حركت و زمان در فلسفه اسلامی جلد دوم

درسهای اسفار
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری رضوان الله عليه
تنظيم و نشر از :
انتشارات حكمت
چاپ اول : ذو القعده الحرام 1412 - بهار 1371