در بیستمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

شرکت کنندگان ایرانی در رشته های قرائت و حفظ کل قرآن کریم ، رتبه اول را کسب کردند

 

کشور اسلامی ایران ، در بیستمین دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم و در رشته های حفظ کل قرآن کریم و قرائت ، رتبه اول را کسب کرد .

به گزارش خبرنگار فرهنگی "مهر" ، براساس رأی داوران بیستمین دوره  مسابقات قرآن کریم در رشته قرائت ، حمید رضا الاجگردی از ایران ، حائز رتبه اول شناخته شد و پس از آن ،  فذلان زین الدین از اندونزی ، ابوالیزید احمد محمد غنیم از مصر ، مزمل حسین احمد از بنگلادش و روسلان قاسم اف از آذربایجان به ترتیب رتبه های دوم تا چهارم را کسب کردند .
همچنین در رشته حفظ کل قرآن کریم نیز داوران  محمد صادق زارعان از کشور ایران را به عنوان برگزیده این رشته معرفی و پس از آن ، یاسربن حمد العاصم از سعودی ، محمد جمال محمد الانصاری از مصر ، حسین احمد عبدالحافظ از بنگلادش و محمد مفتاح کازوز از لیبی ، مقام های دوم تا چهارم را از آن خود کردند .
بر اساس این گزارش ، در رشته حفظ کل قرآن کریم ، به نفر اول یک جلد کلام الله مجید ، لوح تقدیر و 50 سکه تمام بهار آزادی اهدا  شد . به نفردوم  35 سکه تمام بهار آزادی ، به نفر سوم 25 سکه تمام بهار آزادی ، نفر چهارم 15 سکه تمام بهار آزادی و نفر پنجم 10 سکه تمام  بهار آزادی  به همراه یک جلد قرآن کبریم و لوح تقتدیر تعلق  گرفت .
در رشته تفسیر نیز به تمام نفرات یک جلد کلام الله مجید و لوح تقدیر اهدا شده و به نفر اول 35 سکه تمام بهار آزادی ، نفر دوم 25 سکه تمام  بهار آزادی ، نفر سوم 20 سکه تمام بهار آزادی ، نفر چهارم 15 سکه تمام بهار آزادی و نفر پنجم 10 سکه تمام بهار آزادی اهدا گردید .
همچنین در رشته قرائت نیز به 5 نفر برگزیده یک جلد کلام الله مجید و لوح تقدیر ، تعلق گرفته و علاوه بر آن به نفر اول 45 سکه تمام بهار آزادی ، نفر دوم 30 سکه تمام بهار آزادی ، نفر سوم 20 سکه تمام بهار آزادی ، نفر چهارم 15 سکه تمام بهار آزادی و نفر پنجم 10 سکه تمام بهار آزادی ، هدیه  شد .