برپایی مراسم سالگشت آتش سوزی مسجدالاقصی


دیروز در اردوگاه الرشیدیه واقع در بیروت ، پایتخت لبنان مراسمی به انگیزه سی و چهارمین سالگرد آتش سوزی مسجد الاقصی كه بدست توطئه گران صهیونیست صورت گرفت از سوی پناهندگان فلسطینی اردوگاه یاد شده برگزار گردید . در این مراسم وزیر امور خارجه دولت فلسطین و به همراه گروهی از مجاهدین سازمان آزادیبخش فلسطین و نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی مبارز شركت جستند . در این مراسم وزیر امور خارجه ضمن یك سخنرانی به مسئله سامان دهی آوارگان فلسطینی اردوگاههای مختلف تاكید نمود .