برگزاري مراسم اعتكاف در 500 مسجد در ايران

 

معاون سازمان تبليغات اسلامي گفت: امسال براي برگزاري مراسم ايام‌البيض (اعتكاف) 500 مسجد آماده شده است.«سياست روز» به نقل از وي نوشت، سال گذشته در 400 مسجد كشور، 110 هزار نفر معتكف شدند.