نقاشی چهره شیخ ابراهیم زکزاکی

برای دریافت تصویر با کیفیت روی عکس کلیک نمایید

بازگشت به صفحه اصلی تصویرسازی علما

شیخ ابراهیم زکزاکی،رهبر شیعیان نیجریه،شیعه،آفریقا ،آیت الله،عالم،علمای اسلام،تشیع

94/09/25

Logo
https://old.aviny.com/album/tasvir-sazi/olama/pages/sheykh-zakzaki.aspx?&mode=print