چهل داستان و چهل حديث از امام حسن عسكرى عليه السلام
مؤلّف : عبداللّه صالحى

1- پيشگفتار

2- خلاصه حالات سيزدهمين معصوم ، يازدهمين اختر إمامت

3- ظهور نور هدايت و ولايت

4- سخنانى تكان دهنده در كودكى

5- حجّت خدا بر دوش پدر و معرّفى به احمد قمى

6- رام شدن اسب چموش

7- هدايت واقفى در خواب خفته

8- چاك زدن يقه پيراهن در تشييع جنازه پدر و جواب ازاشكال ذهنى

9- هديه دادن قلم و شفاى بدخوابى

10- موضوع خبرچين زندان

11- امام ، شرابخوار و لوطى را نمى پذيرد

12- فرق بين شيعه و دوست

13- مسافرت به گرگان و حضور در جمع دوستان

14- حضور جنّ و إنس بر سفره امام عليه السلام

15- ديدار از خانواده اى نصرانى

16- شفاى مريض با درخواست كتبى

17- خواندن نامه اى ناديدنى از دور

18- اهدائى طلا به ابوهاشم و دينار به اسماعيل

19- محاسبه در تشخيص ماه رمضان

20- براى هدايت خراسانى ، چند مرتبه عمامه برگرفت

21- برنامه امام عليه السّلام در زندان

22- تأثير معنويت ، پيش بينى آزادى

23- مرگ چهار دختر با يك كيسه پول

24- به جاى اسب ، يك قاطر تندرو

25- چه قسمتى از گوسفند لذيذتر است

26- آشنائى به تمام لغات و زبان ها و ديگر علوم

27- بقاء آثار حركات بر اشياء

28- آگاهى از تصميم و كمك قابل توجّه

29- بهترين تثير حجامت در بدترين اوقات

30- مُهر امامت بر ريگ ها

31- دو نوع پوشش و اظهار حجّت

32- بارش باران به وسيله استخوان و كشف رمز آن

33- عبادت در زندان و آزادى برادر

34- ارسال كمك براى شيعيان از زندان و حضور شبانه

35- پنج كار خارق العاده و بى نظير

36- آينده نگرى با نگاه به جمال همسر آينده

37- خبرى دلنشين براى عمّه با دادن افطارى

38- توان شنيدن و تحمّل علوم اءئمّه عليهم السلام ؟!

39- افتخار خدمت با حفظ اسرار

40- خبر از مرگ خود و درون واقفى

41- پيش بينى و اهمّيت تعيين امام

42- نوشيدن آب رحيل و آخرين وضوء

43- مصائب حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام

44- پنج درس ارزشمند و آموزنده

45- مدح يازدهمين اختر فروزنده

46- چهل حديث گهربار منتخب