بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
  مجموعه روشهای سوالات هنری احکام


مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

احکام تقلید [130]

1. الف : چه کسی باید تقلید کند؟

ب : چه کسی نباید تقلید کند؟

ج : چه کسی می تواند تقلید کند؟

2. الف : در چه صورت می توان از مجتهد دیگری تقلید نمود؟

ب : در کدام صورت باید از مجتهد دیگری تقلید کرد؟

ج : در چه صورت تقلید از مجتهد دیگر حرام است؟

3. الف : در چه صورتی مقلد نمی تواند به فتوای مجتهد دیگر عمل کند؟

ب : در کجا مقلد می تواند به بعضی از نظریات مجتهد دیگر عمل کند؟

ج : در چه صورتی مقلد فقط می تواند به همه فتاوای مجتهد دیگر عمل کند؟

4. الف : در چه صورتی رجوع از مرجعی به مرجع دیگر واجب است؟

ب : در چه صورتی رجوع از مرجعی به مرجع دیگر جایز است؟

ج : در چه صورتی رجوع از مرجعی به مرجع دیگر جایز نیست؟

پاسخنامه احکام سه بعدی تقلید

1)

الف : جاهل.

ب : مجتهد.

ج : عالم.

2)

الف : دومی مساوی با اولی باشد.

ب : دومی اعلم باشد.

ج : در صورتی که خود شخص مجتهد باشد.

3)

الف :در فتوا.

ب : در احتیاط واجب.

ج : در صورتی که اولی از دنیا برود یا دومی اعلم باشد.

4)

الف : دومی اعلم باشد.

ب : هر دو مساوی باشند.

ج : اولی اعلم باشد.

 

احکام نجاسات و پاک کننده ها

5. الف : کدام خون پاک است؟

ب : چه خونی، نجس است؟

ج : کدام خون، حلال است؟[131]

6. الف : کدام حیوان است که هم حرام و هم نجس می باشد؟

ب : کدام حیوانی هم حلال و هم پاک است؟

ج : کدام حیوانی حرام است، ولی پاک می باشد؟

7. الف : کدام کافری پاک است؟

ب : کدام کافری نجس است؟

ج : کدام کافری مقدس است؟

8. الف : میته ای که پاک ولی حرام است؟

ب : میته ای که نجس وحرام است؟

ج : میته ای که نجس است و دست زدن به آن غسل دارد؟

9. الف: کدام نجسی است که برای پاک شدن آن فقط باید از آب استفاده کرد؟

ب: کدام نجس است که باید برای پاک شدن آن از آب و خاک استفاده کرد؟

ج: کدام نجس است که پاک شدن آن نه آب می خواهد و نه خاک، بلکه زوال نجاست، برای پاک شدن کافی است؟

10. الف: کدام نجس با گفتن پاک می شود؟

ب: کدام نجس با غایب شدن پاک می شود؟

ج: کدام نجس با مدتی خوردن از چیزهای پاک، پاک می شود؟

11. الف: کدام پاک کننده ای است که سگ و خوک را پاک می کند؟

ب: کدام پاک کننده ای است که کافر را پاک می کند؟

ج: کدام پاک کننده ای است که زمین نجس را پاک می کند؟

12. الف: کدام آب کر نجس نمی شود؟

ب: کدام آب کر نجس می شود؟

ج: کدام آب کر نجس می کند؟[132]

13. الف: کدام نجس به وسیله راه رفتن پاک می شود؟

ب: کدام نجس به وسیله زبان پاک می شود؟

ج: کدام نجس است که به وسیله انتقال پاک می شود؟

14. الف: کدام نجس به وسیله انقلاب پاک می شود؟

ب: کدام نجس به وسیله آب پاک می شود؟

ج: کدام نجسی است که به وسیله آفتاب پاک می شود؟

15. الف: با کدام آب اگر سه بار ظرف نجس را بشوییم پاک می شود؟

ب: با کدام آب اگر یک بار هم ظرف نجس را بشوییم پاک می شود؟

ج: با کدام آب اگر ده بار ظرف نجس را بشوییم پاک نمی شود؟

16. الف: کدام عرقی نجس است؟

ب: کدام عرقی پاک است؟

ج: کدام عرقی حرام است؟

17. الف: کدام نجسی است که به وسیله خاک و آب پاک می شود؟

ب: کدام نجسی بدون آب پاک می شود؟

ج: کدام نجسی است که فقط با آب پاک می شود؟

18. الف: کدام نجسی است که باید سه بار با آب قلیل شسته شود؟

ب: کدام نجسی است که باید سه بار با آب قلیل همراه با فشار دادن آن، شسته شود.

ج: کدام نجسی با یک بار شستن پاک می شود؟

19. الف: کدام نجس یک بار شسته شود کافی است؟

ب: کدام نجس دوبار شسته شود کافی است؟

ج: کدام نجس است که با هفت بار شستن پاک می شود؟

20. الف: در چه صورت ملاقات نجس، چیز پاک را نجس نمی کند؟

ب: درچه صورت ملاقات نجس، همه آن چیز پاک را نجس می کند؟[133]

ج: درچه صورت ملاقات نجس فقط همان قسمت را نجس می کند؟

21. الف: کدام مردار تمام بدنش پاک است؟

ب : کدام مردار تمام بدنش نجس است؟

ج: کدام مردار قسمتهایی از آن پاک است؟

پاسخهای احکام نجاسات و پاک کننده ها [234]

5)

الف : غیر جهنده.

ب : جهنده.

ج : خون باقیمانده در میان جگر و گوشت.

6)

الف : سگ.

ب : گوسفند .

ج : گربه و خرگوش.

7)

الف : کافر به غیر خدا.

ب : کافر به خدا و مقدسات.

ج : کافر به طاغوت (فمن یکفر بالطاغوت) .

8)

الف : حیوانی که خون جهنده ندارد.

ب : سگ و خوک.

ج : انسان مرده.

9)

الف :ادرار

ب : ظرفی که سگ از آن چیز روانی خورده باشد.

ج : خونی که در آب دهان از بین برود و نجاساتی که به حیوان حلال گوشت در حین نشستن یا راه رفتن برخورد می کند.[235]

10)

الف : کافر که با گفتن شهادتین پاک می شود.

ب : نجاست عارضی مسلمان (مثل خون دماغ شدن) .

ج : عرق شتر نجاستخوار.

11)

الف : استحاله. ب : اسلام. ج : آفتاب.

12)

الف : مطلق.

ب : مضاف.

ج : رنگ و بوی آن به واسطه نجس تغییر کرده باشد.

13)

الف : کف پا و کف کفش. ب : کافر.

ج : خون.

14)

الف : شراب و سرکه. ب : ادرار.

ج : زمین نجس.

15)

الف : قلیل. ب : کر. ج : مضاف.

16)

الف : شتر نجاستخوار. ب : نعنا. ج : عرق جنب از حرام.[236]

17)

الف : ظرفی که سگ از آن چیز روانی خورده یا آن را لیسیده باشد.

ب : سگ و خوک و عرق شتر نجاستخوار.

ج : ادرار.

18)

الف :ظرف نجس.

ب : لباس نجس.

ج : ادرار پسر بچه ای که غذاخور نشده است.

19)

الف : ادرار پسر بچه ای که غذا خور نشده است.

ب : ادرار.

ج : ظرفی که خوک از آن چیز روانی خورده باشد.

20)

الف : خشک باشد. ب : آب قلیل باشد و نیز مایعات.

ج : جامد بودن.

21)

الف : حیوانی که خون جهنده ندارد.

ب : سگ وخوک.

ج : مو، شاخ، پشم و ناخن حیوانات حلال گوشت.

 

احکام وضو

22. الف: کدام کار وضو را باید از بالا به پایین انجام داد؟

ب: کدام کار وضو را باید از پایین به بالا انجام دهیم؟

ج: کدام کار وضو را هم از بالا به پایین و هم از پایین به بالا می توان انجام داد؟

23. الف: کدام وضویی واجب است؟

ب: کدام وضویی است که بدون آن، کار ما صحیح نیست؟

ج: کدام وضویی شرط کمال است و با آن، کار ما بهتر می شود؟

24. الف: کدام وضویی هم واجب است و هم صحیح؟

ب: کدام وضویی هم مستحب است و هم صحیح؟

ج: کدام وضویی هم حرام است و هم باطل؟

25. الف: کدام وضویی است که قسمتی از اعضای وضو شسته نمی شود؟

ب: کدام وضویی است که صورت و دستها را به گونه مخصوصی در میان آب قرار می دهیم؟

ج: کدام وضویی است که کارهای آن یکی پس از دیگری انجام می شود؟[134]

26. الف: آن چیست که قبل از نماز می گیریم؟

ب: آن چیست که در بین نماز می گیریم؟

ج: آن چیست که در ماه رمضان می گیریم؟

27. الف: چه کسی باید وضو بگیرد؟

ب: چه کسی نباید وضو بگیرد؟

ج: بر چه کسی مستحب است که وضو بگیرد؟

28. الف: کسی که قبل از نماز شک کند که آیا وضو گرفته یا نه، حکمش چیست؟

ب: کسی که در میان نماز شک کند که آیا وضو گرفته یا نه، چه حکمی دارد؟

ج: کسی که بعد از نماز شک کند که آیا وضو گرفته یا نه، حکمش چیست؟

29. جمله ها را کامل کنید

الف: آب وضو باید ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ب: آب وضو باید ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج: آب وضو باید ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

30. الف: در کدام مکان نمی توان وضو گرفت؟

ب: در کدام مکان می توان وضو گرفت؟

ج: در چه مکانی فقط افراد خاصی می توانند، وضو بگیرند؟

31. الف: در کجا باید وضو گرفت؟

ب: در کجا باید تیمم نمود؟

ج: در کجا باید هر دو را انجام داد؟

پاسخنامه احکام وضو

22)

الف : شستن دستها. ب : مسح پا.

ج : مسح سر.

23)

الف :وضو برای نمازهای یومیه. ب : وضو برای نمازهای مستحبی.

ج : وضو برای تلاوت قرآن.[237]

24)

الف : وضو برای نماز با شرایط آن.

ب : وضو برای هر کاری با شرایط آن.

ج : وضو با آب غصبی.

25)

الف : جبیره. ب : ارتماسی. ج : ترتیبی.

26)

الف : وضو. ب : قنوت. ج : روزه.

27)

الف : نماز گزار. ب : شخصی که غسل جنابت کرده است.

ج : برای کارهای مستحبی.

28)

الف : باید وضو بگیرد.

ب : نمازش باطل است و باید وضو بگیرد.

ج : نمازش صحیح است، ولی برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد.

29)

الف : پاک. ب : مباح. ج : مطلق باشد.

30)

الف :غصبی. ب : مراکز عمومی عام المنفعه.

ج : وقف خاص.

31)

الف : فرد سالم در شرایط عادی.

ب : فردی که یا آب ندارد یا آب برای او ضرر دارد.

ج : اگر بیش از یک عضو مانع داشته باشد.

 

احکام «تیمم» [135]

32. الف: بر چه کسی یک تیمم واجب است؟

ب: بر چه کسی دو تیمم واجب است؟

ج: بر چه کسی سه یا بیشتر، تیمم واجب است؟

33. الف: در چه صورت فقط تیمم واجب می شود؟

ب: در چه صورت هم تیمم و هم وضو واجب می شود؟

ج: در چه صورت نه تیمم واجب می شود و نه وضو؟

پاسخنامه احکام «تیمم» [238]

32)

الف : در صورتی که آب برای او ضرر داشته باشد و یا دسترسی به آب نداشته باشدو یک تیمم لازم است.

ب : در غیر غسل جنابت، یک تیمم برای غسل و یک تیمم به جای وضو لازم است.

ج : اگر موجبات غسل بیشتر باشد و غیر از جنابت باشد.

33)

الف : در جایی که آب ضرر داشته باشد یا دسترسی به آب نباشد.

ب : اگر جبیره، تمام صورت یا تمام دستها یا تمام هر دو دست را گرفته باشد، باید وضوی جبیره ای بگیرد و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید. (مساله 330) .

ج :کسی که بر او غسل جنابت واجب شده است.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved