بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

شعر خوانی در حضور رهبر سال 86

شعر خوانی شاعران در حضور رهبر معظم انقلاب - سال 93
 
دیدار شعرا و رهبری

(شعرخوانی شاعران در حضور رهبر معظم انقلاب - سال 1393)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
2,750 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری

(شعرخوانی شاعران در حضور رهبر معظم انقلاب - سال 1393)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
2,399 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - آنا برزینا شاعر اوکراینی

(شعرخوانی شاعران در حضور رهبر معظم انقلاب - سال 1393)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
5,303 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - شاعر هندی

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93 - شعر خوانی توسط شاعر هندی در حضور حضرت امام خامنه ای)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
7,493 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - مومن قناعت

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93 - شعر خوانی توسط شاعر مومن قناعت در حضور حضرت امام خامنه ای)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
3,382 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - ظهیر احمد صدیقی شاعر پاکستانی

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93 - شعر خوانی توسط شاعر ظهیر احمد صدیقی شاعر پاکستانی در حضور حضرت امام خامنه ای)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
11,595 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - احمد بابایی

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93 - شعر خوانی توسط شاعر احمد بابایی در حضور حضرت امام خامنه ای)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
8,026 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - قنبری

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93 - شعر خوانی توسط شاعر قنبری در حضور حضرت امام خامنه ای)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
6,696 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - محمد حسین ملکیان

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93 - شعر خوانی توسط شاعر محمد حسین ملکیان در حضور حضرت امام خامنه ای)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
7,414 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - موسی عصمتی

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93 - شعر خوانی توسط شاعر موسی عصمتی در حضور حضرت امام خامنه ای)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
8,387 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - مظاهری

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93 - شعر خوانی توسط شاعر مظاهری در حضور حضرت امام خامنه ای)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
8,125 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - محمود شریف صادقی

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93 - شعر خوانی توسط شاعر محمود شریف صادقی در حضور حضرت امام خامنه ای)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
9,058 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - کمالی

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93 - شعر خوانی کمالی در حضور حضرت امام خامنه ای)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
8,551 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - سعید طلایی (طنز)

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93 - شعر خوانی طنز با موضوع نماز توسط شاعر سعید طلایی در حضور حضرت امام خامنه ای)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
6,087 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - حجت الاسلام اخلاقی

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93 )


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
8,649 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
دیدار شعرا و رهبری - محمد حسین انصاری نژاد

(دیدار شعرا و امام خامنه ای در شب میلاد امام حسن سال 93)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
کلیپ
8,649 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.


 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved