انتشار دومین آلبوم تصاویر مناطق جنگی ایران

«رویشی  در سپیده  2» عنوان  دومین  مجموعه  از تصاویر مربوط به  آثار و تبعات  ناشی  از دوران  هشت  ساله  جنگ  تحمیلی  است  كه  به  مناسبت  هفته  دفاع مقدس  توسط دفتر امور مناطق  بازسازی  شده  جنگ  وزارت  كشور منتشر شد.در این  آلبوم  كه  شامل  150 عكس  از دوران  تخریب  و متعاقب  آن  بازسازی مناطق  آسیب  دیده  از جنگ  تحمیلی  است ، سعی  شده  در قالب  تصویر و تا حد توان  مقایسه ای  دقیق  از وضعیت  مناطق  مزبور در دو مقطع  زمانی  «تخریب» و «بازسازی » به  عمل  آید.
سرپرست  دفتر امور مناطق  بازسازی  شده  جنگ  تحمیلی ، مهمترین  هدف  انتشار مجموعه  تصاویر مربوط به  آثار جنگ  تحمیلی  را در وهله  نخست ، ثبت  و ضبط و تدوین  وضعیتی  دانست  كه  در دوران  جنگ  تحمیلی  بر بخش هایی  از مناطق  كشورمان  گذشته  است .«مسعود حاج  آقا بزرگی» گفت : ارج  نهادن  بر تحمل  و ایستادگی  مردم  مناطق  مزبور در برابر مشكلاتی  كه  طی  دوران  دفاع  مقدس  و بازسازی  به  جان  خریده اند و تقدیر از عكاسانی  كه  برای  تهیه  این  تصاویر تلاش  كرده اند، از دیگر اهداف تهیه  و انتشار كتاب  «رویشی  در سپیده  2» است.به  دلیل  محدودیت  شمارگان  این  مجموعه ، توزیع  آن  در ایام  هفته  دفاع مقدس  و فقط از طریق  روابط عمومی  دفتر امور مناطق  بازسازی  شده  جنگ  تحمیلی است .