بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
  مجموعه روشهای سوالات هنری احکام


مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

احکام  روزه

74. الف: کدام روزه واجب است؟

ب: کدام روزه حرام است؟

ج: کدام روزه مستحب می باشد؟

75. الف: کدام روزه ای است که اگر بخوریم سه روز کفاره دارد؟

ب: کدام روزه ای است که اگر بخوریم به ده نفر، هر یک ده سیر باید طعام کفاره بدهیم؟

ج: کدام روزه ای، فقط قضا دارد؟

76. الف: کدام روزه ای شصت روز کفاره دارد؟

ب: کدام روزه ای است که اگر بخوریم 180 روز کفاره دارد؟

ج: کدام روزه ای نه قضا دارد و نه کفاره؟

77. الف: کدام باطل کننده روزه مربوط به زبان است؟

ب: کدام باطل کننده روزه مربوط به دهان است؟[142]

ج: کدام باطل کننده روزه مربوط به نوعی ورزش است؟

78. الف: کدام خوردن و آشامیدن باطل کننده روزه نیست؟

ب: کدام خوردن و آشامیدن باطل کننده روزه هست و کفاره هم دارد؟

ج: کدام خوردن و آشامیدن باطل کننده هست و فقط قضا دارد؟

79. الف: کدام روزه ای است که باید در جای معین و زمان مخصوص باشد؟

ب: کدام روزه ای است که زمان آن معین، ولی مکانش معین نیست؟

ج: کدام روزه ای است که نه زمانش معین است و نه مکان آن؟

80. الف: کدام روزه ای است که هم عدد آن مشخص است و هم زمانش؟

ب: کدام روزه ای است که نه عددش مشخص است و نه زمان آن؟

ج: کدام روزه ای است که عدد آن مشخص است، ولی زمانش مشخص نیست؟

81. الف: بر چه کسی فطریه واجب است؟

ب: بر چه کسی فطریه واجب نیست؟

ج: بر چه کسی فطریه نباید داده شود؟

82. الف: به چه کسی هم نماز واجب است و هم روزه؟

ب: به چه کسی نه نماز واجب است و نه روزه؟

ج: به چه کسی نماز واجب است، ولی روزه واجب نیست؟

83. الف: کدام شخصی است که اگر سرش را زیر آب کند، کفاره دارد؟

ب: کدام شخصی است که اگر سرش را زیر آب کند، نه کفاره دارد و نه قضا؟

ج: کدام شخصی است که اگر سرش را زیر آب کند، قضا دارد، ولی کفاره ندارد؟[143]

84. الف: کدام جنبی است که اگر غسل نکند کفاره دارد؟

ب: کدام جنبی است که اگر غسل نکند، فقط قضا دارد؟

ج: کدام جنبی است که اگر غسل نکند، فقط معصیت کرده است؟

پاسخنامه احکام روزه

74)

الف : رمضان.

ب : فطر.

ج : روز مبعث و میلاد علی (ع) .[245]

75)

الف : قضای روزه ماه رمضان در صورتی که نتوانیم طعام بدهیم.

ب : خوردن روزه قضای رمضان بعد از ظهر.

ج : روزه یوم الشک بین رمضان و غیر آن و روزه مسافر و... .

76)

الف : روزه ماه رمضان که اگر عمدا آن را بخورد.

ب : روزه ماه رمضان که اگر آن را عمدا به حرام باطل کند.

ج : روزه شخص مریض دایمی و روزه مستحبی.

77)

الف : نسبت دروغ به خدا و معصومین (ع) .

ب : خوردن.

ج : شنا کردن و سر به زیر آب بردن.

78)

الف : اگر سهوا باشد.

ب : خوردن و آشامیدن اگر عمدی باشد.

ج : روزه مسافر و... .

79)

الف : اعتکاف.

ب : روزه رمضان.

ج : مستحبی و روزه نذر و عهد و قسم مطلق.

80)

الف : ماه رمضان.

ب : مستحبی و نذر وعهد و قسم مطلق.

ج : کفاره.[246]

81)

الف : کسی که مخارج سال خود را دارد.

ب : کسی که مخارج سال خود را ندارد.

ج : فاسق و فطریه غیر سادات را به سادات.

82)

الف : فرد مکلف سالم.

ب : غیر بالغ و حائض و نفساء. ج : مریض.

83)

الف : کسی که عمدا سر زیر آب ببرد.

ب : غافل و مکره. ج : نجات غریق.

84)

الف : اگر عمدا غسل و تیمم نکند.

ب : خواب مانده.

ج : می توانسته غسل کند، ولی تیمم کرده است.

85)

الف : مشروع و صحیح باشد.

ب : نذر زن بدون رضایت شوهر.

ج : نذری که شرایط لازم را نداشته باشد، مثل نذر کودک و یا نذری که صرفا تصمیم بوده نه زبانی.

86)

الف : عموم زنها و دخترها.

