انتشار واژه های محاوره ای همراه با معادل انگلیسی در ایران

«كریم امامی»، مولف فرهنگ فارسی _ انگلیسی كه به زودی منتشر می شود، گفتار روزمره مردم و واژه های موجود در روزنامه ها و مجله های سال های اخیر را نیز در این فرهنگ گردآوری كرده است.
به گزارش «میراث خبر»، «كریم امامی»، در حال حاضر كار تالیف این فرهنگ فارسی _ انگلیسی را به پایان رسانده و برای ویرایش به دكتر «علی خزاعی فر» سپرده است، در این خصوص می گوید: «آخرین فرهنگ فارسی به انگلیسی، متعلق به حدود 50 سال قبل است. بنابراین واژه های بسیاری هستند كه در حال حاضر در ایران و بسیاری از كشورهای انگلیسی زبان استفاده می شوند اما در فرهنگ های قبلی وجود نداشتند.»
دكتر امامی در این كتاب تلاش كرده است تا لغات روزمره و مورد استفاده مردم در محاورات روزانه را گردآوری و همراه با معادل انگلیسی آنها ذكر كند.
او معتقد است به این وسیله كاستی های لغت نامه های قبلی از میان خواهد رفت.
امامی، برای گردآوری این واژه ها از فرهنگ جدید فارسی امروز، فرهنگ بزرگ سخن، روزنامه، مجله ها و گفتار روزانه مردم استفاده كرده است. این فرهنگ فارسی‌ _ انگلیسی در قالب یك كتاب تك جلدی با یك هزار صفحه به زودی منتشر خواهد شد.