شبكه عربی «المستقله»،ارگان وهابیون درانگلیس

شبكه ماهواره‌ای «المستقله» كه از لندن برنامه پخش می‌كند، با تهیه و پخش برنامه‌هایی به زبان عربی و انگلیسی، اقدام به پاشیدن بذر تفرقه و اختلاف بین مذاهب اسلامی می‌كند. به گزارش خبرنگار «بازتاب»، این شبكه كه در راستای اهداف دولت انگلیس فعالیت می‌كند، با دعوت از وهابیون افراطی و تبلیغ فرقه وهابیت، حملات وسیعی علیه اسلام بخصوص مذهب تشیع می‌نماید. گفتنی است، این شبكه سال گذشته نیز با به راه انداختن مناظره‌های انحرافی به مسائل اختلافی میان پیروان مذاهب اسلامی دامن زد.