افشای طرح حمله نئونازی‌های آلمان به مساجد

یك روزنامه آلمانی از طرح حمله گروه‌های راست افراطی این كشور به مساجد مسلمانان پرده برداشت. نئونازی‌هایی كه به تازگی دستگیر شدند، در نظر داشتند علاوه بر مساجد، یك مدرسه یونانی و تأسیسات ایتالیایی در آلمان را نیز هدف حمله قرار دهند. روزنامه «زود دویچه سایتونگ» به نقل از «گونتر بك اشتاین»، وزیر داخله ایالت «بایرن» آلمان نوشت: حمله به محل احداث بنای یك كلیسای جدید در «مونیخ»، ظاهراً تنها هدف گروهی از نئونازی‌هایی كه هفته گذشته دستگیر شده‌اند، نبوده است.«كریستف هیلن براند»، سخنگوی «بك اشتاین» افزود: در كنار تأسیسات یهودی و مسلمان در مونیخ، تأسیسات كشورهای اتحادیه اروپا نیز هدف نئونازی‌ها بوده است. به گفته دادستانی فدرال، در حال حاضر هشت نئونازی در رابطه با این طرح‌ها در بازداشت به سرمی‌بردند. این در حالی است كه «دیتر ویفل اشپوتس» سخنگوی سیاست داخلی فراكسیون حزب حاكم سوسیال دموكرات آلمان، هم‌اینك از ظهور موج جدید خشونت راست‌ها در آلمان سخن می‌گوید. نتایج اولین تحقیقات و بازپرسی‌ها از «ساختار یك فراكسیون ارتش خاكستری» خبر می‌دهند.