روز شمار دفاع مقدس

11/09/59

درگيري در فارسيات و فياضيه .

 وضعيت عمومي سوسنگرد به نظر فرماندار دشت آزادگان .

 مصاحبه ناخدا افضلي فرمانده نيروي دريايي درباره جنگ اخير دريايي ايران و عراق .

 اصابت موشك زمين به زمين عراقي به گيلان غرب .

 گزارش پشتيباني لجستيك عراق از ضدانقلاب در جبهه شمالي .

بررسي طرح واگذاري مسئوليت بسيج ملي به سپاه پاسداران تحت عنوان واحد بسيج مستضعفين ، در مجلس شوراي اسلامي .

 بازتاب سخنان بهزاد نبوي مبني براينكه تا وقتي چهار شرط ايران انجام نشود گروگانها آزاد نخواهند شد .

مذاكره ، ميانجيگري ، آتش بس و عقبنشيني نيروهاي عراقي در گفتگوي وزير خارجه عراق با نشريه ميدل ايست و در نامه به وزير ان خارجه جامعه اقتصادي اروپا .

گزارش روزنامه سوري " البعث " و سپاه خوزستان از ناآراميهاي داخل عراق .

 اطلاعيه مجاهدين خلق درباره اخراج هواداران از جبهه ها و جمعبندي مندرج در كتاب منتشره توسط وزارت ارشاد از مواضع اين سازمان در قبال جنگ با استفاده از تحليل سازمان پس از خروج رهبري آن از كشور .

11/09/64

سفر طارق عزيز وزير خارجه عراق به انگليس جهت ديدار با وزير خارجه انگليس و گفتگو پيرامون جنگ ايران و عراق و ديدار با مارگارت تاچي نخست وزير انگليس.

 

 

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/09/11.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved