سال تحصیلی جدید در میان محاصره صهیونیستها

دیروز بیش از یك میلیون وپنجاه وهشت هزار دانش آموز دختر و پسر راهی مدارس فلسطینی و مدارس وابسته به سازمان كمك رسانی آنروا و مدارس خصوصی شدند، این در حالی است كه انتظارمی رود كه امسال تدابیر سركوبگرانه صهیونیستها كه روند فزاینده ای دارد، بازهم  شدت یابد و دانش آموزان با مشكلات زیادی مواجه شوند.گفتنی است كه شماری از دانش آموزان به خاطر تدابیرامنیتی شدیدی كه با ایجاد موانع و برقراری مقرارت منع آمد وشد اتخاذ كرده بودند نتوانستند به مدرسه بروند. همچنین دانش آموزان دو شهر الخلیل و نابلس نتوانستند راهی مدارس خود شوند.آمارها نشان می دهد كه بامداد امروز 222 هزار دانش آموز دختر و پسر ساكن استان غزه و 28 هزار دانش آموز ساكن استان قلقیلیه و  37443 دانش آموز پسر و دختر در استان طولكرم و 48 هزار دانش آموز پسر در استان بیت لحم سال تحصیلی را آغاز كردند.نعیم ابو الحمص وزیر آموزش عالی دریك كنفرانس مطبوعاتی كه در وزارتخانه شهر رام الله برگزار شده بود، با  پیش بینی این كه  سال تحصیلی 2004 ـ2003 سال سخت و دشواری باشد، تشریح كرد كه دانش آموزان در شرایط شخت و نامناسبی به سر خواهند برد، بویژه اینكه دو روز پیش آیه محمود فیاض در خانیونس به شهادت رسید كه این امر همزمان با بازگشایی مدارس بود.وی خاطر نشان ساخت كه امسال تعداد دانش آموزان 40 هزار نفر افزایش یافته است كه هم اكنون تعداد آنان به 1085000 می رسد و تعداد دانش آموزانی كه به كودكستان می روند 75324 می باشند كه از این تعداد 725441 نفر در مدرسه دولتی مشغول تحصیل هستند. وی اظهار داشت كه تعداد مدارس امسال بالغ بر 2098 می باشد كه از این رقم 1570 مدرسه دولتی و 272 مدرسه وابسته به سازمان كمك رسانی بین المللی و مدرسه خصوصی می باشند.  گذشته ازاین تعداد كودكستانها به 947 می رسد.در همین راستا وی اظهار داشت كه امسال 1346 كلاس درسی به بهره برداری رسید و تعداد كلاسها به 28644 می رسد كه ازاین رقم 20449 درمدارس دولتی قرار دارد. وی اظهار داشت  كه تعداد دست اندركاران امر آموزش به 51185 می رسد و این وزارتخانه امسال 77 مدرسه جدید افتتاح كرد كه از این تعداد 42 باب تازه ساز بود و در مدارس دولتی 155 واحد آموزشی دو شیفت و 1270 واحد آموزشی تك شیفت وجود دارد. وی خاطر نشان ساخت كه با توجه پیشرفت نظام آموزشی و برنامه ریزی وزارت آموزش وپرورش در سال 2003ـ2002 كه یكی از شاخصه های رشد و پیشرفت كتابهای درسی می باشد، در حدود 9010 میلیون جلد كتاب به چاپ رسیده و 77 هزار صندلی و لوازم كتابخانه ای و 622 اتاق رایانه آماده شده است. در حالی كه در سال 1995 یك آزمایشگاه رایانه ای نبود. علاوه بر آن تعداد آزمایشگاهها افزایش یافته كه هم اكنون به 755 می وتعداد كتابخانه عمومی به 704 كتابخانه می رسد. وی در ادامه تشریح كرد كه سیستمهای تازه ای ایجاد شده است و 37 مدرسه با سیستم اینترنت كارمی كند كه در 41 مدرسه به بهره برداری رسیده است  و طرح آموزش زنان در مدارس فنی و حرفه ای و كشاورزی در برنامه این وزارتخانه گنجانده شده است.