ب : نوه پسری که دختر است بر نوه دختری که پسر است، نسبت به میراث پدر بزرگ.

ج : دختر و پسری که نوه های دختری شخصی هستند.[247]

87)

الف : قسمی که در مقام دفاع و شهادت که لازم باشد.

ب : دروغ.

ج : معمولی.

88)

الف : افراد معمولی.

ب : افراد اعدامی.

ج : شهید.

89)

الف : افراد معمولی.

ب : مرتد.

ج : مفلس و کسی که اموالش توقیف شده است.

90)

الف : مالی که ارزش آن بیش از درهم است.

ب : کمتر از درهم باشد.

ج : مالی که بیش از درهم ارزش دارد.

91)

الف : حد سرقت وقصاص. ب : ارتداد و زنا.

ج : حد قذف.

92)

الف : ارث و هدیه و مهریه.

ب : زاید بر در آمد سال باشد یا سال از آن گذشته باشد ویا...

ج : غلات تولید شده که هم به حد نصاب رسیده و هم زاید بر مخارج سال است.[248]

93)

الف : زکات.

ب : دادن زکات از غیر سادات به سادات.

ج : به فقرای نیازمند.

94)

الف : در صورت حلال بودن طعام.

ب : اگر از مال حرام و مال دیگران باشد.

ج : در خانه بستگان و دوستان.

95)

الف : کلمه شیطان در قرآن.

ب : به عناوین دیگر باشد مثل شیطان بزرگ.

ج : در رمی جمرات - سنگ زدن به شیطان.

96)

الف : زینتی که شوهر از زن خود بخواهد.

ب : در عده وفات (رساله امام مساله 2518) .

ج : در بین زنان اگر نامحرمی نباشد.

97)

الف : در حال احرام (تحریر، ج 1، ص 420) .

ب : در حال روزه ماه رمضان.

ج : در دیدار مؤمنان.

98)

الف : زنی که شوهرش مرده باشد.

ب : عده طلاق.

ج : بعد از وضع حمل یا کسی که یائسه است.

 

احکام متفرقه

85. الف: کدام نذری است که باید بدان عمل کرد؟

ب: کدام نذری است که نباید به آن عمل کرد؟

ج: کدام نذری است که می توان به آن عمل کرد؟

86. الف: کدام زنی است که ارث او نصف مرد است؟

ب: کدام زنی است که ارثش دو برابر مرد است؟

ج: کدام زنی است که ارثش مساوی با مرد است؟

87. الف: کدام قسمی واجب است؟

ب: کدام قسمی حرام است؟

ج: کدام قسمی است که مکروه می باشد؟

88. الف: کدام شخصی است که بعد از مرگ به او غسل می دهند؟

ب: کدام شخصی است که قبل از مرگ به او دستور می دهند که غسل کند؟

ج: کدام شخصی است که غسل ندارد؟

89. الف: کدام شخصی است که مالش را بعد از مرگ تقسیم می کنند؟

ب: کدام شخص است که مال او را قبل از مرگ تقسیم می کنند؟

ج: کدام شخصی است که مالش تقسیم نمی شود؟

90. الف: کدام مال گمشده ای است که انسان نمی تواند آن را برای خود بردارد?[144]

ب: کدام مال گمشده ای است که انسان می تواند آن را بردارد؟

ج: کدام مال گمشده ای است که اگر انسان آن را بردارد، باید تا یک سال اعلان کند؟

91. الف: کدام حدی فقط به خاطر حق الناس است؟

ب: کدام حدی تنها به خاطر حق الله است؟

ج: کدام حدی است که هم به خاطر حق الله و هم حق الناس است؟

92. الف: کدام مالی است که خمس ندارد؟

ب: کدام مالی است که خمس دارد؟

ج: کدام مالی است که هم خمس و هم زکات دارد؟

93. الف: کدام صدقه ای واجب است؟

ب: کدام صدقه ای حرام است؟

ج: کدام صدقه ای است که مستحب می باشد؟

94. الف: در چه صورتی می توان از غذا خورد؟

ب: در چه صورتی نباید از غذا خورد؟

ج: در چه صورت می توان غذا بخوریم؟

95. الف: به کدام شیطان نمی توانیم بدون طهارت و وضو دست بزنیم؟

ب: به کدام شیطان می توانیم دست بزنیم؟

ج: به کدام شیطان باید سنگ بزنیم؟

96. الف: کدام زینت واجب است؟

ب: کدام زینت حرام است؟

ج: کدام زینت جایز است؟

97. الف: در چه صورتی استفاده از عطر حرام است؟

ب: در چه صورتی استفاده از عطر مکروه است؟[145]

ج: در چه صورتی استفاده از عطر جایز و مطلوب است؟

98. الف: کدام زنی است که چهار ماه و ده روز باید عده نگه دارد؟

ب: کدام زنی است که سه ماه و ده روز باید عده نگه دارد؟

ج: کدام زنی است که عده ندارد؟

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved