نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل بخدا انجام دهید ان شاءالله به همه ی اهدافتان می رسید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است ان شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
ان شاءالله آن چه که در نظر دارید می شود با توکل بخدا اقدام کنید.
سوره:
فرقان
آیه:
56
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2017 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo