبی رسمی مطرح هستند.[212]

25: کاری که ترک آن بهتر است.

26: زیادتی که در معامله یا قرض گرفته می شود.

27: پولی که به ناحق از ارباب رجوع، در دادگاهها و یا ادارات گرفته می شود.

28: تصرف عدوانی و نابحق در اموال مردم.

29: به معنای کوشش و در اصطلاح فقه، استنباط مسائل شرعیه از منابع فقهی مانند قرآن، حدیث و... .

 

مرحله بعد آن چیست؟ [86]

1. نماز

الف) نیتمرحله بعد... ... ... .....

ب) قراءتمرحله بعد... ... ... .....

ج) رکوعمرحله بعد... ... ... .....

د) تشهدمرحله بعد... ... ... .....

ه) قنوتمرحله بعد... ... ... .....

2. تسبیحات حضرت زهرا

اول «34» مرتبه تکبیرمرحله بعد... ... ... .....

3. کسی که تشهد یا سجده را در نماز فراموش کرده، بعد از تمام شدن نماز، اول سجده و یا تشهد فراموش شده را می خواند و در مرحله بعد ... ... ... .....

4. اذاناقامه مرحله بعد... ... ... .....

5. وضونیت مرحله بعد... ... ... .....

6. تیممنیت مرحله بعد... ... ... .....

7. (غسل) شستن سرو گردن ، مرحله بعد... ... ... .....

8. نماز عید فطر مرحله بعد... ... ... .....

9. در برابر کسی که نماز نمی خواند و یا واجب دیگری را ترک می کند ابتدا روی گرداندن ... ... ... ..... مرحله بعد ... ... ... .....

پاسخنامه مرحله بعد آن چیست؟

1: الف : تکبیرة الاحرام.

ج : رکوع.

ب : سجود.

د : سلام.

ه : رکوع.

2: 33 مرتبه الحمد لله و 33 مرتبه سبحان الله.

3: دو سجده سهو به جا می آورد.

4: نیت نماز.

5: شستن صورت.

6: زدن دست ها بر خاک.

7: طرف راست.

8: ایراد خطبه ها.

9: امر به معروف.

 

نام دیگر آن چیست [87]

1. نام دیگر پیوند چیست؟

2. نام یکی از مقارنات نماز که می گوید: بین کارهای نماز، فاصله نباید باشد چیست؟

3. نام دیگر به هم زدن معامله که حرف اولش «ف» باشد چیست؟

4. نام پایان وقت نماز و عبادات دیگر چیست؟

5. نام یکی از مقدمات نماز که حرف اولش «ق» است چیست؟

6. نام پولی که بطور موقت در اختیار دیگران قرار می دهند چیست؟

7. نام دیگر خواندن حمد و سوره که باید صحیح ادا شود چیست؟

8. نام دیگر «عید اضحی» چیست؟

9. نام دیگر «نماز وحشت» چیست؟

10. نام دیگر مالیاتی که اهل ذمه باید بدهند چیست؟

پاسخنامه نام دیگر آن چیست؟ [213]

1: عقد.

2: موالات.

3: فسخ.

4: قضا.

5: قبله شناسی.

6: قرض.

7: قراءت.

8: عیدقربان.

9: نماز هدیه.

10: جزیه.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved