اعتراض‎ اردن‎‎ به‎ نمایش‎ فیلم‎ توهین آمیز

نمایندگان مجلـس‎ اردن بـه‎ نمـایـش‎ فیلمی‎‎ امریكایی در این‎‎ كشور كه‎‎ در آن بـه مقدسات‎‎‎ توهین‎ شـده‎‎ اسـت بـه شـدت اعتـراض‎ كردند. به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه ,این‎‎ نمایندگان توقف‎ نمایش‎ فیلم‎ و بازخواست‎ مسئولان‎ صـادر كننده‎ مجوز این‎ نمایش‎ را خواستار شدند. در این‎ فیلم‎ امریكایی‎ ( بروس‎ قدرتـمنـد ) كه‎‎‎ برای‎ پخش‎ به چند كشور اسلامی‎ فـرستـاده شده‎‎‎ است‎ به خداوند و مقوله دینداری‎ توهین‎ شده‎ است‎. دولت‎ مالزی‎‎ از نمایش‎ این‎ فیلـم‎ جلـوگیـریكرده‎ است‎.