جشن‎‎ میلاد امام‎ حسین (ع ) در كربلا

 بغداد ـ در شب‎ ولادت‎‎‎ با سعادت حضـرت امـام‎ حسین‎‎‎ (ع) شیعیان با حضور در حرم‎ مطهـر آن حضرت‎ دركربلا این‎‎ روزفرخنده‎ را جشنگرفتند. به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎‎ خبر, آنها ازشهرهای دور و نزدیك‎ عراق‎ و ازبعضی‎ كشورها خود را به‎ این‎ حرم‎ شریف‎ رساندند و باپخش‎ شیرینی‎ و شكلات‎ و برگزاری‎ مراسم‎ جشن‎ مراتب‎ عشـق‎ و ارادت‎ خودرا به‎امام‎ حسین‎ (ع) ابرازكردند. گروهی‎‎ از عاشقان‎‎ وارادتمندان ایرانی امام‎ حسین‎‎‎ (ع) صحن ها و محوطه‎های‎ حرم‎ مطهـر آن حضرت‎ را به‎ نحو زیبایی‎ آذین‎ بندی‎ كردند. شیعیان‎ عراقی‎ نیز بنا به‎‎ رسم‎ دیرینه برای‎ عرض‎ تبریك‎ به‎‎مولا علی‎(ع) بهمناسبت‎ سالروز ولادت‎ امام‎ حسین‎ (ع) به‎ نجف‎‎ اشرف رفتنـد و درحرم‎‎ آن‎‎ حضرت‎ نیزمراسم جشن برگزاركردند.

جشن‎‎ میلاد امام‎ حسین (ع ) در مشهد

 مشهد ـ در شب‎ میلاد پربركت‎‎ و باسعادت سالار شهیدان‎‎ حضرت‎ ابا عبدالله‎ الحسین (ع) شهـر مقدس‎ مشهد غرق‎ در سرور و شادمانی‎ بود. به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر, به همین‎ مناسبت‎ صحن‎‎ و بارگاه‎‎قدسی‎ ثامنالائمه حضرت‎ رضا (ع) یكپارچه‎‎ نور است‎ و انبوه ارادتمندان‎ درشب‎ میلاد امام‎‎ حسین‎ (ع) در بارگاه‎ مطهر امـام هشتم‎ (ع) شادمانه‎ و همنوا با مداحان‎ اهـل‎ بیت‎‎‎ عصمت و طهارت سالگرد میلاد سبط گرامـی‎ مولای‎ متقیان‎ را گرامی‎‎ میدارند. همچنین‎‎‎ دوستداران اهل‎ بیت‎ با آذین بندی‎ و چراغانی‎‎ خیابان‎های‎ شهرمقدس‎ مشهد و برپایی آئین‎‎های‎ جشن در مساجد, تكایا و حسینیه‎هـا ارادت‎‎ و علاقه‎‎ خود را به ساحت مقدس‎ سـرور آزادگان‎‎ جهان ابراز می‎ كنند.