بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

مستند در برابر طوفان

 
مستند در برابر طوفان
قسمت اول
عوامل انقراض قاجار و به قدرت رسیدن رضا شاه
(جدید)
مستند در برابر طوفان
قسمت دوم
قدرت گرفتن محمدرضا پهلوی
(جدید)
مستند در برابر طوفان
قسمت سوم
حوادث سالهای 1331 تا 1337
(جدید)
مستند در برابر طوفان
قسمت چهارم
 درگیری های شاه با روحانیت
(جدید)
مستند در برابر طوفان
قسمت پنجم
ادامه درگیری های شاه با روحانیت
(جدید)
مستند در برابر طوفان
قسمت ششم
تاجگداری محمدرضا پهلوی و برگزاری جشن های 2500 ساله
(جدید)
مستند در برابر طوفان
قسمت هفتم
وقایع اجتماعی و سیاسی ایران و شروع حزب رستاخیز و خیزش های مردمی در سراسر ایران
(جدید)
مستند در برابر طوفان
قسمت هشتم
ادامه تظاهرات مردم، قیام خونین 17 شهریور و خروج شاه از کشور
(جدید)
مستند در برابر طوفان
قسمت نهم
روایتی از رویارویی مردم به رهبری امام خمینی (ره) با باقیمانده نظام شاهنشاهی در دی و بهمن 1357
(جدید)
مستند در برابر طوفان
قسمت دهم
ورود امام خمینی (ره) به ایران و تعیین دولت موقت و سقوط رژیم پهلوی
(جدید)


 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved