فصل چهارم: حضور آگاهانه‌ و استراتژي‌ دشمن

 1 . نتایج‌ حضور آگاهانه‌

 الف‌ ـ مشاركت‌ حداكثري‌

 مشاركت‌ حداكثري‌، مهم‌تر از انتخاب‌ اصلح

  137  مردم‌ را وادار كنید در انتخابات‌ شركت‌ كنند كه‌ نفس‌ شركت‌ مردم‌ در انتخابات‌ هم‌ خیلي‌ مهم‌ است‌. اگر شركت‌ كنندگان‌ در انتخابات‌ كم‌ باشند، امّا فرد صالح‌ با صدي‌ نود آرا انتخاب‌ بشود، یا این‌كه‌ شركت‌ كنندگان‌ زیاد باشند و فرد صالح‌ مثلا با پنجاه‌ و پنج‌ درصد انتخاب‌ بشود، چنانچه‌ بین‌ این‌ دو صورت‌، امر دایر باشد، این‌ دومي‌ مقدم‌ است‌. البته‌ در هر صورت‌ باید فرد صالح‌ انتخاب‌ بشود؛ امّا درصد كم‌تر داشتن‌ او، در حالي‌ كه‌ مجموع‌ شركت‌ كنندگان‌ رقمشان‌ بالاست‌، اهمیت‌ بیشتري‌ دارد از این‌كه‌ مجموع‌ شركت‌ كنندگان‌ كم‌ باشند و درصد این‌ فرد صالح‌ بالا باشد. لذا كوشش‌ كنیدمردم‌ در امتحان‌ و آزمایش‌ مهمي‌ كه‌ در این‌ روز وجود دارد،ان‌شاءالله از عهده‌ بربیایند. خداي‌ متعال‌ هم‌ به‌ شما كمك‌ خواهد كرد.

 

 براي‌ ما اصل‌ مشاركت‌ حداكثري‌ مهم‌ است‌

  138-  از ماه‌ها قبل‌ بعضي‌ از بزرگان‌ و عزیزان‌ و برجستگان‌ كشور مكرر به‌ من‌ مي‌گفتند كه‌ اگر شما به‌ شخص‌ خاصي‌ براي‌ ریاست‌ جمهوري‌ نظر دارید، آن‌ را به‌ ما بگویید تا ما اوضاع‌ و احوال‌ را هموار كنیم‌ و مردم‌ را هدایت‌ نماییم‌ كه‌ همان‌ انجام‌ بگیرد. من‌ به‌ آنها گفتم‌ كه‌ آنچه‌ من‌ از خدا خواسته‌ام‌، سي‌ میلیون‌ رأي‌ است‌. در طول‌ این‌ چند ماه‌ قبل‌ از انتخابات‌ هر چه‌ اصرار شد، آقایان‌ محترم‌ مسئولان‌ برجستة‌ كشور و دیگران‌، غیر از همین‌ حرف‌ چیزي‌ از من‌ نشنیدند. گفتم‌ در این‌ انتخابات‌ من‌ آراي‌ مردم‌ را از خداي‌ متعال‌ خواسته‌ام‌؛ آن‌ براي‌ ما و كشور مهم‌ است‌.

 بالاخره‌ هر كسي‌ در رأس‌ دولت‌ و قوة‌ مجریه‌ قرار بگیرد، كاري‌ مي‌كند، پیشرفت‌هایي‌ دارد، مشكلاتي‌ دارد. هیچ‌ كس‌ مطلق‌ نیست‌، هیچ‌ كس‌ كامل‌ نیست‌، تفاضل‌ها هم‌ خیلي‌ زیاد نیست‌. آنچه‌ براي‌ من‌ مهم‌ است‌، این‌ قضیه‌ است‌ كه‌ همة‌ ملت‌ احساس‌ كنند كه‌ در این‌ آزمایش‌ شریكند. بحمدالله خداوند متعال‌ این‌ دعا را مستجاب‌ كرد، این‌ آرزو را برآورده‌ نمود و این‌ هدیه‌ را به‌ ملت‌ ایران‌ داد.

 

 مسأله‌ اول‌ نظام‌، اصل‌ حضور مردم‌ در صحنه‌ انتخابات‌ است

  139- امروز صرف‌ نظر از این‌كه‌ چه‌ كسي‌ از صندوق‌ رأي‌ بیرون‌ خواهد آمد، چه‌ كسي‌ انتخاب‌ خواهد شد و چه‌ كساني‌ مسئولیت‌ را بر دوش‌ خواهند گرفت‌ این‌ در درجه‌ دوم‌ است‌ـ باید همه‌ در انتخابات‌ شركت‌ كنند. من‌ در انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌ هم‌ همین‌ را به‌ مردم‌ گفتم‌. این‌كه‌ چه‌ كسي‌ انتخاب‌ بشود، مسألة‌ اول‌ نیست‌؛ مسألة‌ دوم‌ است‌. مسألة‌ اول‌ این‌ است‌ كه‌ مردم‌ همه‌ در انتخابات‌ شركت‌ كنند؛ پرشور شركت‌ كنند؛ آگاهانه‌ شركت‌ كنند؛ فكر كنند؛ تحقیق‌ كنند و آن‌ كسي‌ را كه‌ مي‌خواهند انتخاب‌ كنند. انتخابات‌، خودش‌ مهم‌ است‌. حضور مردم‌ در انتخابات‌ مهم‌ است‌.

 انتخابات‌ باید با شور و هیجان‌ و حضور مردمي‌ باشد

  140- مسأله‌ اول‌، نفس‌ انتخابات‌ است‌ كه‌ انتخابات‌ باید با شور و هیجان‌ و حضور مردمي‌ صورت‌ بگیرد؛ این‌ در درجه‌ اول‌ است‌. باید همة‌ تلاشمان‌ را بكنیم‌ كه‌ ان‌شاءالله انتخابات‌ خوبي‌ داشته‌ باشیم‌.

 

 عدم‌ مشاركت‌ مردم‌ در انتخابات‌ها به‌ دلیل‌ عملكردهاي‌ ضعیف‌ است‌

  141-  من‌ همان‌ روز گفتم‌، امروز هم‌ مي‌گویم‌ كه‌ اگر مردم‌ در انتخابات‌ شوراها شركت‌ نكردند، به‌ خاطر این‌ بود كه‌ از عملكرد شوراها راضي‌ نبودند. اگر شوراها این‌ دوره‌ خوب‌ عمل‌ كنند، خواهید دید كه‌ مردم‌ در دورة‌ بعد، اگر بخواهند براي‌ شوراها به‌ پاي‌ صندوق‌ بیایند، پُرشور خواهند آمد. آن‌جایي‌ كه‌ مردم‌ امید دارند كه‌ كاري‌ انجام‌ بگیرد، مي‌آیند. وقتي‌ دیدند نه‌، شوراها خوب‌ عمل‌ نكردند، مردم‌ دلسرد و ناامید مي‌شوند. من‌ تقریباً یك‌ ماه‌ و نیم‌ قبل‌ در زنجان‌ به‌ مسئولان‌ گفتم‌ كه‌ اگر مي‌خواهید مردم‌ در انتخابات‌ شركت‌ كنند، عملكردهایتان‌ را خوب‌ كنید. اگر مردم‌ عملكردها را ببینند، براي‌ ورود در انتخابات‌ تشویق‌ مي‌شوند. بنابراین‌ مسئله‌ شركت‌ در انتخابات‌ از نظر وظیفه‌ براي‌ ما مهم‌ است‌.

 

 راهبرد اساسي‌، حضور حداكثري‌ است‌

  142-  ملت‌ ایران‌ در این‌ گزینش‌ها و در این‌ انتخابات‌ها همیشه‌ بیداري‌ و حضور خود را در صحنه‌ اثبات‌ كرده‌اند. آنچه‌ كه‌ باید به‌ عنوان‌ راهبرد اساسي‌ مورد نظر همه‌ باشد، عبارت‌ است‌ از حضور حداكثری مردم‌. باید شركت‌ مردم‌ در انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌ آینده‌ كه‌ ان‌شاءالله جزو حماسه‌هاي‌ ملي‌ خواهد شد، شركتي‌ باشد كه‌ دشمن‌ را از دست‌اندازي‌ به‌ ایران‌ اسلامي‌ و ملت‌ سرافراز ایران‌ مأیوس‌ كند. ملت‌ ما همیشه‌ با بهره‌گیري‌ از فیوضات‌ و معنویات‌، خود را براي‌ كارهاي‌ بزرگ‌ آماده‌ كرده‌ است‌ و ان‌شاءالله ملت‌ ایران‌ آماده‌ مي‌شود و مصمم‌ است‌ كه‌ یكي‌ از بهترین‌ و پرشورترین‌ انتخابات‌ها و گزینش‌هاي‌ ملي‌ را برگزار كند.

 

 حضور گسترده‌ در انتخابات‌، از انتخابات‌ اصلح‌ مهم‌تر است

  143-  اصل‌ حضور مردم‌ در صحنة‌ انتخابات‌ مهم‌ است‌. زیرا مشاركت‌ عمومي‌ نشان‌ دهندة‌ همبستگي‌ ملي‌ است‌ و همبستگي‌ ملي‌ مي‌تواند در مقابل‌ توطئه‌هاي‌ دشمنان‌ به‌ كشور مصونیت‌ ببخشد. دشمن‌ از اختلافات‌ سود مي‌برد و از تشتت‌ آراء مردم‌ سوء استفاده‌ مي‌كند. دشمن‌ از دودستگي‌ها و فتنه‌گري‌ها و جنگ‌افروزي‌هاي‌ داخل‌ كشور استفاده‌ مي‌كند. وقتي‌ یك‌ ملت‌ یكپارچه‌ و یكدست‌ باشد و مسئولان‌ كشور همه‌ با یكدیگر همدل‌ و همراه‌ باشند، شمشیر دشمن‌ كُند مي‌شود و جرأت‌ نمي‌كند به‌ چنین‌ كشور و ملتي‌ نظر بد بیندازد و با او به‌ چشم‌ توطئه‌ نگاه‌ كند. مشاركت‌ مردم‌ در امر انتخابات‌ مي‌تواند این‌ همبستگي‌ ملي‌ را در مقابل‌ چشمان‌ دشمن‌ عنود و حیله‌گر به‌ نمایش‌ بگذارد و به‌ ملت‌ و كشور ما مصونیت‌ ببخشد. لذا من‌ بارها گفته‌ام‌ كه‌ اصل‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌، حتي‌ از انتخاب‌ اصلح‌ هم‌ مهم‌تر است‌؛ اگر چه‌ انتخاب‌ اصلح‌ هم‌ بسیار اهمیت‌ دارد.

 

 ب‌ ـ پشتوانة‌ نظام‌ و مسئولین‌

 رأي‌ بالا، پشتوانة‌ مسئولان‌ نظام‌ است

  144-  من‌ از همة‌ ملت‌ ایران‌ تقاضا مي‌كنم‌ كه‌ با روشن‌بیني‌ و هوشمندي‌ و تیزبیني‌ خود به‌ این‌ مسأله‌ (انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌) به‌ صورت‌ یك‌ مسألة‌ ملّي‌ و تاریخي‌ نگاه‌ كنند و آن‌ را دست‌كم‌ نگیرند. البته‌ در شروع‌ انتخابات‌، بخصوص‌ در تبلیغات‌، هر كسي‌، هر جمعیتي‌ گزینه‌اي‌ دارد. كسي‌ را مي‌خواهند انتخاب‌ كنند و او را بر دیگران‌ ترجیح‌ مي‌دهند. این‌جا جاي‌ خطرناكي‌ است‌ و میداني‌ است‌ براي‌ این‌كه‌ خداي‌ نكرده‌ صفات‌ بد در انسان‌ بروز پیدا كند. این‌ خطري‌ در راه‌ انتخابات‌ است‌ كه‌ یك‌ تجربة‌ بزرگ‌ مي‌باشد.

 همه‌ با همت‌، امّا با حسن‌ خلق‌ و روشن‌بیني‌ و امید و روي‌ خوش‌ و دل‌ خوش‌ با این‌ قضیه‌ مواجه‌ بشوند؛ آراي‌ زیادي‌ را در صندوق‌ها بریزند و رئیس‌ جمهور را با رأي‌ بالایي‌ ان‌شاءالله انتخاب‌ بكنند تا دولت‌ و رئیس‌ جمهور آینده‌ دستشان‌ باز باشد و بتوانند با پشتوانة‌ عظیم‌ آراي‌ ملت‌، كشور را بسازند و دیگراني‌ كه‌ در بیرون‌ از مرزها همیشه‌ منتظرند تا نقص‌ كوچكي‌ در ملت‌ ما ببینند و آن‌ را چند برابر بزرگ‌ كنند، آنها هم‌ از این‌كه‌ بتوانند این‌ كار را انجام‌ بدهند، مأیوس‌ بشوند.

 

 شركت‌ در انتخابات‌، اعلام‌ وفاداري‌ به‌ نظام‌ و قانون‌ اساسي‌ است‌

  145-  مردم‌ در این‌ انتخابات‌ نشان‌ دادند كه‌ نظام‌ اسلامي‌، نظامي‌ مردمي‌ و متكي‌ به‌ آرا و ارادة‌ مردم‌ است‌ و هدایت‌ شونده‌ به‌ وسیلة‌ كساني‌ است‌ كه‌ مردم‌ آنها را قبول‌ دارند. این‌ یك‌ بیعت‌ بزرگ‌ مردمي‌ با نظام‌ اسلامي‌ بود. این‌ انتخابات‌، دوستان‌ شما را كه‌ قضایاي‌ كشور ما را زیر نظر دارندـ در سرتاسر عالم‌ خوشحال‌ كرد. در عین‌ حال‌، مراكز استكبار و قدرت‌ جهاني‌، اگرچه‌ به‌ رو نیاورند و در زبان‌ تصدیق‌ نكنند، امّا از این‌كه‌ مردم‌ در بعضي‌ از نقاط‌ كشور، حتي‌ بیش‌ از نود درصد در پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ حاضر شدند و مجموعاً در كل‌ كشور بیش‌ از شصت‌ و پنج‌ درصد در انتخابات‌ شركت‌ كردند كه‌این‌ یك‌ نصاب‌ بالاي‌ جهاني‌ است‌ـ دستپاچه‌ شدند و به‌ فكر فرو رفتند.

 ملت‌ ایران‌ كار بزرگي‌ كردند. ملت‌ ایران‌ با انتخابات‌ خود نشان‌ دادند كه‌ به‌ نظام‌ اسلامي‌ و قانون‌ اساسي‌ كه‌ تبلور ارزش‌هاي‌ اسلامي‌ است‌ـ وفادارند. نشان‌ دادند كه‌ اسلام‌ با جانشان‌ بستگي‌ دارد. نشان‌ دادند كه‌ خون‌ شهیدان‌ را پاس‌ مي‌دارند. در هر یك‌ از این‌ شهرهاي‌ كشور چه‌ تهران‌، چه‌ شهرهاي‌ بزرگ‌، چه‌ شهرهاي‌ كوچك‌، چه‌ دورترین‌ نقاط‌ روستایي‌ این‌ كشورـ چقدر جوان‌ و نوجوان‌ به‌ میدان‌هاي‌ نبرد با دشمن‌ رفتند و به‌ شهادت‌ رسیدند و خون‌ پاكشان‌ مظلومانه‌ ریخته‌ شد. مردم‌ نشان‌ دادند كه‌ این‌ خون‌ها را فراموش‌ نخواهند كرد و به‌ آنها وفادارند.

 

 انداختن‌ هر رأي‌ در صندوق‌، رأي‌ به‌ نظام‌ و قانون‌ اساسي‌ است‌

  146-  امروز ان‌شاءالله براي‌ ملت‌ ایران‌ و كشور عزیزمان‌ روز مباركي‌ است‌. به‌ توفیق‌ الهي‌ مردم‌ در پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ حاضر خواهند شد و مثل‌ همیشه‌ كه‌ با حضور خودشان‌ توانسته‌اند در مقابل‌ دشمني‌ها به‌ كشور آبرو و مصونیت‌ ببخشند، این‌بار هم‌ ان‌شاءالله همین‌طور خواهد شد.

 امروز هر برگة‌ رأیي‌ كه‌ به‌ صندوق‌ها انداخته‌ مي‌شود، در حقیقت‌ رأي‌ به‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و قانون‌ اساسي‌ است‌ و این‌ براي‌ كشور بسیار باارزش‌ و بااهمیت‌ است‌؛ لذا شما مي‌بینید كه‌ بوق‌هاي‌ بیگانه‌ همة‌ سعي‌ خودشان‌ را مي‌كنند تا شاید بتوانند انتخابات‌ را كم‌رونق‌ كنند؛ امّا نخواهند توانست‌؛ چون‌ ملت‌ ما در طول‌ چندین‌ سال‌ گذشته‌ و در انتخاب‌هاي‌ متعدد، همواره‌ توانسته‌اند در دنیا ركورد حضور در پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ را بشكنند و حضورشان‌ در پاي‌ صندوق‌ها و نشان‌ دادن‌ مردم‌سالاري‌ در این‌ كشور، تقریباً از همة‌ كشورهاي‌ غربي‌ و كشورهاي‌ لائیك‌ بیشتر بوده‌ این‌ دفعه‌ هم‌ به‌ فضل‌ الهي‌ همین‌طور خواهد شد.

 بعضي‌ مي‌گویند در صورت‌ پرشور نبودن‌ انتخابات‌، نظام‌ مشروع‌ نیست‌

  147-  این‌ حرف‌ كه‌ در صورت‌ پرشور نبودن‌ انتخابات‌، نظام‌ مشروعیت‌ ندارد، صحیح‌ نیست‌. بعضي‌ خیال‌ مي‌كنند اگر ما انتخابات‌ پُرشوري‌ داشته‌ باشیم‌، نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مشروعیت‌ پیدا مي‌كند و اگر انتخابات‌ پُرشور نبود، نظام‌ مشروعیت‌ پیدا نمي‌كند. این‌ حرف‌ درستي‌ نیست‌. نظام‌هاي‌ دموكراسي‌ در دنیا با نصف‌ آراي‌ ما در ریاست‌ جمهوري‌ و مجلس‌ نظام‌هایشان‌ را اداره‌ مي‌كنند و احساس‌ عدم‌ مشروعیت‌ هم‌ نمي‌كنند. این‌كه‌ من‌ اصرار مي‌كنم‌ بر حضور مردم‌، به‌ خاطر این‌ است‌ كه‌ این‌ یك‌ وظیفه‌ شرعي‌ و وجداني‌ و عقلاني‌ است‌.

 

 ج‌ ـ اداي‌ حق‌ ملي‌ و تكلیف‌ دیني‌

 شركت‌ در انتخابات‌ یك‌ تكلیف‌ الهي‌، وجداني‌ و ملي‌ است

 148- ملت‌ عزیز ایران‌، انتخابات‌ را باید اولا به‌ عنوان‌ یك‌ تكلیف‌ الهي‌ و یك‌ تكلیف‌ اسلامي‌ محاسبه‌ كنند كساني‌ هم‌ كه‌ به‌ مسایل‌ دیني‌ توجه‌ نداشته‌ باشند، باید به‌ چشم‌ یك‌ تكلیف‌ وجداني‌ و ملّي‌ به‌ آن‌ نگاه‌ كنند؛ البته‌ ملت‌ عزیز ما، ملتي‌ مؤمن‌ است‌. با نام‌ خدا شروع‌ كرده‌ و به‌ پیش‌ رفته‌ است‌. با نام‌ خدا هم‌ ادامه‌ خواهد داد. بنابراین‌ انتخابات‌ هم‌ براي‌ او یك‌ تكلیف‌ الهي‌ است‌ـ ثانیاً به‌ عنوان‌ یك‌ آزمایش‌ بزرگ‌ به‌ آن‌ نگاه‌ كنند.

 

 جمهوري‌ اسلامي‌ حقّ انتخاب‌ را به‌ ما داده‌

  149-  هم‌ حق‌ و هم‌ تكلیف‌ مردم‌ است‌ كه‌ بیایند و سرنوشت‌ كشورشان‌ را به‌ دست‌ خودشان‌ معین‌ كنند. زیرا كه‌ كشور متعلق‌ به‌ مردم‌ است‌. مردم‌ باید بیایند و با انتخاب‌ صحیح‌ و آزادانه‌، قانون‌گذاران‌شان‌ را در قوة‌ مقننه‌ معین‌ كنند؛ مجریان‌ خودشان‌ را با ترتیبي‌ كه‌ در قانون‌ معین‌ شده‌ است‌، معین‌ كنند. این‌ حق‌ مردم‌ است‌ و متعلق‌ به‌ آنهاست‌. امّا تكلیف‌ هم‌ هست‌. این‌طور نیست‌ كه‌ یكي‌ بگوید من‌ نمي‌خواهم‌ از این‌ حقم‌ استفاده‌ كنم‌؛ نه‌ سرنوشت‌ نظام‌ بستة‌ به‌ احقاق‌ و استنقاذ این‌ حق‌ است‌؛ این‌ تكلیف‌ است‌. باید همه‌ شركت‌ كنند. نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ توانسته‌ است‌ این‌ حق‌ را در اختیار مردم‌ بگذارد. امّا در گذشته‌ ما این‌ حق‌ را نداشتیم‌. در نظام‌هاي‌ گذشته‌ مردم‌ از استفاده‌ از چنین‌ حقي‌ محروم‌ بودند. نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ این‌ را داده‌ است‌. باید مردم‌ بروند و استنقاذ كنند.

 هر كسي‌ به‌ نظام‌ اسلامي‌ علاقه‌ دارد، در این‌ انتخابات‌ شركت‌ خواهد كرد. هر كس‌ كه‌ به‌ سربلندي‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ علاقه‌اي‌ دارد، در این‌ انتخابات‌ شركت‌ خواهد كرد. پیش‌بیني‌ من‌ این‌ است‌ كه‌ آن‌چنان‌ كه‌ ما از این‌ ملت‌ بزرگ‌ و آگاه‌ و هوشمند تاكنون‌ دیده‌ایم‌، ان‌شاءالله در این‌ انتخابات‌ هم‌ مردم‌ پرشور و با علاقه‌ شركت‌ مي‌كنند و حضور خودشان‌ را اعلام‌ خواهند كرد و در واقع‌ طرفداري‌ خودشان‌ را از اسلام‌ و نظام‌ اسلامي‌ نشان‌ خواهند داد.

 

 مشاركت‌ در انتخابات‌، وظیفه‌اي‌ ملي‌ و دیني‌ است

  150-  همه‌ باید شركت‌ كنند. این‌ یك‌ وظیفه‌ است‌؛ هم‌ وظیفه‌ اسلامي‌ است‌؛ هم‌ وظیفه‌ میهني‌ و ملّي‌ است‌ و حفظ‌ عزّت‌ و شوكت‌ كشور به‌ این‌ وابسته‌ است‌؛ هم‌ وظیفه‌ سیاسي‌ است‌ آن‌ كساني‌ كه‌ فهم‌ تشخیص‌ سیاسي‌ دارند، وظیفه‌ دارند وارد بشوندـ هم‌ وظیفه‌ اخلاقي‌ است‌. حقوق‌ مردم‌ اقتضا مي‌كند كه‌ در این‌ میدان‌ وارد بشوند. كارهایي‌ كه‌ باید در این‌ كشور انجام‌ بگیرد، اقتضا مي‌كند كه‌ انسان‌ در این‌ میدان‌ وارد بشود. انتخابات‌ را مغتنم‌ بشمارید و قدر بدانید و در آن‌ شركت‌ كنید؛ حادثة‌ بسیار مهمي‌ است‌.

 حضور در انتخابات‌ هم‌ حق‌ مردم‌ است‌ و هم‌ تكلیف‌

  151- انتخابات‌ مظهر حضور مردم‌ است‌. انتخابات‌ هم‌ حق‌ مردم‌ و هم‌ وظیفة‌ آنهاست‌. حق‌ مردم‌ است‌. براي‌ این‌كه‌ بیایند و مدیر اجرایي‌ كشور را انتخاب‌ كنند. تكلیف‌ مردم‌ است‌؛ چون‌ با حضور شما نظام‌ تقویت‌ پیدا مي‌كند؛ اسلام‌ عزیز مي‌شود؛ حاكمیت‌ اسلام‌ در دنیا سرافراز مي‌گردد و توطئة‌ دشمن‌ كه‌ اسلام‌ را به‌ جدایي‌ از آراي‌ مردم‌ متهم‌ مي‌كندـ باطل‌ مي‌شود. حضور شما مي‌تواند دفاع‌ از اسلام‌ و كشور و انقلاب‌ محسوب‌ شود. هر مقدار این‌ حضور وسیع‌تر و قوي‌تر باشد، نشانة‌ اقتدار بیشتر نظام‌ اسلامي‌ است‌.

 نظام‌ اسلامي‌ در مقابل‌ چشم‌هاي‌ دوستان‌ و دشمنان‌ خود در دنیا به‌ این‌ مي‌بالد كه‌ تعداد حاضرشوندگان‌ در پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ زیاد است‌. این‌ مایة‌ افتخار نظام‌ اسلامي‌ است‌. همة‌ كساني‌ كه‌ در مقابل‌ اسلام‌ و آیندة‌ این‌ كشور احساس‌ مسئولیت‌ مي‌كنند، وظیفه‌ دارند كه‌ در این‌ آزمایش‌ الهي‌ شركت‌ كنند. البته‌ این‌ حضور باید آگاهانه‌ و از روي‌ تحقیق‌ و با به‌ دست‌ آوردن‌ حجت‌ بین‌ خود و خدا باشد. آن‌ كسي‌ كه‌ رأي‌ مي‌دهد و فردي‌ را انتخاب‌ مي‌كند، باید بر طبق‌ تشخیص‌ باشد. این‌ تشخیص‌ را به‌ دست‌ آورید و ان‌شاءالله با قاطعیت‌ در این‌ آزمایش‌ الهي‌ شركت‌ كنید.

 

 انتخابات‌ هم‌ حق‌ ملّت‌ است‌، هم‌ یك‌ وظیفة‌ ملّي‌

  152-  انتخابات‌، هم‌ حق‌ ملت‌ است‌، هم‌ یك‌ وظیفة‌ ملي‌ است‌. نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ نظام‌هاي‌ انتصابي‌ قدرت‌ها را نسخ‌ كرد و انتخاب‌ مردم‌ را در مدیریت‌ كشور داراي‌ نقش‌ كرد. این‌ حق‌ آحاد ملت‌ است‌ كه‌ بتوانند انتخاب‌ كنند و در تعیین‌ مدیر كشور داراي‌ نقش‌ باشند. از سوي‌ دیگر وظیفه‌ هم‌ هست‌؛ به‌ این‌ خاطر كه‌ این‌ شركت‌ مي‌تواند روح‌ نشاط‌ و احساس‌ مسئولیت‌ را همیشه‌ در جامعه‌ زنده‌ نگه‌ دارد و حضور مردم‌ در صحنه‌ را به‌ رخ‌ دشمنان‌ این‌ ملت‌ بكشد. انتخابات‌ فقط‌ یك‌ وظیفه‌ نیست‌؛ فقط‌ یك‌ حق‌ نیست‌؛ هم‌ حق‌ شماست‌، هم‌ وظیفة‌ عمومي‌ است‌.

 

 د ـ مظهر عزت‌ و اقتدار ملّي‌

 حضور گستردة‌ مردم‌ در انتخابات‌، مایة‌ سربلندي‌ نظام‌ است‌

  153- انتخابات‌، فقط‌ یك‌ پدیدة‌ سیاسي‌ نیست‌. انتخابات‌ مظهر حضور مردم‌، مظهر احقاق‌ حق‌، مظهر توانایي‌ و اقتدار ملي‌ براي‌ یك‌ كشور است‌. امروز در دنیا چه‌ در كشور ما و چه‌ در هر جاي‌ دیگر دنیاـ روي‌ این‌ حساب‌ مي‌شود كه‌ چند درصد از كساني‌ كه‌ مي‌توانستند رأي‌ بدهند، در یك‌ انتخابات‌ شركت‌ كردند و رأي‌ دادند. از نظر مردم‌ دنیا و تحلیل‌گران‌ و سیاست‌گذاران‌ عالم‌، آن‌ نظامي‌ مستحكم‌ است‌ كه‌ تعداد بیشتري‌ از مردمش‌ در هنگام‌ انتخابات‌ پاي‌ صندوق‌ها بیایند و رأي‌ بدهند. این‌ نشانة‌ استحكام‌ یك‌ نظام‌ است‌ كه‌ بحمدالله ما این‌ را در انتخابات‌هاي‌ گوناگوني‌ كه‌ در این‌ سال‌هاي‌ متوالي‌ داشته‌ایم‌، همیشه‌ نشان‌ داده‌ایم‌ و مردم‌ حضور قوي‌اي‌ داشته‌اند.

 

 حضور چشمگیر مردم‌، بزرگ‌ترین‌ مظهر اقتدار و عزّت‌ ملي‌ است

  154-  انتخابات‌، مظهر اقتدار ملي‌ است‌. اگر ملت‌ عزیز ایران‌ بتواند دراین‌ انتخابات‌، آراي‌ فراوان‌ خود را به‌ میدان‌ بیاورد و حضور مردمي‌، حضور چشمگیري‌ باشد، این‌ بزرگ‌ترین‌ مظهر اقتدار و عزت‌ ملي‌ است‌. امیدوارم‌ كه‌ خداوند متعال‌ این‌ توفیق‌ را به‌ مسئولان‌ بدهد تا انتخابات‌ خوبي‌ را برگزار كنند و ملت‌ عزیزمان‌ در این‌ انتخابات‌ با شور و هیجان‌ و شعور كامل‌ ـ كه‌ بحمدالله از آن‌ برخوردار هستند ـ شركت‌ كنند و یك‌ بار دیگر عزت‌ و رشادت‌ خود را به‌ دنیا نشان‌ بدهند.

 

 حضور مردم‌ در انتخابات‌، نشانة‌ زنده‌ بودن‌ ملت‌ است‌

  155-  حضور مردم‌ در انتخابات‌، یكي‌ از مهم‌ترین‌ مظاهر اقتدار ملي‌ است‌. این‌كه‌ ما ابتداي‌ سال‌ عرض‌ كردیم‌ كه‌ امسال‌ را سال‌ اقتدار ملي‌ بدانید و دنبال‌ آن‌ باشید، وظیفة‌ همه‌ ماست‌ كه‌ این‌ كار را بكنیم‌؛ منتها هر كدام‌ به‌ سهم‌ خودمان‌.

 یكي‌ از پایه‌هاي‌ اقتدار ملي‌ همین‌ است‌ كه‌ مردم‌ پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ بروند و رأي‌ بدهند و رئیس‌ جمهور را انتخاب‌ كنند. البته‌ سلایق‌ مردم‌ مختلف‌ است‌؛ نامزدها هم‌ متعددند؛ هر كدام‌ از آنها هم‌ سلیقه‌ و نظري‌ دارند و مردم‌ هم‌ به‌ یك‌ نفر رأي‌ مي‌دهند؛ این‌ مسأله‌ بعدي‌ است‌.

 مسأله‌ اول‌ این‌ است‌ كه‌ همه‌ در این‌ آزمون‌ عمومي‌ ملت‌ ایران‌ شركت‌ كنند و نشان‌ بدهند كه‌ ملت‌ ایران‌ زنده‌ است‌ و به‌ سرنوشت‌ كشورش‌ علاقه‌ دارد. تحلیلگران‌ گوناگون‌ در اطراف‌ دنیا روي‌ این‌ موضوع‌ حساب‌ مي‌كنند. خیلي‌ از آنها مي‌دانند و بعضي‌ هم‌ دیده‌اند و بعضي‌ نیز در پرونده‌ها خوانده‌اند كه‌ در این‌ مملكت‌، از اول‌ مشروطیت‌ تا قبل‌ از انقلاب‌ كه‌ حدود شصت‌ سال‌ فاصله‌ بودـ جز موارد بسیار معدودي‌ مردم‌ به‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ مجلس‌ اعتنا نكردند. زمامداري‌ كشور هم‌ كه‌ در اختیار خانوادة‌ دست‌ نشانده‌ بود. آنها مي‌بینند كه‌ امروز مردم‌ ایران‌ وارد میدان‌ مي‌شوند و خودشان‌ مسئولان‌ كشور را انتخاب‌ مي‌كنند؛ این‌ شرف‌ و عزت‌ بزرگي‌ براي‌ ملت‌ ایران‌ است‌.

 

 ه ـ تودهني‌ به‌ دشمن

 شركت‌ پرشور در انتخابات‌ نقش‌ بازدارندگي‌ دارد

  156-  شما باید مردم‌ را به‌ دو امر تذكر بدهید. اول‌، اصل‌ ورود در انتخابات‌ است‌. مبادا كساني‌، شذاذي‌ از مردم‌، از امر انتخابات‌ غافل‌ بمانند اگر چه‌ یقین‌ دارم‌ كه‌ مردم‌ غافل‌ نیستندـ و خیال‌ كنند كه‌ این‌ انتخابات‌ اهمیتي‌ ندارد؛ خیر، بسیار مهم‌ است‌. دشمني‌ها را ببینید. ببینید كه‌ در معیارهاي‌ جهاني‌ و میزان‌هاي‌ سیاسي‌ عالم‌، حضور مردم‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ و در صحنه‌هاي‌ گوناگون‌، نسبت‌ به‌ قضاوت‌ها و تشخیص‌ها و تصمیم‌ها چگونه‌ تعیین‌كننده‌ است‌.

 نفس‌ این‌كه‌ این‌ نظام‌، نظامي‌ متّكي‌ بر مردم‌ و آراي‌ مردم‌ است‌، حداكثر اهمیت‌ را دارد. نفس‌ قبول‌ مردم‌، حداكثر اهمیت‌ را دارد. یك‌ جا كه‌ مظهري‌ از حضور مردم‌ در صحنه‌ است‌ چه‌ انتخابات‌، چه‌ راهپیمایي‌ها و چه‌ بعضي‌ از استقبال‌هاي‌ باشكوهي‌ كه‌ انجام‌ مي‌گیرد و حضور مردم‌ را نشان‌ مي‌دهدـ به‌ كلي‌ ترفندهاي‌ دشمنان‌ را لااقل‌ تا مدتي‌ـ خنثي‌ و باطل‌ مي‌كند. امروز با توجه‌ به‌ این‌كه‌ دشمنان‌ در سطح‌ جهان‌ مایلند خودشان‌ را به‌ همدستي‌هایي‌ علیه‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ نایل‌ كنند، اهمیت‌ حضور مردم‌ از اوقات‌ دیگر هم‌ بیشتر است‌. اگرچه‌ این‌ حضور، همیشه‌ اهمیت‌ بسیار زیادي‌ داشته‌ است‌، امّا شاید بشود گفت‌ كه‌ در حال‌ حاضر، این‌ اهمیت‌ از همیشه‌ بالاتر و بیشتر است‌. این‌ را به‌ مردم‌ یادآوري‌ كنید.

 

 حضور گسترده‌، تو دهني‌ به‌ دشمن‌ است‌

  157-  دشمن‌ مي‌خواست‌ كه‌ انتخابات‌ در ایران‌ با استقبال‌ عمومي‌ مواجه‌ نشود؛ امّا امروز عكس‌ آنچه‌ كه‌ دشمن‌ مي‌خواهد، در صحنه‌ مشهود است‌. همه‌ منتظر روز جمعه‌اند. همه‌ منتظرند كه‌ بتوانند به‌ آن‌ كسي‌ كه‌ مورد علاقه‌شان‌ است‌ و به‌ تشخیص‌ آنها اصلح‌ است‌، رأي‌ بدهند. این‌، چیز خیلي‌ خوب‌ و برجسته‌اي‌ است‌. من‌ از همة‌ ملت‌ ایران‌ مي‌خواهم‌ كه‌ به‌ امید خدا و با توكل‌ به‌ پروردگار، همین‌ احساس‌ مسئولیت‌ را تا هنگام‌ رفتن‌ به‌ پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ و انداختن‌ رأیشان‌ در داخل‌ صندوق‌ حفظ‌ كنند.

 ان‌شاءالله عدد بالایي‌ از مردم‌ در این‌ امتحان‌ الهي‌ شركت‌ بكنند و دین‌ خودشان‌ را به‌ كشور و انقلاب‌ ادا كنند و سهم‌ خویش‌ را در آیندة‌ كشور ایفا نمایند. این‌، آن‌ چیزي‌ است‌ كه‌ دشمن‌ را به‌ شدت‌ زخم‌ خورده‌ خواهد كرد. در واقع‌ رفتن‌ مردم‌ با تعداد زیاد آرا پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ و جمع‌ شدن‌ آراي‌ زیاد براي‌ مجموعة‌ نامزدها، دشمن‌ را مأیوس‌ خواهد كرد. جمع‌ شدن‌ آراي‌ زیاد در اصل‌ انتخابات‌ مهم‌ است‌. این‌، در واقع‌ رأي‌ به‌ استقلال‌ كشور و رأي‌ به‌ تبعیت‌ از نظام‌ و همراهي‌ با رهبري‌ است‌. مردم‌ با این‌ كار دشمن‌ را مأیوس‌ كنند و در واقع‌ به‌ دهان‌ او مشت‌ بكوبند.

 

 انتخابات‌ پرشور، كشور را بیمه‌ مي‌كند

  158-  همه‌ باید تلاش‌ كنند كه‌ این‌ انتخابات‌ پرشور برگزار بشود. این‌ انتخابات‌ نشان‌ دهندة‌ واقعي‌ حضور مردم‌ در صحنه‌ سیاسي‌ كشور باشد. هر انتخاباتي‌ كه‌ پرشور بشود، كشور را بیمه‌ مي‌كند. انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌ سال‌ گذشته‌ پرشور برگزار شد. اقبال‌ مردم‌ زیاد بود و به‌ میزان‌ زیادي‌ كشور را بیمه‌ كرد. دشمن‌ را مأیوس‌ كرد. توطئه‌هایي‌ كه‌ آنها داشتند، مواردي‌ از این‌ توطئه‌ها را خنثي‌ كرد توطئه‌هاي‌ سیاسي‌ راـ البته‌ آنها از راه‌ دیگري‌ وارد شدند. آنها بعد از انتخابات‌ هم‌ شروع‌ كردند كه‌ تحلیل‌هاي‌ نادرست‌ روي‌ انتخابات‌ بگذارند. طبیعي‌ است‌، دشمن‌ از این‌ كارها مي‌كند. از دشمن‌ كه‌ انتظاري‌ نیست‌.

 حضور شكوهمند مردم‌ در انتخابات‌، دهان‌ دشمن‌ را مي‌بندد

 159- همة‌ كساني‌ كه‌ براي‌ انتخابات‌ كار و تلاش‌ مي‌كنند، پیش‌ خداي‌ متعال‌ مأجورند؛ چون‌ انتخابات‌ حقیقتاً امر مهمي‌ در كشور ماست‌. آن‌ چیزي‌ كه‌ توانسته‌ است‌ دهان‌ دشمنان‌ عنود و لجوج‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را ببندد و بهانه‌هاي‌ آنها را در همة‌ چشم‌ها واهي‌ و سست‌ بنمایاند، حضور و شركت‌ در انتخابات‌ و دخالت‌ مردم‌ در امر حكومت‌ است‌. مطمئناً اگر حكومت‌ دیني‌ از این‌ پشتوانة‌ بزرگ‌ برخوردار نبود، دشمنان‌ میدان‌هاي‌ بیشتري‌ براي‌ قضاوت‌هاي‌ غیرمنصفانة‌ خودشان‌ داشتند.

 

 2 . استراتژي‌ دشمن‌ در برابر مشاركت‌ حداكثري‌

 الف‌ ـ قبل‌ از انتخابات‌ : عدم‌ برگزاري‌

 دشمن‌ براي‌ بي‌ارزش‌ جلوه‌ دادن‌ انتخابات‌، هزینه‌ بسیاري‌ مي‌كند

 160-  اگر بتوانند كاري‌ كنند كه‌ انتخابات‌، كه‌ مظهر حضور مردم‌ است‌، انتخابات‌ بي‌رونقي‌ باشد، خلوت‌ باشد و بي‌شور و شوق‌ باشد، مي‌كنند. حاضرند هزینه‌هاي‌ بسیار صرف‌ كنند كه‌ انتخابات‌، انتخابات‌ نشود! لذا مي‌بینید همة‌ مزدورهایشان‌، منافقین‌ خائن‌ مزدوراني‌ كه‌ در خانة‌ دشمن‌ نشستند و علیه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و ملت‌ ایران‌ شمشیر كشیدند و به‌ سینه‌هاي‌ مردم‌ تیراندازي‌ كردند و در خانه‌هاي‌ مردم‌ بمب‌ گذاشتند و جوان‌ و پیر را كشتند و كارگر و كاسب‌ را نابود كردند و بر زن‌ و مرد رحم‌ نكردندـ از یك‌ طرف‌؛ آنهایي‌ كه‌ در آمریكا نشسته‌اند از طرف‌ دیگر هر كس‌ كه‌ پولي‌ از دستگاه‌هاي‌ استكباري‌ مي‌گیردـ روزنامه‌ و رادیویي‌ راه‌ انداخته‌، همه‌ و همه‌ تلاش‌ مي‌كنند كه‌ این‌ انتخابات‌ را بي‌قدر و بي‌ارزش‌ كنند تا شاید بتوانند از اعتبار آن‌ بكاهند. چرا؟ براي‌ این‌كه‌ با ضعیف‌ شدن‌ حضور مردم‌، چهرة‌ مردمي‌ نظام‌ در دنیا ضعیف‌ مي‌شود. آنها این‌ را مي‌خواهند. این‌ هم‌ یكي‌ از راه‌هاي‌ تضعیف‌ كردن‌ است‌. تضعیف‌ تبلیغاتي‌، تضعیف‌ سیاسي‌، تضعیف‌ اقتصادي‌ و تضعیف‌ نظامي‌.

 این‌ حقیقت‌ را دشمنان‌ ما خیلي‌ خوب‌ فهمیده‌اند كه‌ اسلام‌، همچنان‌ كه‌ توانست‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را پایه‌ریزي‌ كند و برخلاف‌ توقع‌ و خواست‌ ابرقدرت‌ها این‌ معجزة‌ بزرگ‌ را به‌ وجود آورد، همین‌ اسلام‌ هم‌ به‌ این‌ ملت‌ قدرت‌ و شجاعت‌ بخشیده‌ و آنها را در مقابل‌ دشمنانش‌ نیرومند كرده‌ است‌ و نمي‌گذارد جمهوري‌ اسلامي‌ و ملت‌ شجاع‌ و بزرگ‌ ایران‌ شكست‌ بخورند. این‌ را خوب‌ فهمیده‌اند!

 

 دشمن‌ براي‌ بازداشتن‌ مردم‌ از حضور در انتخابات‌، یقه‌دراني‌ مي‌كند

 161- قبل‌ از این‌ انتخابات‌، تبلیغات‌ جهاني‌ مثل‌ یك‌ توفان‌ مشغول‌ كار بود. البته‌ ملت‌ عزیز ما خوشبختانه‌ بر اثر بي‌اعتنایي‌ به‌ این‌ رادیوها و بوق‌هاي‌ بیگانه‌، خیلي‌ سر و كاري‌ با این‌ تبلیغات‌ دشمن‌ ندارد. ولي‌ ما و كساني‌ كه‌ دست‌اندركار هستند، به‌ طور روشن‌ مي‌دیدیم‌ كه‌ دشمن‌ براي‌ این‌كه‌ شاید بتواند انقلاب‌ اسلامي‌ را از انتخابات‌ عمومي‌ با شركت‌ قشر عظیمي‌ از مردم‌ محروم‌ كند، یقه‌دَراني‌ مي‌كند. از دو ماه‌ پیش‌ از انتخابات‌، یا شاید هم‌ بیشتر شروع‌ كردند به‌ انواع‌ و اقسام‌ تبلیغات‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ و استفاده‌ از هر كس‌وناكس‌، من‌ جمله‌ از فراري‌ها و تفاله‌هاي‌ رژیم‌ گذشته‌ و ضدانقلابِ بي‌آبرو و بي‌حیثیت‌ تا شاید بتوانند از هر طریقي‌ كه‌ شده‌ است‌، به‌ انتخابات‌ ضربه‌ وارد كنند. در روز انتخابات‌ اینها دیدند كه‌ در ایران‌ چه‌ خبر است‌. با وجود این‌كه‌ فصل‌ امتحانات‌ مدارس‌ و فصل‌ كشاورزي‌ است‌، در عین‌ حال‌ دیدند كه‌ مردم‌ پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ جمع‌ شدند و قریب‌ به‌ هفده‌ میلیون‌ نفر در انتخابات‌ شركت‌ كردند كه‌ از اول‌ انقلاب‌ تا به‌ حال‌ آن‌طور كه‌ آمار نشان‌ مي‌دهدـ در هیچ‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌، مردم‌ به‌ این‌ تعداد شركت‌ نكرده‌ بودند. بدیهي‌ است‌ كه‌ دشمن‌ از این‌ ضربه‌ به‌ شدت‌ پریشان‌ و آشفته‌ شد.

 

 عمده‌ تبلیغات‌ ضد انتخابات‌، دست‌ صهیونیست‌هاست

 162- تبلیغات‌ دشمن‌ و عمدة‌ این‌ تبلیغات‌ دست‌ صهیونیست‌هاست‌. این‌ خبرگزاري‌هاي‌ معروفي‌ كه‌ در دنیا هستند، اغلبشان‌ متعلّق‌ به‌ صهیونیست‌ها هستند. بعضي‌ از رادیوهاي‌ معروف‌ دنیا هم‌ متعلق‌ به‌ آنهایند. صهیونیست‌ها هم‌ در این‌ منطقه‌، مثل‌ سگ‌ زنجیري‌ استكبار عمل‌ مي‌كنند. پارس‌ كردن‌ و پاچه‌ گرفتن‌ و به‌ این‌ و آن‌ پریدن‌، شأن‌ صهیونیست‌هاست‌. از آنها غیر از این‌ هم‌ انتظاري‌ نیست‌ و البته‌ كسي‌ هم‌ اهمیتي‌ به‌ آنها نمي‌دهد. امّا اگر كسي‌ به‌ وضع‌ تبلیغات‌ اینها در برهه‌هاي‌ مختلف‌ نگاه‌ كند، چیزهاي‌ شگفت‌آوري‌ را احساس‌ مي‌كند. اگر كسي‌ به‌ تبلیغات‌ نگاه‌ مي‌كرد، مي‌فهمید كه‌ براي‌ آنها انتخابات‌ ایران‌ و بخصوص‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌ چقدر مهم‌ است‌! چقدر براي‌ آنها مهم‌ است‌ كاري‌ كنند كه‌ مردم‌ در انتخابات‌ شركت‌ نكنند! این‌ را از تبلیغات‌ آنها مي‌شد فهمد.ولي‌ تودهني‌ خوردند. ملت‌ ایران‌ با حضور خودشان‌ به‌ آنها تودهني‌ زدند.

 شما ملاحظه‌ بفرمایید كشور ما مثل‌ فلان‌ كشور اروپایي‌ نیست‌ كه‌ از این‌ سر كشور تا آن‌ سر را در ظرف‌ دو ساعت‌ بشود طي‌ كرد. در آن‌جا كشورها كوچك‌ است‌ و جاده‌ها اتوبان‌. امّا در كشور ما كه‌ بعد از انقلاب‌ این‌همه‌ جاده‌كشي‌ شده‌ است‌، در عین‌ حال‌، هنوز روستاهایي‌ وجود دارد كه‌ دسترسي‌ به‌ آنها آسان‌ نیست‌. شصت‌ هزار روستا در نقاط‌ مختلف‌ كشور گسترده‌ است‌ و تقریباً نیمي‌ از جمعیت‌ را در خودشان‌ جا داده‌اند. صندوق‌ رأي‌ هم‌ به‌ بسیاري‌ نمي‌رسد. به‌ آنهایي‌ هم‌ كه‌ مي‌رسد، نیم‌ ساعت‌، یك‌ ساعتي‌ بیشتر در یك‌ ده‌ نمي‌ماند. همه‌ اینها موجب‌ مي‌شود كه‌ آرا كم‌ شود. امّا در عین‌ حال‌، از جمعیتي‌ كه‌ شرایط‌ رأي‌ دادن‌ را دارند، هفده‌ میلیون‌ كه‌ درصد بالایي‌ هم‌ هست‌ـ رأي‌ مي‌دهند. این‌ اقبال‌ مردم‌ است‌. این‌ علاقه‌ مردم‌ به‌ انقلاب‌ است‌. این‌ حضور مردم‌ در صحنه‌ است‌ و این‌ است‌ كه‌ تودهني‌ به‌ تبلیغات‌ سوء استكبار به‌ حساب‌ مي‌آید.

 حالا بعد از انتخابات‌ كه‌ توي‌ دهن‌ آنها خورده‌ است‌، باز تبلیغاتشان‌ به‌ نحو دیگري‌ شروع‌ شده‌ است‌. تحلیل‌ كرده‌اند و نتیجه‌ گرفته‌اند كه‌ مردم‌ ایران‌ با انقلاب‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ قهرند! مي‌خواهند چیزي‌ را به‌ زور ثابت‌ كنند و معلوم‌ است‌ كه‌ جز به‌ مغزهاي‌ علیل‌ خودشان‌ و پیروانشان‌ بر كس‌ دیگري‌ چنین‌ حرفي‌ ثابت‌ نمي‌شود.

 

 از تلاش‌ دشمن‌، باید فهمید كه‌ مشاركت‌ به‌ ضرر آنهاست‌

  163-  ببینید دشمنان‌ از دو سه‌ ماه‌ قبل‌ بلكه‌ بیشترـ هر كدام‌ كه‌ بلندگویي‌ و بوقي‌ در دست‌ دارند، شروع‌ به‌ تبلیغات‌ كرده‌اند تا شاید بتوانند كاري‌ كنند كه‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌ خلوت‌ باشد. هر كدام‌ در هر گوشه‌ دنیا قد علم‌ كرده‌اند. یك‌ عده‌ با پول‌ آمریكا رادیو راه‌ مي‌اندازند، یك‌ عده‌ با پول‌ عراق‌، یك‌ عده‌ با پول‌ دیگري‌ و دیگري‌. همین‌ گروهك‌هاي‌ ضدانقلاب‌، همین‌ دشمنان‌ حقیر كه‌ رادیوهایي‌ از قبیل‌ رادیوهاي‌ كشورهاي‌ گوناگون‌ منعكس‌ كننده‌ افكار آنهاست‌ علاوه‌ بر وسایلي‌ كه‌ خودشان‌ دارندـ به‌ میدان‌ آمده‌اند و شلتاق‌ مي‌كنند تا شاید بتوانند ملت‌ ایران‌ را تحت‌ تأثیر قرار دهند و اگر برایشان‌ ممكن‌ شود، هر چه‌ بتوانند از آراي‌ ریاست‌ جمهوري‌ و حضور شركت‌ كنندگان‌ در انتخابات‌ بكاهند.

 چرا دشمن‌ این‌قدر هزینه‌ و اصرار مي‌كند كه‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌ را خلوت‌ كند؟ آیا از این‌ تلاش‌ مذبوحانه‌ دشمن‌، نباید فهمید كه‌ حضور در سر صندوق‌هاي‌ رأي‌ و انتخابات‌، مشت‌ محكمي‌ به‌ دهان‌ آنهاست‌؟ آیا از این‌ ترفند محكوم‌ به‌ شكست‌، نباید فهمید كه‌ دشمن‌ از حضور مردم‌ در صحنه‌ ناراضي‌ است‌؟ این‌ خود، راه‌ بسیار روشن‌ و تعیین‌ كننده‌اي‌ است‌.

 

 بوق‌هاي‌ دشمن‌ براي‌ دلسردي‌ مردم‌ فعال‌ مي‌شود

  164-  در هر نوبت‌ از انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌ البته‌ انتخابات‌ دیگر هم‌ همین‌طور است‌، منتها انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌ مهم‌تر است‌ـ بوق‌هاي‌ تبلیغاتي‌ دشمنان‌ از مدتي‌ پیش‌ مشغول‌ سمپاشي‌ و آلوده‌ كردن‌ و زهرآگین‌ نمودن‌ فضا مي‌شوند تا شاید بتوانند به‌ انتخابات‌ لطمه‌اي‌ بزنند. شما و همة‌ ملت‌ عزیز ایران‌ بدانید و مي‌دانم‌ كه‌ مي‌دانیدـ دشمن‌ چشم‌ دوخته‌ است‌ كه‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌، انتخابات‌ بي‌رونقي‌ بشود؛ براي‌ آنها این‌ مهم‌ است‌. در درجة‌ اول‌ دشمن‌ مایل‌ است‌ كه‌ انتخابات‌ بي‌رونق‌ شود. البته‌ در درجة‌ دوم‌ ممكن‌ است‌ كسي‌ را بر كسي‌ ترجیح‌ بدهند؛ امّا آن‌ درجة‌ بعدي‌ است‌. در درجة‌ اول‌ مي‌خواهند كه‌ انتخابات‌ بي‌رونق‌ شود. امّا نقطة‌ مقابل‌ آن‌، براي‌ دلسوزان‌ نظام‌ و شخص‌ این‌جانب‌، در درجة‌ اول‌ این‌ مهم‌ است‌ كه‌ انتخابات‌، انتخابات‌ پررونق‌ و پرشوري‌ شود و آحاد عظیم‌ مردم‌ شركت‌ در انتخابات‌ را وظیفة‌ خودشان‌ بدانند.

 

 دشمنان‌ تلاش‌ مي‌كنند تا مردم‌ را از حضور در صحنه‌ انتخابات‌ بازدارند

 165-  البته‌ دشمنان‌ كشور و ملت‌ ما نمي‌خواهند انتخابات‌ خوبي‌ در كشور برگزار شود؛ همیشه‌ همین‌طور بوده‌ است‌. در اغلب‌ انتخاب‌ها، دشمنان‌ ما همة‌ تلاش‌ خود را به‌ كار مي‌گرفتند تا شاید انتخابات‌ با گرمي‌ و پُرشور برگزار نشود. بعضي‌ از وابستگان‌ به‌ دشمنان‌ هم‌ در داخل‌ از طرق‌ مختلف‌ سعي‌ مي‌كردند مردم‌ را از حضور در پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ منصرف‌ كنند.

 البته‌ الان‌ چون‌ فضاي‌ عمومي‌ كشور میل‌ به‌ انتخابات‌ است‌ و همة‌ مسئولان‌ كشور متفق‌الكلمه‌ مردم‌ را به‌ حضور در انتخابات‌ دعوت‌ كرده‌اند، جرأت‌ نمي‌كنند؛ از فضاي‌ عمومي‌ و افكار عمومي‌ مي‌ترسند صریحاً بگویند در انتخابات‌ شركت‌ نكنید؛ امّا بدانید مخالفان‌ این‌ كشور دشمنان‌ این‌ ملت‌، دشمنان‌ بهروزي‌ ایران‌، دشمنان‌ پیشرفت‌ و ترقي‌ ملت‌ ایران‌ و دشمنان‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌، هر چه‌ بتوانند انجام‌ مي‌دهند تا مردم‌ را از حضور در صحنة‌ انتخابات‌ و هر صحنة‌ دیگري‌ باز بدارند. تا امروز نتوانسته‌اند، به‌ حول‌ و قوه‌ الهي‌ در آینده‌ هم‌ نخواهند توانست‌.

 

 راهبرد كلي‌ دشمن‌، انجام‌ نگرفتن‌ انتخابات‌ است‌

166-  یك‌ عده‌ هم‌ در دنیا بدخواهِ ملت‌ ایران‌ هستند؛ اینها مي‌خواهند انتخابات‌ یا اصلا برگزار نشود تا این‌ پشتوانة‌ مردمي‌ گرفته‌ شود؛ یا اگر برگزار شد، بسیار سرد و بي‌روح‌ برگزار شود. دو روز قبل‌، بعضي‌ از نماینده‌هاي‌ كنگرة‌ آمریكا در مقابل‌ چند نفر از مریدهاي‌ خود ظاهر شدند و به‌ ملت‌ ایران‌ دستور دادند در پاي‌ صندوق‌ها حاضر نشوند! چه‌ دلیلي‌ از این‌ واضح‌تر بر آن‌ مطلبي‌ كه‌ من‌ دو هفتة‌ پیش‌ خطاب‌ به‌ ملت‌ ایران‌ عرض‌ كردم‌ كه‌ راهبرد كلي‌ دشمن‌ این‌ است‌ كه‌ انتخابات‌ كشور انجام‌ نگیرد؟ دلیلش‌ هم‌ واضح‌ است‌؛ چون‌ اگر انتخابات‌ نباشد، كشور و نظام‌ بي‌پشتوانه‌ خواهد شد. اینها این‌ را مي‌دانند؛ لذا مي‌خواهند انتخابات‌ نباشد.

 بعضي‌ از پارلمان‌هاي‌ اروپایي‌ هم‌ دخالت‌ خود را در این‌ كار به‌ وقاحت‌ رسانده‌اند. البته‌ حرف‌ زدنشان‌ اهمیتي‌ ندارد؛ حرف‌ مي‌زنند، بزنند؛ ما هم‌ دربارة‌ خیلي‌ از كارهاي‌ آنها حرف‌ داریم‌ و حرف‌ هم‌ مي‌زنیم‌؛ نه‌ این‌كه‌ ملاحظه‌ كنیم‌ و حرف‌ نزنیم‌؛ نه‌، مسئولان‌ كشور ما هم‌ نقاط‌ ضعفي‌ كه‌ در كارهاي‌ آنها وجود دارد، همیشه‌ با صداي‌ بلند بیان‌ مي‌كنند. بنابراین‌ از گفتن‌ آنها به‌ هیچ‌ وجه‌ گله‌مند نمي‌شویم‌ و از آنها بیش‌ از این‌ هم‌ توقعي‌ نداریم‌. امّا همه‌ باید بدانند ـ چه‌ دولت‌هایشان‌، چه‌ پارلمان‌هایشان‌ ـ تا كار در مرحلة‌ حرف‌ زدن‌ و گفتن‌ است‌، اهمیتي‌ نمي‌دهیم‌؛ امّا اگر قرار شد این‌ را به‌ دخالت‌ در امور كشور ما منتهي‌ كنند، بدانند ملت‌ ایران‌ تودهني‌ محكمي‌ به‌ همة‌ آنها خواهد زد. مردم‌ و مسئولان‌ طبق‌ وظیفة‌ انقلابي‌ و دیني‌ خود آنچه‌ مصالح‌ آنها ایجاب‌ مي‌كند، با همان‌ آگاهي‌ و روشن‌بیني‌ خود به‌ فضل‌ پروردگار عمل‌ خواهند كرد.

 

 عده‌اي‌ غافل‌ یا مزدور، بلندگوي‌ دشمن‌ مي‌شوند

  167-  در همین‌ قضایاي‌ انتخابات‌ كه‌ مردم‌ حقیقتاً با شور و شعف‌ و انگیزه‌ شركت‌ مي‌كنند، حضور مردمي‌ كاملا پیداست‌. در نزدیكي‌ انتخابات‌ ـ كه‌ بعضي‌ها از الان‌ زمزمه‌اش‌ را آغاز كرده‌اند ـ خواهید دید كه‌ زمزمه‌هاي‌ تحریم‌ انتخابات‌ شروع‌ خواهد شد؛ براي‌ این‌كه‌ مردم‌ به‌ میدان‌ نیایند؛ حضور نداشته‌ باشند؛ گزینش‌ نكنند و از معادلات‌ سیاسي‌ ایران‌ و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ حذف‌ شوند. این‌ زمزمه‌ها ابتدا از محافل‌ سیاست‌گذاري‌ و طراحان‌ راهبردی آمریكا و اسرائیل‌ شروع‌ مي‌شود؛ بعد هم‌ به‌ دست‌ یك‌ عده‌ از آدم‌هاي‌ بي‌توجه‌ و گاهي‌ هم‌ مزدور و حقیر در داخل‌ مي‌رسد. یك‌ عده‌ خواهند گفت‌ انتخابات‌ را تحریم‌ كنیم‌؛ یك‌ عده‌ خواهند گفت‌ انتخابات‌ آزاد نیست‌ ـ براي‌ این‌كه‌ مردم‌ را دلسرد كنند ـ یك‌ عده‌ بنا مي‌كنند به‌ تخریب‌ چهرة‌ نامزدهاي‌ انتخاباتي‌. هر كدام‌ از اینها به‌ نحوي‌ سعي‌ مي‌كند این‌ انتخابات‌ را كم‌رونق‌ كند.

 دشمن‌ برگزاري‌ انتخابات‌ در نظام‌ اسلامي‌ را تحمل‌ نمي‌كند

  168-  دشمن‌ مي‌خواهد انتخابات‌ نباشد. اگر مي‌توانستند روي‌ مردم‌ و یا گروه‌هاي‌ سیاسي‌ اثر بگذارند، كاري‌ مي‌كردند كه‌ اصلا انتخابات‌ برگزار نشود؛ كاري‌ كه‌ در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ مي‌خواستند انجام‌ دهند و مایل‌ بودند اساساً انتخابات‌ برگزار نشود.

 این‌كه‌ یك‌ نظام‌ اسلامي‌ ـ نظامي‌ زیر پرچم‌ توحید و دین‌ ـ مي‌تواند مردم‌سالاري‌ را به‌ شكل‌ آشكار و واضح‌ و با زبان‌ گویا در مقابل‌ چشم‌ مردم‌ جهان‌ قرار دهد، درست‌ عكس‌ تبلیغات‌ استكباری دنیاي‌ لیبرال‌ دموكراسي‌ است‌. آنها مي‌خواهند بگویند مردم‌سالاري‌ منحصر در ماست‌. نمي‌توانند این‌ را تحمل‌ كنند كه‌ یك‌ نظام‌ اسلامي‌ و دیني‌، با ارزش‌هاي‌ والاي‌ ایماني‌ خود، بتواند مردم‌سالاري‌ را این‌طور نهادینه‌ كند. در طول‌ بیست‌ و پنج‌ سال‌، حداقل‌ بیست‌ و پنج‌ انتخابات‌ در این‌ كشور برگزار شده‌ است‌ و مردم‌ پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ رفته‌اند و گزینه‌ها و خواست‌ خودشان‌ را تحقق‌ بخشیده‌اند و مسئولان‌ راخودشان‌ انتخاب‌ كرده‌اند.

 

 خواست‌ دشمن‌، نقطه‌ مقابل‌ منافع‌ ملّي‌ است‌

 169-  براي‌ ملت‌ ما این‌ انتخابات‌ مهم‌ است‌؛ همچنان‌ كه‌ براي‌ دشمنان‌ ما هم‌ این‌ انتخابات‌ مهم‌ است‌. از چند ماه‌ قبل‌ برنامه‌هاي‌ تبلیغاتي‌ دشمنان‌ روي‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌ در 27 خرداد متمركز شده‌. آنچه‌ آنها دربارة‌ انتخابات‌ مي‌خواهند، درست‌ نقطة‌ مقابل‌ چیزي‌ است‌ كه‌ منافع‌ ملي‌ كشور و ملت‌ ما آن‌ را مي‌طلبد. آنها مي‌خواهند انتخابات‌ بي‌رونق‌ باشد و مردم‌ در انتخابات‌ شركت‌ نكنند. آنها مي‌خواهند انتخابات‌، اطمینان‌ و اعتمادي‌ را در مردم‌ به‌ وجود نیاورد. امروز تبلیغاتِ تبلیغاتچي‌هاي‌ خارجي‌ روي‌ این‌ نقطه‌ها متمركز است‌؛ مردم‌ را نسبت‌ به‌ انتخابات‌ دلسرد، بي‌اعتماد وبي‌اعتنا كنند. درست‌ نقطه‌ مقابل‌ آن‌ چیزي‌ كه‌ براي‌ ملت‌ و كشور ما مهم‌ است‌.

 

 اولین‌ هدف‌ دشمن‌، عدم‌ برگزاري‌ انتخابات‌ است‌

  170- دشمنان‌ ما مي‌خواهند اصلا انتخابات‌ برگزار نشود؛ چرا؟ براي‌ این‌كه‌ بتوانند شاهدي‌ بیاورند كه‌ در ایران‌ مردم‌سالاري‌ و دموكراسي‌ نیست‌. وقتي‌ ما انتخابات‌ برگزار مي‌كنیم‌، حربة‌ آنها كند مي‌شود. بنابراین‌، اولین‌ خواسته‌هاي‌ آنها برگزار نشدن‌ انتخابات‌ است‌؛ كما این‌كه‌ زمان‌ برگزاري‌ انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ هم‌ تلاش‌ كردند انتخابات‌ را تعطیل‌ كنند؛خدا نگذاشت‌. آنها خیلي‌ تلاش‌ كردند. انواع‌ و اقسام‌ راه‌ها را پیمودند و بعضي‌ از عناصر غافل‌ داخلي‌ را هم‌ به‌ كار گرفتند؛ امّا  «انّهم‌ یكیدون‌ كیداً و أكید كیدا»  خداي‌ متعال‌ مكر آنها را پاسخ‌ داد و جلویش‌ را گرفت‌ و بحمدالله انتخابات‌ خوب‌ برگزار خواهد شد. در این‌ انتخابات‌ هم‌ اولین‌ هدف‌ آنها این‌ است‌ كه‌ انتخابات‌ برگزار نشود.

 

 ب‌ ـ بعد از انتخابات‌ : زیر سئوال‌ بردن‌

 دشمنان‌ : مردم‌ با انقلاب‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ قهرند!

  171-  شما ملاحظه‌ بفرمایید كشور ما مثل‌ فلان‌ كشور اروپایي‌ نیست‌ كه‌ از این‌ سر كشور تا آن‌ سر را در ظرف‌ دو ساعت‌ بشود طي‌ كرد. در آن‌جا كشورها كوچك‌ است‌ و جاده‌ها اتوبان‌. امّا در كشور ما كه‌ بعد از انقلاب‌ این‌همه‌ جاده‌كشي‌ شده‌ است‌، در عین‌ حال‌، هنوز روستاهایي‌ وجود دارد كه‌ دسترسي‌ به‌ آنها آسان‌ نیست‌. شصت‌ هزار روستا در نقاط‌ مختلف‌ كشور گسترده‌ است‌ و تقریباً نیمي‌ از جمعیت‌ را در خودشان‌ جا داده‌اند. صندوق‌ رأي‌ هم‌ به‌ بسیاري‌ نمي‌رسد. به‌ آنهایي‌ هم‌ كه‌ مي‌رسد، نیم‌ ساعت‌، یك‌ ساعتي‌ بیشتر در یك‌ ده‌ نمي‌ماند. همه‌ اینها موجب‌ مي‌شود كه‌ آرا كم‌ شود. امّا در عین‌ حال‌، از جمعیتي‌ كه‌ شرایط‌ رأي‌ دادن‌ را دارند، هفده‌ میلیون‌ كه‌ درصد بالایي‌ هم‌ هست‌ـ رأي‌ مي‌دهند. این‌ اقبال‌ مردم‌ است‌. این‌ علاقه‌ مردم‌ به‌ انقلاب‌ است‌. این‌ حضور مردم‌ در صحنه‌ است‌ و این‌ است‌ كه‌ تودهني‌ به‌ تبلیغات‌ سوء استكبار به‌ حساب‌ مي‌آید.

 حالا بعد از انتخابات‌ كه‌ توي‌ دهن‌ آنها خورده‌ است‌، باز تبلیغاتشان‌ به‌ نحو دیگري‌ شروع‌ شده‌ است‌. تحلیل‌ كرده‌اند و نتیجه‌ گرفته‌اند كه‌ مردم‌ ایران‌ با انقلاب‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ قهرند! مي‌خواهند چیزي‌ را به‌ زور ثابت‌ كنند و معلوم‌ است‌ كه‌ جز به‌ مغزهاي‌ علیل‌ خودشان‌ و پیروانشان‌ بر كس‌ دیگري‌ چنین‌ حرفي‌ ثابت‌ نمي‌شود.

 

 دشمن‌ از هر حادثة‌ كوچكي‌، به‌ دنبال‌ بهره‌برداري‌ است‌

  172-  در تبلیغات‌ رسانه‌اي‌، دشمنان‌ سعي‌ كردند كه‌ شاید بتوان‌ همین‌ پیروزي‌ را هم‌ طبق‌ معمولشان‌ كه‌ هر خیري‌ هم‌ در ایران‌ اسلامي‌ باشد، از آن‌ یك‌ عیب‌ درست‌ كنندـ این‌ را عیبي‌ درست‌ كنند و بگویند بله‌، مردم‌ اعتراض‌ و انتقاد داشتند؛ كه‌ بحمدالله در مصاحبة‌ دیروز رئیس‌ جمهور منتخب‌ محترم‌، جواب‌ دندان‌شكني‌ به‌ همة‌ اینها داده‌ شد. در عین‌ حال‌، اینها كه‌ دست‌ بردار نیستند؛ امّا من‌ براي‌ مردم‌ خودمان‌ عرض‌ مي‌كنم‌ كه‌ این‌ رسانه‌هاي‌ جهاني‌ را بشناسید اگرچه‌ بحمدالله مي‌شناسیدـ این‌ تحلیل‌گران‌ به‌ اصطلاح‌ سیاسي‌ دنیا را كه‌ مي‌نشینند براي‌ تمام‌ مسایل‌ سیاسي‌ دنیا تكلیف‌ معین‌ مي‌كنند، اظهار نظر و فتوا صادر مي‌كنند بشناسید و ببینید كه‌ اینها چگونه‌اند.

 گفتند كه‌ این‌ انتخابات‌ اعتراض‌ است‌! چه‌ اعتراضي‌؟! اكثریت‌ بیست‌ میلیوني‌ مردم‌ به‌ چه‌ كسي‌ رأي‌ دادند؟ شعارهاي‌ رئیس‌ جمهور منتخب‌ مگر چیست‌؟ شعارهاي‌ رئیس‌ جمهور منتخب‌، نظم‌ و قانون‌ و رفع‌ تبعیض‌ و گسترش‌ عدالت‌ اجتماعي‌ و به‌ طرف‌ اهداف‌ اسلامي‌ و انقلابي‌ رفتن‌ و پیروي‌ از وصایاي‌ امام‌ بزرگوار است‌. آیا اینها مخالفت‌ با نظام‌ اسلامي‌ است‌؟! اینها شعارهاي‌ نظام‌ اسلامي‌ است‌. مردم‌ اینها را دوست‌ مي‌دارند. دشمن‌ منتظر نشسته‌ است‌ كه‌ ببیند در جمهوري‌ اسلامي‌ چه‌ حادثة‌ كوچكي‌ ممكن‌ است‌ اتفاق‌ بیفتد تا بشود با صد مَن‌ سریشم‌، چیز بدي‌ را به‌ آن‌ چسباند و براي‌ مردم‌ ما تلخ‌ كرد و چهرة‌ ملّت‌ ایران‌ را در دنیا مشوّه‌ نمود.

