بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
  مجموعه روشهای سوالات هنری احکام


مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

میهمان خدا

روزه تمرین و کلاس زندگی* درس ایثار و خلوص و بندگی

روزه زنجیر هوا بگسستن است* دیو و بتهای درون بشکستن است

ماه در خود نگری و خود کاوشی* لب فرو بستن، نگفتن، خاموشی

درک مسکین از دل و جان کردن است* زندگی همچون فقیران کردن است

قهرمان صحنه تقوا شدن *همچو ماهی زنده دریا شدن

ماه میهمان و ضیافت بر خدا *جام بخشش، ماه سرشار از عطا

روزه، پرواز و عروجی دیگر است* بهر ایام دگر چون افسر است

ماه گشتن، سیر کردن در وجود *با تعبد با تهجد با سجود

روزه، یعنی نفس خود را پاک کن* قلب ابلیس درونت چاک کن

راه پرواز است سوی آسمان *ماه گردیدن بسان عاشقان

روزه هنگام سؤال است و دعا *پرزدن با بال همت تا خدا
[174]

شهر یکرنگی و بی آلایشی *ماه تقصیر و گنه فرسایشی

عاشقان معشوق خود پیدا کنند* تا سحر در گوش هم نجوا کنند

درد خود گویند با درمان خویش* با طبیب و یا انیس جان خویش

فاش راز و گفته های خود کنند* ذکر سر و غصه های خود کنند

روزه رسوا کردن شیطان دون* پاک گشتن چون شهید غرقه خون

فصل پاکی درون ما بود *هر که غیر از این بود رسوا بود

بسته دست و پای شیطان می شود* نا امید از دام انسان می شود

غلامرضا کاج

 

امر به معروف

خانه حق را بیا آباد کن *خلق را سوی خدا ارشاد کن

امر بالمعروف کن بر جاهلان* نهی از منکر ز قوم غافلان

امر بالمعروف محبوب خداست* از صفات انبیا و اولیاست

انبیا را از همه گفت و شنود *غیر از این مقصود مقصودی نبود

این صفت چون از فروع دین توست *از شروط ملت و آیین توست

سعی کن تا دین خود کامل کنی *روز و شب ارشاد هر جاهل کنی

امر بالمعروف و نهی از منکرات* واجب عینی است چون صوم وصلات

امر بالمعروف چون موقوف شد *زین سبب هر منکری معروف شد

بالسان لین و خلق نکو* با خلایق تو کلام حق بگو

هر کجا قول تو افتد ناقبول* خاطر خرم مکن هرگز ملول

اجر این زحمت رضای داور است* مایه خشنودی پیغمبر است

روز محشر «ذاکر» ار خواهی نجات* تا توانی نهی کن از منکرات

 

واجبات نماز [175]

یازده واجب بود اندر نمازت ای پسر

سعی کن در حفظ او تا که نیابی دردسر

اولش باشد نیت، در هر عبادت لازم است

گر نباشد نیت، انسان از عبادت غافل است

دومش باشد قیام یعنی به پا ایستادن است

بایدت باشی مهیا وقت تکبیر گفتن است

سومش تکبیرة الاحرام باشد جان من

بایدت آرام باشد این زمان کل بدن

چهارمش باشد رکوع تا دست بر زانو رسد

مستحب است طول دادن گرنداری رنج و درد

پنجمش باشد سجود، سر روی مهر بگذاشتن است

بهترین حال نماز، شیطان ز خود رنجاندن است

ششمین باشد قراءت، حمد و سوره خواندن است

مدتی در انتظار رحمت حق ماندن است

هفتمش ذکر است در حال رکوع و سجده ها

گفتن تسبیح باشد ای پسر این ذکرها

هشتمش باشد تشهد، روی پا بنشستن است

در تکلم با خدایی این شهادت گفتن است

نهمش باشد سلام واجب بود در هر نماز

لحظه ای بردار به درگاه اله دست نیاز
[176]

دهمش ترتیب باشد تو بدان این رمز را

در تمام کارها ترتیب همی خواهد خدا

یازدهم باشد موالات پشت سر آوردن است

مستحب بعد از نمازت مدتی بنشستن است

این بود فهرست مطلب واجباتت ای نکو

گر که تفصیلش بخواهی به رساله کن رجوع

 

اهمیت نماز

کلید باب جنت در نماز است چراغ شام ظلمت در نماز است

نماز معراج انسان خدا جوست خدا را غم ز غربت در نماز است

خوشا آن کس که پوشد ثوب تقوا جمال وعزت و زینت نماز است

تو را طاعت به عزت می رساند نشان این سیادت در نماز است

در آن روزی که باشد روز محشر زاول چیز صحبت در نماز است

نمازت مانع از هر نوع گناهی مسلمان را سلامت درنماز است

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved