اتمام خوشنویسی قرآن جمهوری اسلامی

خوشنویسی قرآن جمهوری اسلامی ایران كه سه سال قبل به توصیه رییس جمهوری، آغاز شده بود پایان یافت. به گزارش «میراث خبر»، استاد «رضا بنی رضی» كه خوشنویسی این قرآن را به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عهده داشت درباره قرآن هایی كه پیش از این چاپ شده اند گفت: «این قرآن ها به لحاظ هنر خوشنویسی ارزش بالایی نداشته اند ولی تذهیب و چاپ خوبی دارند. برای همین به توصیه آقای خاتمی، خوشنویسی این قرآن را آغاز كردیم و قرار شد كه آن را قرآن جمهوری اسلامی نام گذاری كنیم تا از این به بعد برای چاپ از آن استفاده شود.» قرآن جمهوری اسلامی با یكی از بهترین رسم الخط ها نگاشته شده است و رسم المصحف نیز در آن رعایت شده است. شیوه خط این قرآن، خط نسخ ایرانی است كه از دوره صفویه رایج شده و در دوره قاجار گسترش بیشتری پیدا كرده است اما بعد از آن به دلیل مهجور شدن این خط، عیار خوشنویسی آن به شدت پایین آمده است. خط نسخ بهترین خطی است كه برای كتابت قرآن كریم به كار می رود. در سال های اخیر برخی از خوشنویسان با توجه به آن دوباره این خط را احیا كردند. استاد بنی رضی، درباره برتری خط نسخ نسبت به دیگر انواع خط گفت: «خط نسخ ایرانی برای مردم فارسی زبان به لحاظ قرایت آسان است و عموم مردم می توانند به واسطه این خط و اعراب گذاری آن در مدت كوتاهی قرایت قرآن كریم را فرا گیرند. دیگر این كه خط نسخ جزو هویت ملی ما محسوب می شود.» به گفته بنی رضی، صفحات این قرآن كریم نیز مانند دیگر قرآن ها ختم به آیه شده اند با این تفاوت كه در این قرآن، تراكم آیات در یك صفحه وجود ندارد. وی افزود: «برای جلوگیری از شلوغی صفحات به همراه دو ریاضی دان یك سال به محاسبه و تقسیم آیات در صفحه ها پرداختیم. گاهی برای جای دادن یك آیه در صفحه یا كم كردن آیه ای از صفحه ای، مجبور می شدیم ترتیب و آرایش آیات را تا 50 صفحه قبل یا حتی بیشتر تغییر دهیم.» این عامل سبب شده است كه صفحه های قرآن جمهوری اسلامی نسبت به دیگر قرآن ها افزایش یافته و از 604 صفحه به 624 صفحه برسد. جزء سی ام این قرآن از سوی انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دست انتشار است و به زودی به بازار عرضه می شود. به گفته بنی رضی، قرآن جمهوری اسلامی در اختیار تمام ناشرانی كه مایل به چاپ آن باشند،‌ بدون دریافت هیچ مبلغی قرار داده می شود.