 

 مراقب‌ باشید، دشمن‌ هر روز با یك‌ ساز به‌ میدان‌ مي‌آید

  173- دو سال‌ قبل‌ از این‌ در دوم‌ خرداد و در انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌، ملت‌ ایران‌ حماسة‌ بزرگي‌ درست‌ كردند؛ سي‌ میلیون‌ نفر پاي‌ صندوق‌ها آمدند. تا قبل‌ از این‌كه‌ روز انتخابات‌ بشود، رادیوهاي‌ بیگانه‌ هر چه‌ توانستند، علیه‌ این‌ انتخابات‌ حرف‌ زدند. مرتب‌ گفتند تقلب‌ خواهد شد؛ مرتب‌ گفتند چنین‌ خواهد شد؛ مرتب‌ گفتند چنان‌ خواهد شد؛ براي‌ آن‌كه‌ مردم‌ را دلسرد كنند؛ هدفشان‌ این‌ بود. اگر شما به‌ مجموعه‌ها و بولتن‌هایي‌ كه‌ اخبار رادیوهاي‌ بیگانه‌ را در آن‌ سه‌، چهار ماه‌ منتهي‌ به‌ انتخابات‌ دوم‌ خرداد پخش‌ مي‌كردند، نگاه‌ كنید، خیلي‌ از حقایق‌ روشن‌ خواهد شد. طوري‌ حرف‌ مي‌زدند كه‌ مردم‌ را دلسرد كنند تا پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ نیایند. امّا مردم‌ به‌ حرف‌ دلسوزان‌ خودشان‌ گوش‌ كردند و به‌ وسط‌ میدان‌ آمدند و با سي‌ میلیون‌ رأي‌ در انتخابات‌ شركت‌ كردند. واقعاً حركت‌ خیلي‌ عظیمي‌ بود و موفقیت‌ بزرگي‌ براي‌ ملت‌ ایران‌ و براي‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ شد. به‌ مجرّد این‌كه‌ این‌ انتخابات‌ تمام‌ شد و معلوم‌ گردید كه‌ جمعیت‌ زیادي‌ آمده‌اند و رئیس‌ جمهوري‌ منتخب‌ مشخص‌ شد، رادیوهاي‌ بیگانه‌ طوري‌ لحن‌هایشان‌ را برگرداندند كه‌ انگاري‌ دوم‌ خرداد را آنها راه‌ انداخته‌اند؛ انگاري‌ كه‌ دوم‌ خرداد مال‌ آنهاست‌! تا حالا هم‌ هنوز رها نكرده‌اند؛ تا الان‌ هم‌ كه‌ تقریباً دو سال‌ و نیم‌ مي‌گذرد، همچنان‌ همان‌طور دارند حركت‌ مي‌كنند! تبلیغات‌ كردند و راجع‌ به‌ رئیس‌ جمهوري‌ محترممان‌ حرف‌ زدند و مطالبي‌ گفتند.

 من‌ این‌ خاطره‌ را مي‌خواهم‌ عرض‌ بكنم‌. در همان‌ روزهاي‌ اول‌ دوم‌ بعد از انتخابات‌ بود كه‌ جناب‌ آقاي‌ خاتمي‌ ـ رئیس‌ جمهور عزیزمان‌ ـ از من‌ وقت‌ ملاقات‌ خواستند و آمدند با من‌ ملاقات‌ كردند. به‌ ایشان‌ گفتم‌ كه‌ من‌ نمي‌دانم‌ شما در این‌ چند روز كه‌ گرفتار مسایل‌ انتخابات‌ بوده‌اید، فرصت‌ كرده‌اید كه‌ این‌ رادیوها را گوش‌ كنید یا نه‌؛ امّا من‌ گوش‌ كرده‌ام‌. این‌ رادیوها دارند این‌طور وانمود مي‌كنند كه‌ حركت‌ دوم‌ خرداد، حركتي‌ بر ضد انقلاب‌، بر ضد امام‌، بر ضد اسلام‌ بود! روش‌هاي‌ تبلیغات‌ است‌؛ دارند این‌طور حركت‌ مي‌كنند. من‌ مایلم‌ كه‌ شما در همین‌ اولین‌ صحبتي‌ كه‌ خواهید كرد، تو دهن‌ اینها بزنید و نشان‌ بدهید كه‌ نه‌، قضیه‌ این‌طور نیست‌؛ راه‌، راه‌ امام‌ است‌؛ راه‌، راه‌ انقلاب‌ است‌. بعد از سه‌ چهار روز، ایشان‌ یك‌ مصاحبة‌ مطبوعاتي‌ داشتند. بعد كه‌ ایشان‌ با من‌ مجدداً ملاقات‌ كردند، گفتند كه‌ من‌ در حال‌ آن‌ مصاحبة‌ مطبوعاتي‌، چیزهایي‌ در ذهنم‌ آماده‌ كرده‌ بودم‌ كه‌ بگویم‌؛همه‌اش‌ از یادم‌ رفت‌. تنها چیزي‌ ك‌ به‌ یادم‌ بود، همان‌ حرف‌ شما بود كه‌ گفتید تو دهن‌ اینها بزنید. ایشان‌ در آن‌ مصاحبه‌، تو دهن‌ آنها زد.

 

 شایعه‌سازي‌ در انتخابات‌، برنامة‌ دشمن‌ است

  174-  دشمن‌ به‌ همان‌ اندازه‌اي‌ كه‌ از اجتماع‌ آرا در روز انتخابات‌ ناراحت‌ است‌، به‌ همان‌ اندازه‌ هم‌ در صدد است‌ كه‌ اگر این‌ تجربه‌ به‌ وسیلة‌ ملت‌ ایران‌ با موفقیت‌ انجام‌ شد، شیریني‌ انتخابات‌ را به‌ دهان‌ مردم‌ تلخ‌ كند. از مدتي‌ پیش‌ دارند براي‌ این‌ قضیه‌ برنامه‌ریزي‌ مي‌كنند. شایعة‌ تقلب‌ در انتخابات‌ و صوري‌ بودن‌ آن‌ را مطرح‌ كردند. لطیفه‌ و مثل‌ درست‌ كردند و در دهان‌ مردم‌ انداختند؛ بعضي‌ هم‌ البته‌ ناآگاهانه‌ آن‌ را تكرار مي‌كنند.

 

 دشمن‌ وانمود مي‌كند كه‌ مردم‌سالاري‌ از دوم‌ خرداد آغاز شده‌

  175-  این‌ مراسم‌، هشتمین‌ مراسمي‌ است‌ كه‌ در آن‌ رئیس‌ جمهور منتخب‌ مردم‌، به‌ طور رسمي‌ رئیس‌ جمهور مي‌شود و اختیار ادارة‌ كشور و زمام‌ امور قوة‌ مجریه‌ را در دست‌ مي‌گیرد. این‌ را انقلاب‌ به‌ ما داد. البته‌ دستگاه‌هاي‌ تبلیغاتي‌ دنیا با تبلیغات‌ بسیار رذیلانه‌ سعي‌ مي‌كنند این‌گونه‌ وانمود كنند كه‌ حضور مردم‌ و مردم‌سالاري‌ نظام‌ اسلامي‌، از انتخابات‌ سال‌ 76 به‌ این‌ طرف‌ است‌. یعني‌ مي‌خواهند گذشتة‌ انقلاب‌ را نفي‌ كنند! این‌ هم‌ ادامة‌ همان‌ دشمني‌هایي‌ است‌ كه‌ همیشه‌ با این‌ انقلاب‌ داشته‌اند. نه‌، ما ملت‌ ایران‌ در این‌ بیست‌ و دو سال‌، هشت‌ مرتبه‌ پاي‌ صندوق‌ انتخابات‌ رئیس‌ جمهور رفته‌ایم‌ و با رأي‌ خود او را انتخاب‌ كرده‌ایم‌ و نشان‌ داده‌ایم‌ كه‌ در كشور ما به‌ بركت‌ نظام‌ اسلامي‌، محور تصمیم‌گیري‌ مردم‌اند و چارچوب‌ تصمیم‌گیري‌ ـ هم‌ براي‌ مردم‌ و هم‌ براي‌ مسئولان‌ ـ احكام‌ و شریعت‌ اسلامي‌ است‌. این‌ وظایف‌ سنگیني‌ را بر دوش‌ همة‌ ما مي‌گذارد.

 

 دشمن‌ در هر صورتي‌، انتخابات‌ را زیر سئوال‌ مي‌برد

  176-  گام‌ دوم‌ این‌ است‌ كه‌ اگر نتوانستند، انتخابات‌ را متهم‌ كنند. خواهند گفت‌ در انتخابات‌ تقلب‌ شده‌؛ خواهند گفت‌ انتخابات‌ تبعیض‌آمیز است‌؛ خواهند گفت‌ چرا فلاني‌ رد صلاحیت‌ شد؛ چرا فلاني‌ نیامد؛ چرا فلاني‌ آمد. در هر صورت‌ این‌ حرف‌ها را مي‌زنند. اگر ما به‌ جاي‌ سالي‌ یك‌ بار، هفته‌اي‌ یك‌ انتخابات‌ هم‌ داشته‌ باشیم‌، باز این‌ حرف‌ها را خواهند زد. آن‌جایي‌ هم‌ كه‌ رد صلاحیت‌ نیست‌، باز همین‌ حرف‌ها را مي‌گویند.

 در انتخابات‌ دور دوم‌ شوراها مطلقاً رد صلاحیت‌ نبود. همان‌ آدم‌هایي‌ كه‌ واقعاً به‌ نظام‌ عقیده‌اي‌ ندارند، آمدند در انتخابات‌ شركت‌ كردند و به‌ خاطر بي‌اعتنایي‌ مردم‌ رأي‌ هم‌ نیاوردند؛ امّا باز هم‌ حرف‌ مي‌زنند! به‌ هر حال‌ اینها انتخابات‌ را زیر سئوال‌ مي‌برند. دشمن‌ با یك‌ انتخابات‌ موفق‌، سراسري‌ و پُرشور مخالف‌ است‌.

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved