ترجمه های روسي و قزاقي از نهج البلاغه منتشر مي‌شود

گزيده‌اي از سخنان امام علي (ع) از نهج‌البلاغه، ازسوي رايزني فرهنگي ايران در قزاقستان به زبان روسي ترجمه شد.به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ترجمه اين كتاب ارزشمند ازسوي يكي از نويسندگان و مترجمان بنام قزاق انجام شده است.به گفته ‌«محمدعلي سادات» ـ رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قزاقستان ـ پيش از اين كتاب نفيس و مصور «ايران امروز» ازسوي اين رايزني چاپ و منتشر شد كه استقبال خوبي از آن ازسوي جامعه فرهنگي و مطبوعاتي قزاقستان به عمل آمد. وي افزود: اين رايزني همچنين در حال ترجمه كتاب شريفه نهج البلاغه به زبان قزاقي است كه پيش بيني مي‌شود، اين كار عظيم فرهنگي مدت هشت ماه به طول انجامد.گزارش ديگري مي‌افزايد: جلد نخست مجموعه «زبان فارسي براي فارسي آموزان قزاق» به همت رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قزاقستان چاپ ومنتشر شد.اين كتاب در مدارس قزاقستان تدريس خواهد شد. نخستين بار است كه به اين صورت تهيه و به چاپ رسيده است.كتاب مذكور كه مصور بوده و داراي واژه نامه است، به تاييد وزارت آموزش قزاقستان رسيده است.جلد دوم اين مجموعه در دست تهيه است و به زودي چاپ و منتشر خواهد شد.