شهید آوینی
نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است خیر دنیوی و اخروی دارد انجام دهید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است با توکل بخدا اقدام کنید ان شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
سود خوبی در انتظار شما است با توکل بخدا اقدام کنید.
سوره:
اسراء
آیه:
87
صفحه:
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  
Copyright © 2003-2017 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo