بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
  مجموعه روشهای سوالات هنری احکام


مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

به من بگو چرا؟

1. چرا باید تقلید کنیم؟

2. چرا باید نماز بخوانیم؟

3. چرا باید روزه بگیریم؟

4. چرا باید جهاد کنیم؟

5. چرامرگ بر آمریکا می گوییم؟

6. چرا باید از کفار براءت و بیزاری بجوییم؟

7. چرا باید راستگو باشیم؟

8. چرا باید به امانت وفادار باشیم؟

9. چرا نماز مسافر شکسته است؟

10. چرا باید مالی را که پیدا می کنیم به صاحبش برسانیم؟

11. چرا نگاه به نامحرم حرام است؟

12. چرا دزدی حرام است؟

13. چرا باید نماز را به جماعت بخوانیم؟

14. چرا باید امر به معروف کنیم؟

 

فرق این دو کلمه چیست [82]

1. فتوا - احتیاط واجب

2. رکن - واجب

3. وقف - هبه

4. جاهل قاصر - جاهل مقصر

5. دفاع - جهاد

6. حد - تعزیر

7. محرم شدن به شیر - محرم نسبی

8. کافر ذمی - کافر حربی

9. دائم السفر - مسافر

10. نماز مسافر - نماز حاضر

11. عاریه - امانت

12. رهن - اجاره

13. مرجع تقلید - ولی فقیه

14. غسل ارتماسی - غسل ترتیبی

15. حمد و سوره نماز ظهر - حمد و سوره نماز عشا

16. ترتیب - موالات

17. نجس - متنجس

18. مستحب - واجب

19. حرام - مکروه

20. مطلق - مضاف

21. فجر صادق - فجر کاذب

پاسخنامه احکام فرق این دو کلمه چیست [209]

1: فتوا نظر قطعی مجتهد است و نمی توان به مجتهد دیگر رجوع نمود، برخلاف احتیاط.

2: رکن چه سهوا و چه عمدا ترک شود، نماز باطل است بر خلاف واجب.

3: وقف ثابت است و کسی نمی تواند آن را مالک بشود، بر خلاف هبه و بخشش.

4: جاهل قاصر کسی است که در به دست آوردن حکم شرعی کوتاهی نکرده باشد و جاهل مقصر کسی است که کوتاهی کرده است.

5: جهاد، جنگ در راه دین است، ولی دفاع اعم از جهاد است به معنای حمایت و حفظ مال، جان و ناموس.

6: حد مقدار مخصوص و معینی دارد بر خلاف تعزیر.

7: محرم نسبی ارث می برد، برخلاف اولی که ارث نمی برد.

8: کافر حربی حرمتی ندارد، بر خلاف کافر ذمی.

9: دائم السفر نمازش کامل است، ولی مسافر شکسته.

10: مسافر نمازش شکسته است بر خلاف حاضر در وطن خود.

11: چیزی که عاریه است، می توان استفاده نمود بر خلاف امانت.

12: در اجاره پولی بابت اجاره می دهند و در رهن وامی در قبال رهن می گیرند.

13: ولی فقیه مرجع تقلیدی است که حاکم بر جامعه اسلامی است و اطاعت دستور او بر همه و حتی بر مراجع تقلید واجب است، اما فتاوای مرجع تقلید تنها بر مقلدان او واجب است.

14: در غسل ترتیبی، ترتیب شرط است، برخلاف غسل ارتماسی که بعد از [210] نیت، یکدفعه بدن را در میان آب قرار می دهیم.

15: نماز ظهر را آهسته و عشا را بلند می خوانیم.

16: ترتیب، نظم در افعال و موالات، فاصله ایجاد نکردن است.

17: نجاست نجس از خودش است و بی نهایت نجس می کند برخلاف متنجس.

18: ترک واجب گناه است بر خلاف مستحب.

19: فعل حرام معصیت دارد بر خلاف مکروه.

20: با آب مطلق می توان وضو و غسل گرفت بر خلاف آب مضاف.

21: سفیدی که در مشرق پهن می شود، ولی صبح کاذب از مشرق به بالا می رود.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved