دعابرای صلح،درگردهمایی ادیان درآلمان

در یك گرد همایی بزرگ نمایندگان ادیان جهان در شهر" آخن" آلمان، بیش از5000 هزار نفر از علاقمندان به صلح و همدلی بین ادیان، برای صلح در جهان دعا كردند. 500 نماینده روحانی از ادیان مختلف جهان، كه در این گردهمایی حضور داشتند، پس از 3 روز بحث و تبادل نظر شب گذشته، 9 سپتامبر، به كار خود در كلیسای شهر آخن پایان دادند.در مراسم پایانی "گردهمایی ادیان برای صلح" كاردینال ها و اسقف های مسیحی و رهبران دینی مسلمان و هندو در سخنان خود نفرت ناشی از عقاید مذهبی را از آثار جهل و نادانی و ناشی از تحریكات خصومت آمیز و تعصب كور خواندند.در بیانیه پایانی گردهمایی ادیان برای صلح آمده است كه ادیان هرگز نفرت و اعمال زور را تائید نكرده اند و بنیادگرائی را یك بیماری كودكانه در ادیان و فرهنگ ها می دانند.در این بیانیه با اشاره به حملات 11 سپتامبر 2001 به نیویورك و واشنگتن، گفته شد هركس بنام دین دست به جنگ می زند برخلاف امر خدا و خواست او اقدام كرده است."هاینریش مو سینگ هوف"، اسقف شهر آخن، در سخنان خود به حضور گسترده مسلمانان در این اجتماع اشاره كرد و گفت وجود یك هیات بزرگ از كشورهای خاورمیانه - از جمله لبنان و عراق - نشانگر واكنش مثبت مسلمانان به پیام پاپ، رهبر روحانی كاتولیك های جهان، برای صلح در عراق وتلاش مشترك ادیان در حفظ صلح جهانی است.سخنرانان اظهار امیدواری كردند تا گردهمایی آتی "ادیان برای صلح" در یك كشور اسلامی برگزار شود.كاردینال یوآخیم مایسنر، اسقف اعظم شهر كلن، در سخنرانی خود به موضوع حفظ ارزش های دینی پرداخت و گفت "اروپا خدا ناشناس شده است و به تدریج خدا از عرصه زندگی اروپائیان دور می شود."اسقف بزرگ كلن افزود: " با نابودی ارزش ها از نظام های اجتمائی اروپا، مغرب زمین در دراز مدت با تهدید فروپاشی روبرو است."