آموزشهای صوتی

آموزش های حوزوی

دروس حوزه علمیه (10 پایه)

از اساتید محترم حوزه علمیه

آموزش فلسفه

آیت الله مصباح یزدی

تدریس منطق مظفر

استاد علی محمدی خراسانی

 

شرح لمعه

استاد وجدانی

آموزش اصول فقه علامه مظفر

علامه مظفر

تدریس اسفار

 آیت الله مصباح یزدی


آموزش مداحی

آموزش اصول مداحی

آموزش دستگاه ها

جلسات مجازی سید مهدی میرداماد

 
Logo
https://old.aviny.com/Voice/amoozesh/amoozesh.aspx?&mode=print