سخنرانی های شهید بهشتی

سخنرانی های شهید بهشتی
 

پیامبر اکرم (ص)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت 1 4,620 0:19:40 درباره پیامبر اکرم (ص)
2 دانلود قسمت 2 6,107 0:26:01
3 دانلود قسمت 3 3,138 0:13:21
4 دانلود قسمت 4 2,698 0:11:28
5 دانلود قسمت 5 4,614 0:19:38

Logo
https://old.aviny.com/Voice/Sokhanrani/shahid-beheshti/shahid-beheshti.aspx?&mode=print